Diş Politika Analizi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Diş Politika Analizi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetiminde grup içi süreçleri anlamakta kullanılan modellerden biridir?

A
Bağdaşma modeli
B
Rasyonel çözüm modeli
C
Baskın çözüm modeli
D
Oydaşma modeli
E
Sürtüşme modeli
Soru 2

Aşağıdaki güç kategorilerinden hangisindeki devletler dış politikada çoğunlukla yegâne politika aracı olarak diplomasiye sahiptir ve güce nadiren başvururlar?

A
Küçük
B
Orta
C
Büyük
D
Süper
E
Bölgesel
Soru 3

Soğuk Savaş sonrasında görev yapmış Türk başbakanlarının operasyonel kodlarının analizi çalışmasına göre aşağıdakilerden hangisi tüm başbakanların strateji yönünü en iyi tanımlayan ifadedir?

A
Adalet
B
Çatışma
C
Dostluk
D
Uyuşmazlık
E
işbirliği
Soru 4

İsrail’in coğrafya ve toprak politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toprakları içinde egemen Yahudi çoğunluğu muhafaza etmeye çalışmıştır.
B
Ulaşabileceği kadar geniş topraklara sahip olmaya çalışmıştır.
C
Batı Şeria ve Gazze’de özerk yönetimlerin kurulmasını engellemiştir.
D
Elde ettiği topraklarla kendine güvenlik bölgesi inşa etmeyi hedeflemiştir.
E
işgal ettiği topraklar sayesinde belirli bir askeri derinlik kazanmıştır.
Soru 5

Zayıf veya orta büyüklükteki devletlerin daha güçlü devletlere karşı hangi durumlarda ne kadar ileri gidebilecekleri ve sınırlarını zorlayabileceklerini açıklamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışmadan stratejik kaçınma teorisi
B
Dikkat dağıtma savaş teorisi
C
Bayrak etrafında bütünleşme
D
Çerçeveleme (framing)
E
Geçmişle kıyaslama (analoji)
Soru 6

Yapılan deneysel çalışmalara göre Afganistan ve Irak savaşlarında 11 Eylül 2001 saldırılarının kamuoyunda tekrar tekrar gösterilmesi nasıl bir etki yaratmıştır?

A
Savaş karşıtlığını güçlendirmiştir.
B
Siyasilere halkı koruyamadıkları yönünde eleştiriler getirilmiştir.
C
Irak savaşı karşıtı protestoların etkisini artırmıştır.
D
ABD'de askerlik mesleğine ilgiyi azaltmıştır.
E
Lidere verilen desteği artırmıştır.
Soru 7

Medyanın kamuoyu üzerindeki etkisinde, bir konunun başka konulara kıyasla daha etkili hâle getirilmesi ve bireyin zihninde etkinleştirilmesine ne ad verilir?

A
Parlamenter Sistem
B
Priming
C
Framing
D
Groupthink
E
Rekabetçi Yaklaşım
Soru 8

Karar alıcıların devletleri için alacakları dış politika kararları ve davranışları için önem temsil eden ve dış politika amaçları için geniş taslaklar öneren temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulusal rol
B
Bölgesel güç
C
Ekonomik güç
D
Güvenlik ikilemi
E
Grup düşüncesi
Soru 9

İç politikadaki karışıklıklar nedeniyle kamuoyu desteği azalan liderin, toplumun dikkatini dış politikadaki olaylarla yönlendirmeye çalışması ve kamuoyu desteğini yeniden sağlamaya çalışması aşağıdaki teorilerden hangisi ile ifade edilir?

A
ikincil Odaklanma Savaş Teorisi
B
Dikkat Dağıtma Savaş Teorisi
C
Çatışmadan Stratejik Kaçınma Teorisi
D
Adil Savaş Teorisi
E
Birincil Odaklanma Savaş Teorisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın gerçekleşmesinde Ecevit hükümetinin kararlı adımlar atmasını sağlamıştır?

