Diş Politika Analizi 2016-2017 Vize Sınavı

Diş Politika Analizi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

John Stoessinger’in çalışmaları dikkate alınarak yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisindeki silahlı çatışmanın, liderin kendisi hakkındaki yanlış algısından ziyade düşmanıyla ilgili görüşü ve düşmanın kapasitesi hakkındaki yanlış algısından kaynaklandığı söylenebilir?

A
Kuzey Kore/ Kim ll-Sung - Güney Kore’nin işgali
B
Almanya/ Adolf Hitler - ikinci Dünya Savaşı
C
Pakistan/Yahya Han- Hindistan’a saldırı
D
Irak/ Saddam Hüseyin - İran’a saldırı
E
ABD/Lydon B. Johnson - Vietnam Savaşı
Soru 2

Dört kişisel karakter açısından kırkbeş devlet başkamnm dış politika kararlarını inceleyen Margaret Hermann, aşağıdaki hangi iki lider tipi arasındaki temel farklılıklara dikkat çekmiştir?

A
Saldırgan - Uzlaştırıcı
B
Güçlü - Güçsüz
C
Uyumlu - Uyumsuz
D
Kontrollü - Kontrolsüz
E
Güvenen - Güvenmeyen
Soru 3

Dış politika analizi, aşağıdaki siyasal rejim veya yönetim şekillerinden hangisinde kamuoyunun dış politikaya etkisinin görece daha fazla olduğunu varsaymaktadır?

A
Mutlak monarşi
B
Demokrasi
C
Totaliter rejim
D
Oligarşi
E
Otoriter rejim
Soru 4

Liderlerin hem kaçınılmaz bilgileri kolayca akılda tutmak ve gelen yeni bilgiyi değerlendirmek hem de karmaşık ve belirsiz dünyayı daha anlaşılır ve basit kılmak için başvurduğu temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
inanç sistemi kurma
B
Yanlış algılama
C
Bilişsel tutarlılık geliştirme
D
imaj oluşturma
E
Operasyonel kod kullanma
Soru 5

Dış politika yapımıyla uğraşan bir grup içinde çatışma ve uyumsuzluğun doğal olarak görülebileceğini ve kabul edilebilir bir sonuca ulaşmanın grubun esas amacı olduğunu savunan çatışma yönetimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoğulcu model
B
Oy birliği modeli
C
Bürokratik siyaset modeli
D
Örgütsel süreç modeli
E
Mutabakat modeli
Soru 6

Bireyi ve bireyin kişisel özelliklerini incelemek açısından psikolog ve psikiyatristleri dış politika analizi yapanlardan ayırt eden temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyleri kişisel özelliklerine göre sınıflandırmaları
B
Net yargılardan ve genellemelerden kaçınmaları
C
Liderlerin dünyayı nasıl gördüğüyle ilgilenmeleri
D
Siyasal bireyin hareketlerini anlamayı amaçlamaları
E
Siyasi portrenin arkasındaki bireyi çözmeye çalışmaları
Soru 7

Medyanın kamuoyu üzerindeki etkisinde, bir konunun başka konulara kıyasla daha etkili hâle getirilmesi ve bireyin zihninde etkinleştirilmesine ne ad verilir?

A
Groupthink
B
Priming
C
Framing
D
Rekabetçi Yaklaşım
E
Parlamenter Sistem
Soru 8

Bireyin medyadan gelen mesajlara karşı değerlendirme ve filtreleme yapabilecek yetiye sahip olduğunu savunan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkin Analiz Modeli
B
Bilişsel Model
C
Asgari Etki Modeli
D
Hipodermik Model
E
ince Etki Modeli
Soru 9

Uluslararası ilişkiler araştırmacılarına faydalı olacak analiz seviyesinin aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişeceğini söylemek en doğru yaklaşımdır?

A
Araştırmaya ayrılacak zaman
B
Bilimsel tezlerin kanıtlanması
C
Araştırılan konu
D
Araştırılan tarihsel dönem
E
Araştırmacının maddi kaynakları
Soru 10

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının nedenlerini Almanya’nın lideri Adolf Hitler’in bireysel-kişisel özellikleri üzerinden açıklayan bir araştırmacı aşağıdaki analiz seviyelerinden hangisini kullanmış olur?

