Diş Politika Analizi 2016-2017 Final Sınavı

Diş Politika Analizi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Soğuk Savaş sonrası müdahil olduğu iç-çatışmalara örnek oluşturur?

A
Şili
B
Grenada
C
Vietnam
D
Sudan
E
Kamboçya
Soru 2

1996 yılında Yunanistan ile yaşanan Kardak Krizi döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı kimdi?

A
Bülent Ecevit
B
Mesut Yılmaz
C
Tansu Çiller
D
Yıldırım Akbulut
E
Erdal İnönü
Soru 3

Hermann’ın çalışmaları, Liderlik Özellikleri Analizi’nin öne sürdüğü yedi kişilik özelliğinin istatistiksel olarak bazı davranışlarla bağlantılı olduğunu göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan biri değildir?

A
Liderin dışarıdan bilgi almaya olan açıklığı
B
Liderin çevresinden gelen sınırlandırmaları kabullenme eğilimi
C
Liderin ülkesi veya organizasyonu için seçtiği politikalar
D
Liderin kurduğu danışmanlık sistemlerinin yapısı
E
Liderin maddi durumu ve ekonomik zenginliği
Soru 4

Yumuşak güçle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uygulanması sonucunda maddi olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir.
B
Diğer devletlere zorla bir dış politika kararı uygulatmayı hedeflemez.
C
Diğer devletlerin istenilen şekilde hareket etmesini amaçlar.
D
Küçük devletlerin sistemde etkili olabilmesi için önemli bir araçtır.
E
Ekonomik ve askerî güce kıyasla daha somut bir politika aracıdır.
Soru 5

1990’lardan günümüze Türkiye’nin aşağıdaki hangi devletle ikili ilişkilerinde “dikkat dağıtma” teorisinin geçerliliği kolayca gözlemlenmektedir?

A
İsrail
B
İran
C
İngiltere
D
Fransa
E
Almanya
Soru 6

Siyasi tarihinde Türkiye aşağıdaki hangi örgüte tam üye olarak katılmamıştır?

A
Avrupa Konseyi
B
NATO
C
Afrika Birliği
D
Bağdat Paktı
E
Ekonomik işbirliği Örgütü
Soru 7

Soğuk Savaş sonrasında görev yapmış Türk başbakanlarının operasyonel kodlarının analizi çalışmasına göre aşağıdakilerden hangisi tüm başbakanların strateji yönünü en iyi tanımlayan ifadedir?

A
Uyuşmazlık
B
işbirliği
C
Dostluk
D
Çatışma
E
Adalet
Soru 8

İsrail “küçük devlet” kategorisinde yer almasına rağmen yetersizliklerini bazı diğer özelliklerle dengelemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A
Halkının eğitim düzeyi
B
ileri askeri teknoloji
C
ABD’nin siyasi desteği
D
Nükleer güç
E
Asker sayısı
Soru 9

Operasyonel kod analizi geleneksel olarak aşağıdaki hangi dokümanlar üzerinden yapılmaktadır?

A
Kişisel notlar
B
Anılar
C
Konuşma metinleri
D
Basın toplantıları
E
Mülakatlar
Soru 10

Yapılan deneysel çalışmalara göre Afganistan ve Irak savaşlarında 11 Eylül 2001 saldırılarının kamuoyunda tekrar tekrar gösterilmesi nasıl bir etki yaratmıştır?

A
Savaş karşıtlığını güçlendirmiştir.
B
Lidere verilen desteği artırmıştır.
C
Siyasilere halkı koruyamadıkları yönünde eleştiriler getirilmiştir.
D
ABD'de askerlik mesleğine ilgiyi azaltmıştır.
E
Irak savaşı karşıtı protestoların etkisini artırmıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dış politikada analojilerin nasıl kullanılacağını belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Kara alıcının kavramsal derinliği
B
Karar alıcının rakipleri ile mücadelesi
C
Karar alıcının olayların farklı boyutları arasındaki ilişkileri görebilme yetisi
D
Karar alıcının kişiliği
E
Karar alıcının siyasi tecrübeleri
Soru 12

Bir uluslararası ilişkiler uzmanı yaptığı araştırmada tek bir üniter aktör olarak gerekli mantık zincirini takip ettikten sonra dış politika kararlarını vermiş olduğu varsayımında bulunmuştur.
Buna göre ilgili uzman devlet bürokrasisinin incelenmesi açısından araştırmasında aşağıdaki modellerden hangisini benimsemiştir?