A
BM'nin verdiği destek kararı
B
Türk kamuoyunun desteği
C
NATO'nun desteği
D
Kıbrıs Rum Kesimi’nin askeri kapasitesi
E
İngiltere'nin garantör ülke olarak desteği
Soru 11

Dört kişisel karakter açısından kırkbeş devlet başkamnm dış politika kararlarını inceleyen Margaret Hermann, aşağıdaki hangi iki lider tipi arasındaki temel farklılıklara dikkat çekmiştir?

A
Saldırgan - Uzlaştırıcı
B
Güçlü - Güçsüz
C
Güvenen - Güvenmeyen
D
Uyumlu - Uyumsuz
E
Kontrollü - Kontrolsüz
Soru 12

Toplumun bir konu ile ilgili yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamına ne ad verilir?

A
Kamu çıkarı
B
Kamu diplomasisi
C
Kamuoyu
D
Kamu politikası
E
Kamu yararı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’de 1923-1945 döneminde uygulanan korumacı ekonomik sisteme temel teşkil eden iki ilke birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Laiklik ve milliyetçilik
B
Cumhuriyetçilik ve halkçılık
C
Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik
D
Devletçilik ve halkçılık
E
Laiklik ve inkılapçılık
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dış politika analizinin en önemli iki özelliğinden biridir?

A
Sürecin nasıl işlediğine odaklanması
B
Birden fazla seviyeli olması
C
Medyanın etkisini göz ardı etmesi
D
Sadece devlet odaklı olması
E
Tek faktörlü olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin demografik yapısını içeren faktörlerden biri değildir?

A
Nüfusun eğitim seviyesi
B
Ülkenin nüfusu içerisindeki genç ve yaşlı oranları
C
Gelir dağılımı
D
Etnik yapı
E
Ülkedeki doğal kaynak oranı
Soru 16

Mevcut çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi operasyonel kod analizinin merkezini oluşturmakta ve “gerçekliğin öznel temsilleri” olarak kabul edilmektedir?

A
Fiiller
B
Sayısal yöntemler
C
Hedefler
D
inançlar
E
Zaman
Soru 17

Devleti, her biri kendi özellikleri ve uzmanlıkları olan dolayısıyla farklı tercih ve algılara sahip olan kurum ve birimlerin toplamı olarak gören model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutabakat modeli
B
Bürokratik siyaset modeli
C
Örgütsel süreç modeli
D
Rasyonal politika modeli
E
Çoğulcu model
Soru 18

1973 Petrol Krizi ________ yönetimini farklı ülkelerden enerji ithal etmeye zorlamıştır. Aynı dönemde ekonomi politikalarında ABD'ye bağımlılığını azaltabilmek için bölgesel bütünleşme çabalarına büyük önem vermiştir. Güney Ortak Pazarı'nın (MERCOSUL) kurulmasını teşvik eden ________ aynı zamanda bölge politikalarında etkin olmaya gayret etmiştir. MERCOSUL, Arjantin, Paraguay, Uruguay ve ________ arasında oluşturulmuş bölgesel bir ekonomik bütünleşme arayışıdır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Meksika
B
Venezüella
C
Brezilya
D
Şili
E
Kolombiya
Soru 19

Yakın Çevre Siyaseti aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından ilân edilmiştir?

A
Brezilya
B
İran
C
Çin
D
Rusya
E
ABD
Soru 20

Hermann’ın çalışmaları, Liderlik Özellikleri Analizi’nin öne sürdüğü yedi kişilik özelliğinin istatistiksel olarak bazı davranışlarla bağlantılı olduğunu göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan biri değildir?

A
Liderin kurduğu danışmanlık sistemlerinin yapısı
B
Liderin ülkesi veya organizasyonu için seçtiği politikalar
C
Liderin çevresinden gelen sınırlama ve engellere meydan okuma veya kabullenme eğilimi
D
Liderin dışarıdan bilgi almaya olan açıklığı
E
Liderin maddi durumu ve ekonomik zenginliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x