Diş Politika Analizi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Diş Politika Analizi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zayıf veya orta büyüklükteki devletlerin daha güçlü devletlere karşı hangi durumlarda ne kadar ileri gidebilecekleri ve sınırlarını zorlayabileceklerini açıklamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikkat dağıtma savaş teorisi
B
Geçmişle kıyaslama (analoji)
C
Çerçeveleme (framing)
D
Bayrak etrafında bütünleşme
E
Çatışmadan stratejik kaçınma teorisi
Soru 2

Çin’in dünya sistemindeki yeri ve uluslararası politik amaçları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Süper güçten ziyade büyük devlet kategorisine girmektedir.
B
Asya-Pasifik bölgesinde etkisini artırmaya çalışmaktadır.
C
iki kutuplu uluslararası bir sistemin inşasını istemektedir.
D
Dış politikasında önceliği ulusal güvenliğine vermektedir.
E
Dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü haline gelmiştir.
Soru 3

Kıbrıs Barış Harekâtı hangi hükümet döneminde gerçekleşmiştir?

A
Süleyman Demirel
B
Tansu Çiller
C
Bülent Ecevit
D
Adnan Menderes
E
ismet İnönü
Soru 4

Devlet seviyesinde dış politika analizi incelemelerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Siyasi organizasyonlar
B
Çıkar grupları
C
Kamuoyu
D
Etnik gruplar
E
Kamu kurum ve kuruluşları
Soru 5

Yakın Çevre Siyaseti aşağıdakilerden hangisi tarafından ilân edilmiştir?

A
İran
B
Rusya
C
ABD
D
Brezilya
E
Çin
Soru 6

“İran-Kontra skandali” olarak bilinen olayda ABD, İran’a silah satışından elde ettiği geliri aşağıdaki hangi devletle çatışan gerillalara aktarmıştır?

A
Irak
B
Honduras
C
Suriye
D
Nikaragua
E
Afganistan
Soru 7

Bir devletin, ulusal çıkarlarının biçimlendirdiği amaçlara ulaşmak için diğer devletlerle ve uluslararası kurumlarla arasında olan diplomatik, siyasal, ekonomik ve hukuki ilişkileri kapsayan politika olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası ekonomipolitik
B
Dış politika
C
Uluslararası hukuk politikası
D
Uluslararası ilişkiler
E
Kamu diplomasisi
Soru 8

Uluslararası ilişkilerde araştırmaların ve değerlendirmelerin hangi değişkenlere bakılarak yapılacağını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analiz seviyesi
B
Genel perspektif
C
Teorik yaklaşım
D
Karşılaştırmalı politika
E
Çok faktörlülük
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi otoriter yönetimlerin ve liderlerin kamuoyuna yaklaşımı hakkında doğrudur?

A
iç politikada muhaliflerin göz ardı edilmesi mümkün değildir.
B
Otokratik lider iç politikayı dış politikayla ilişkilendirmez.
C
Otokratik lider siyasal destek için kamuoyuna başvurmaz.
D
Toplumun dikkati iç politikadan dış politikaya çekilmek istenir.
E
Ülke açısından iç politika merkezi bir rol oynamaktadır.
Soru 10

Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde gerçekleşen Kardak krizi Türkiye ile aşağıdaki hangi devlet arasında yaşanmıştır?

A
Rusya
B
İran
C
İtalya
D
Yunanistan
E
İngiltere
Soru 11

Afganistan ve Irak savaşlarında 11 Eylül saldırılarının kamuoyuna tekrar tekrar gösterilmesi lidere verilen desteği artırmış ve savaş karşıtı protestoların sınırlı etki taşımasına sebep olmuştur.
Buna göre, ilgili savaşlar sırasında medyanın kamuoyuna bilgi sunarken aşağıdaki araçlardan hangisini kullandığı söylenebilir?

A
Priming
B
Framing
C
ince etki
D
Asgari etki
E
Hassas etki
Soru 12

Araştırmacıların, karar alıcıların siyasi düşüncelerini incelemek için kullandıkları ve liderlerin düşüncelerini, siyasi durumlara karşı asıl eğilimlerini anlamamızı sağlayan analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyonel kod analizi
B
Kavramsal derinlik analizi
C
Liderlik özellikleri analizi
D
Özgüven analizi
E
Görev yönelimi analizi
Soru 13

Kuzey Kore’nin 1950 yılında Güney Kore’ye saldırması sonrasında Batı bloku liderliği Doğu Almanya’nın da Batı Almanya’ya saldırabileceği ihtimalini gündeme getirmiş ve sonuçta NATO’nun askeri kanadının ve örgütsel yapısının güçlendirilmesi kararını almıştır.
Batı bloku liderliğinin bu dış politika kararı aşağıdakilerden hangisine en iyi örnek oluşturur?

A
Düşmanın kapasitesini yanlış algılama
B
Kuzey Kore hakkında imaj geliştirme
C
Mukayese odaklı muhakeme yapma
D
Doğu bloku liderliği hakkında kişilik analizi yapma
E
NATO’nun operasyonel kodunu geliştirme
Soru 14

Dünyanın dokuzuncu büyük ekonomisi olmasının yanı sıra nüfus ve coğrafi alan gibi ulusal güç faktörleri açısından Güney Amerika kıtasının en büyük ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brezilya
B
Şili
C
Kolombiya
D
Arjantin
E
Venezüella
Soru 15

Uluslararası sistemdeki güçler arası eşitsizlik dikkate alındığında, küçük bir devletin daha güçlü devletin dış politikasını benimsemesi ve kendi dış politika kararlarını etkilemesini kabul etmesi dış politika analizinde aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A
Diplomasi yoğun dış politika
B
Uysal dış politika
C
Fikir birliği odaklı dış politika
D
Bağımlılık karşıtı dış politika
E
Denge odaklı dış politika
Soru 16

1996-1997 yıllarında Türkiye “direksiyonu farklı yönlere kırmak isteyen iki sürücülü bir ülke halindeydi” değerlendirmesi, dış politikada karar verme açısından aşağıdaki hangi duruma uygun düşmektedir?

A
Entegre çözümün mümkün olması
B
Mutabakat modelinin benimsenmesi
C
Altküme çözümünün geçerliliği
D
Paylaşımcı yaklaşımın uygulanması
E
Koalisyon hükümetlerinin varlığı
Soru 17

Parlamenter sistemlerde dış politika yapım sürecindeki en önemli aktörler kimlerdir?

A
Genelkurmay Başkanı
B
Başbakan
C
Cumhurbaşkanı
D
Ekonomi Bakanı
E
Meclis Başkanı
Soru 18

Kamuoyunun karar alıcıların kararlarında ne derce etkili olduğunu anlayabilmek için ilk önce o devletteki hangi yapıya bakılmalıdır?

A
Etnik yapı
B
Dini yapı
C
Kültürel yapı
D
Ekonomik yapı
E
Demokratik yapı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmesine neden olmuştur?

A
Marshall Planı
B
Johnson mektubu
C
Kore Savaşı
D
Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği
E
Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali
Soru 20

“__________ devlet ile sistem arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır ve dış politika yapıcılarının ülkelerinin uluslararası sistemdeki konumuna ilişkin kendi algıları ve düşünceleri olarak ifade edilmektedir.”
Cümlede boş bırakılan yere, dış politika analiziyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A
Öngörülebilirlik
B
Kısıtlamalar
C
Kutuplaşma
D
Uluslararası dinamikler
E
Rol teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x