A
Mutabakat modeli
B
Çatışma yönetimi
C
Oybirliği modeli
D
Çoğulcu model
E
Dış çevre modeli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’de 1923-1945 döneminde uygulanan korumacı ekonomik sisteme temel teşkil eden iki ilke birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Laiklik ve inkılapçılık
B
Laiklik ve milliyetçilik
C
Cumhuriyetçilik ve halkçılık
D
Devletçilik ve halkçılık
E
Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir sistemde kamuoyunun dış politikayı etkileme yollarıyla ilgili varsayımlarından biri değildir?

A
Vatandaşlar devletin savaşa girmesine karşı çıkarlar.
B
Politikacılar seçmenleri rencide etmekten çekinirler.
C
Vatandaşlar silahlı çatışmaların mali yükünü taşırlar.
D
Rasyonel politikacılar halkın kırmızı çizgilerini geçerler.
E
Politikacılar seçimlerde yaptırıma maruz kalmak istemezler.
Soru 15

İç pazarını büyütmek amacıyla geleceğe yönelik ekonomik yatırım yapmak ve böylece gücünü artırmak isteyen bir ülke için aşağıdaki hangi demografik özellik diğerlerine nazaran daha önemlidir?

A
Nüfusun eğitim seviyesi
B
Nüfusun büyüklüğü
C
Ülkedeki gelir dağılımı
D
Nüfusun homojenliği
E
Genç nüfusun oranı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dış politika analizinin ilk dönemlerinde yapılan çalışmalarda öncelik konusu olmuştur?

A
Bir devletin gücünü ve güvenliğini nasıl artıracağı
B
Kamuoyunun dış politika üretim sürecine etkisi
C
Kamu diplomasisi
D
Yanlış algıların savaşa yönelik etkileri
E
Liderlerin dış politika üretimindeki rolü
Soru 17

“Libya savaşı gündeme geldiğinde Türkiye’de basın Türk firmalarının çıkarları sebebiyle Libya olayına daha fazla gündemde yer ayırmıştır. Bu nedenle kamuoyu da Arap Baharı sürecinde daha çok Libya konusunda bilgi alırken Tunus ve Mısır’daki seçimler ve yargılama hakkında sınırlı seviyede haber almıştır.”
Bu olayda medya-kamuoyu ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisine iyi bir örnek oluşturur?

A
Framing (çerçeveleme)
B
Çatışmadan stratejik kaçınma teorisi
C
Priming (ajanda belirleme)
D
Dikkat dağıtma savaş teorisi
E
Bayrak etrafında bütünleşme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi George W. Bush yönetiminin 2003 yılında Irak’ı işgal etmek için kamuoyuna sunduğu gerekçelerden biri değildir?

A
Irak’ın kitle imha silahlarını üretmeye başlayacağı
B
Irak’ın Kuveyt’i işgali altında tutuyor olması
C
Terörün Saddam Hüseyin tarafından desteklenmesi
D
El Kaide adlı örgütle Irak’ın ilişkilendirilmesi
E
Irak’ın kitle imha silahlarına sahip olması
Soru 19

Bir ülkenin gücünün belirlenmesinde kullanılan bazı unsurlar somut ve ölçülebilir nitelikteyken, bazı unsurlar ise sübjektif özellikler içermektedir.
Aşağıdaki güç unsurlardan hangisi sübjektif özellikler içermektedir?

A
Tarih
B
Askeri güç
C
Ekonomik güç
D
Coğrafi konum
E
Doğal kaynaklar
Soru 20

Uluslararası kutuplaşma seviyesini aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?

A
BM Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisinin nasıl kullanıldığı
B
Savaş meydanında ölen askerlerin sayısı
C
Sistemdeki siyasal çatışmaların şiddeti
D
Gücün devletler arasında nasıl dağıldığı
E
Devam eden silahlı çatışmaların sayısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x