A
Devlet
B
Grup
C
Birey
D
Kurum
E
Sistem
Soru 11

Bir lider dış politikada karşılaştığı bir durum karşısında öncelikle bu durumu tanımlıyor, amaçlarını belirliyor, seçeneklerini gözden geçiriyor ve bu seçeneklerin olası avantaj ve dezavantajlarını belirledikten sonra amaçlarına en iyi şekilde ulaşabileceği seçeneğe yönelik harekete geçiyor.
Dış politika analizi açısından bu liderin nasıl davrandığını en iyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
idealist
B
Muhafazakâr
C
Temkinli
D
Rasyonel
E
Gerçekçi
Soru 12

I. Düşmanın kapasitesi hakkındaki yanlış algılar
II. Düşmanın niyeti hakkındaki yanlış algılar
Yukarıdaki iki başlık uluslararası ilişkilerde hangi iki kavramın bir arada anılmasına yol açar?

A
imaj teorisi ve savaş
B
Lider ve organizasyonel düzen
C
Dış politika analizi ve grup düşüncesi
D
Grup içi çatışma ve dış politika
E
Yanlış algılama ve savaş
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, kamuoyunu dış politika üretimi açısından önemli kılan nedenlerden biri değildir?

A
Kamuoyu karar alıcıların hayatını kolaylaştırabilir.
B
Kamuoyu karar alıcılara yetki verir.
C
Kamuoyu hükümeti siyaseten cezalandırabilir.
D
Kamuoyu dış politika stratejisi üretir.
E
Kamuoyu dış politika sürecini etkileyebilir.
Soru 14

Bürokrasinin incelenmesinde kullanılan örgütsel süreç modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devleti farklı özelliklere ve farklı uzmanlıklara sahip birimlerin toplamı olarak görür.
B
Bireylerin önemine vurgu yapılır.
C
Kişilerin ve organizasyonların rasyonel karar alma yetileri sınırlıdır.
D
Sorunlar, rutin prosedürlerle çözülmeye çalışılır.
E
Her birimin standartlaşmış çalışma prosedürü vardır.
Soru 15

Groupthink yaklaşımına göre grup içinde alınan kararların kalitesinin düşük olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gruptaki herkesin hemfikir olduğu varsayımı
B
Alınan kararın en doğru karar olacağı varsayımı
C
Kararların dayandığı temellerin sorgulanmaması
D
Az sayıda alternatif durumun değerlendirilmesi
E
Grup üyelerinin uyumlu karar alma arzusu
Soru 16

Snyder ve ekibinin ortaya koyduğu yaklaşım dış politika analizinde aşağıdakilerden hangisini ön plana almış ve dış politika karar ahırımdaki önemini vurgulamıştır?

A
Sistem
B
Sonuç
C
Yorum
D
Süreç
E
Çıktı
Soru 17

Diplomatik araçların bir başka devletin kamuoyunu etkilemek için kullanılmasına ne ad verilir?

A
Kamu diplomasisi
B
Parlamenter diplomasi
C
Devletlerarası diplomasi
D
Çoklu diplomasi
E
ikili diplomasi
Soru 18

Dış politikayla ilgili toplanan bir grupta alınan nihai karar, ancak bazı grup üyeleri için hakim bir seçim olduğu ve diğer grup üyelerinin tercihleri üzerinde öncelik taşıdığı için grubu kısmen memnun etmiştir.
Bu tür bir grup içi çözüm aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

A
Entegre çözüm
B
Kilitlenme
C
Baskın çözüm
D
Yaygın çözüm
E
Altküme çözümü
Soru 19

Dış politika analizinde kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi olayların detaylı bir tarihî incelemesi olarak nitelendirilebilir?

A
Vaka analizi
B
içerik analizi
C
Anket yöntemi
D
Bilgisayar modelleri
E
Deneysel yöntem
Soru 20

Dış politikada bir problemin tanımlanması nasıl başlar?

A
Karşı tarafın (rakibin) düşmanlığının olduğundan daha fazla görülmesiyle
B
Geçmişte yaşanmış dış politika olaylarının karşılaştırılmasıyla
C
Hazır ancak eksik olan bilginin kullanılmasıyla
D
Geçmişte yaşanmış dış politika olaylarının taranmasıyla
E
Karşı tarafın (rakibin) düşmanlığının olduğundan düşük görülmesiyle
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x