Diş Politika Analizi 2017-2018 Final Sınavı

Diş Politika Analizi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kuzey Kore’nin 1950 yılında Güney Kore’ye saldırması sonrasında Batı bloku liderliği Doğu Almanya’nın da Batı Almanya’ya saldırabileceği ihtimalini gündeme getirmiş ve sonuçta NATO’nun askeri kanadının ve örgütsel yapısının güçlendirilmesi kararını almıştır.
Batı bloku liderliğinin bu dış politika kararı aşağıdakilerden hangisine en iyi örnek oluşturur?

A
Doğu bloku liderliği hakkında kişilik analizi yapma
B
Düşmanın kapasitesini yanlış algılama
C
NATO’nun operasyonel kodunu geliştirme
D
Kuzey Kore hakkında imaj geliştirme
E
Mukayese odaklı muhakeme yapma
Soru 2

ABD tarafından uygulanan Marshall Plam’mn temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik yardım
B
Askeri yardım
C
Uzman personel desteği
D
Havacılık desteği
E
Siyasi destek
Soru 3

Kıbrıs Barış Harekâtı aşağıdaki siyasetçilerden hangisinin hükümeti döneminde gerçekleşmiştir?

A
Tansu Çiller
B
Bülent Ecevit
C
Adnan Menderes
D
ismet İnönü
E
Süleyman Demirel
Soru 4

________ bir liderin siyaset dünyasını, kendisini ve diğerlerini nasıl algıladığını ve hangi taktikleri tercih ettiğini açıklar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
imaj oluşturma
B
Kavramsal derinlik
C
Operasyonel kod analizi
D
Güvensizlik derecesi
E
Vaka analizi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi liderlik özellikleri analizinde liderlere ilişkin unsurlardan biridir?

A
inanç sistemin ne olduğu
B
Ergenlik döneminin önemi
C
Eğitim seviyesinin ne olduğu
D
Çocukluk döneminin önemi
E
Özgüven
Soru 6

Kardak Krizi sonrası Türk-Yunan ilişkilerinde yumuşamayı sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atina’da Camii inşaatına izin verilmesi
B
Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadından çekilmesi
C
Karşılıklı silahsızlanmaya gidilmesi
D
Türkiye’nin Yunanistan’a ekonomik yardımda bulunması
E
Türkiye ve Yunanistan’da yaşanan depremler
Soru 7

________ uluslararası ilişkilerde benzer aktörlerin veya süreçlerin belirli bir seviyede incelenmesi ve incelenen sorunsala bu seviyede cevap aramasını sağlamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Analiz seviyesi yaklaşımı
B
Devlet odaklı analiz
C
Çoğulcu model
D
içerik analizi
E
Operasyonel kod analizi
Soru 8

Devletin bütün kurumlan ile eş güdümlü olarak ulusal çıkarlara hizmet ettiği model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkin Süreç Modeli
B
Örgütsel Süreç Modeli
C
Bürokratik Siyaset Modeli
D
Rasyonel Politika Modeli
E
Demokratik Siyaset Modeli
Soru 9

“İran-Kontra skandali” olarak bilinen olayda ABD, İran’a silah satışından elde ettiği geliri aşağıdaki hangi devletle çatışan gerillalara aktarmıştır?

A
Nikaragua
B
Irak
C
Honduras
D
Suriye
E
Afganistan
Soru 10

Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasında tek hâkim gücün kendisi olduğunu ve diğer büyük güçlerin de bunu dikkate alarak bölge ülkeleriyle ilişkilerini düzenlemeleri gerektiğini deklare ettiği dış politika yaklaşımına ne ad verilmektedir?

A
Barış için Ortaklık
B
Yakın Çevre Politikası
C
Dünya Jandarmalığı
D
Kıyısal Dengeleme
E
Yeni Dünya Düzeni
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin dış politikasında caydırıcılık etkisini yükseltir?

A
Ülkenin sahip olduğu coğrafi konum
B
Ülkenin sahip olduğu siyasal sistem
C
Ülkenin sahip olduğu nükleer silahlar
D
Ülkenin sahip olduğu tarihsel geçmiş
E
Ülkenin sahip olduğu köklü kültürel yapı
Soru 12

Coğrafi konumu, nüfusu, askeri yapısı, doğal kaynakları ve tarihi dikkate alındığında İran’ın aşağıdaki devlet kategorilerinden hangisinde yer aldığı söylenebilir?

A
Orta büyüklükte devlet
B
Küçük devlet
C
Zayıf devlet
D
Büyük devlet
E
Süper devlet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Demokratik Barış Teorisi ile ilgili doğru bir ifadedir?

A
Demokrasilerin otokratik devletlerle savaşmayacağını savunur.
B
Demokrasilerin hiçbir zaman savaşmayacağını savunur.
C
Demokratik ülkelerin savaşa yatkın olduğunu savunur.
D
Demokrasilerin birbirleri ile çatışma ihtimalinin düşük olduğunu savunur.
E
Demokrasi olmayan ülkelerde savaş olmayacağını savunur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yumuşak güç uygulamalarından biri değildir?

A
Hakkaniyet ve doğruluğa uygun dış politika etkinliğinin artırılması
B
insan haklarının korunması
C
Ekonomik yaptırım uygulanması
D
Uluslararası örgütlerin etkinliğinin artırılması
E
Demokrasilerin kurulması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletlerde vatandaşların savaşa karşı olmalarının sebeplerinden biridir?

A
Turizm giderlerini artıracak olması
B
Siyasi istikrarı devam ettirecek olması
C
Savunma harcamalarını düşürecek olması
D
Vergi yükü getirecek olması
E
Seçim aracı olarak kullanılacak olması
Soru 16

Çin’in dünya sistemindeki yeri ve uluslararası politik amaçları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Asya-Pasifik bölgesinde etkisini artırmaya çalışmaktadır.
B
İki kutuplu uluslararası bir sistemin inşasını istemektedir.
C
Süper güçten ziyade büyük devlet kategorisine girmektedir.
D
Dış politikasında önceliği ulusal güvenliğine vermektedir.
E
Dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü haline gelmiştir.
Soru 17

Kaynaklarını kullanıldığı coğrafi alan, kendini bulunduğu yerdeki pozisyonuna göre kıyaslama ve etkili olmak istediği coğrafi alan gibi açılardan düşünüldüğünde, aşağıdaki devletlerden dörtlü bir grup oluşturulursa hangi devlet bu grubun dışında kalır?

A
Türkiye
B
Endonezya
C
Hollanda
D
Brezilya
E
Nijerya
Soru 18

Zayıf ya da orta büyüklükteki devletlerin daha güçlü devletlere karşı hangi durumlarda ne kadar ileri gidebileceklerini ve sınırlarını zorlayabileceklerini gösteren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikkat Dağıtma Savaş Teorisi
B
ikincil Odaklanma Savaş Teorisi
C
Birincil Odaklanma Savaş Teorisi
D
Çatışmadan Stratejik Kaçınma Teorisi
E
Toplum Mühendisliği
Soru 19

Parlamenter sistemlerde dış politika yapımı sürecindeki en önemli aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışişleri Bakanı
B
Meclis Başkanı
C
Cumhurbaşkanı
D
Genelkurmay Başkanı
E
Başbakan
Soru 20

Hükümet içerisinde karar alıcılar öncelikli olmak üzere, medya, akademi, sanat, sivil toplum ve iş dünyasında etki sahibi olan bireyleri ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokrasi
B
Elit
C
Bürokrasi
D
Oligarşi
E
Atanmışlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x