Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2015-2016 Final Sınavı

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bulgaristan’dan İran’a karayoluyla gönderilmek üzere serbest dolaşıma girmeksizin Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nden geçen eşya, hiç durmaksızın ilgili gümrük varış idaresine sunuluncaya kadar hangi rejime tabi tutulur?

A
Transit rejim
B
Gümrük antrepo rejimi
C
Dahilde işleme rejimi
D
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
E
Geçici ithalat rejimi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin dış ticaret yapma nedenlerinden biri değildir?

A
işletmelerin büyüme oranlarının düşük olması
B
Farklılaştırılmış ürünler ve talepler
C
Yeni istihdam alanlarının açılması
D
Çeşitli teşvik ve yardımların sunulması
E
iç ve dış piyasalardaki farklılık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sadece deniz ve iç suyolunu kapsayan dış ticarette teslim şekillerinden biridir?

A
CİP
B
DDP
C
DAT
D
CFR
E
CPT
Soru 4

İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerinin yapılmasında biçimlerinden çok özlerin esas alınması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özün önceliği
B
Tarafsızlık ve belgelendirme
C
ihtiyatlılık
D
Tam açıklama
E
Önemlilik
Soru 5

Bir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değerine ne ad verilir?

A
Parite
B
Döviz
C
Efektif
D
Senet
E
Kur
Soru 6

Dönem sonunda Maliye Bakanlığı kuru üzerinden değerlenmiş yabancı paranın TL tutarı hesap kalanından düşükse bunun anlamı nedir?

A
Kambiyo kârı vardır.
B
Kambiyo zararı vardır.
C
Faiz geliri vardır.
D
Faiz gideri vardır.
E
Komisyon geliri vardır.
Soru 7

Döviz kasasına giren yabancı paraların Türk Lirasına çevrilmesi sırasında, yabancı para iç piyasaya yapılan satış karşılığından alınmışsa işlem tarihinde hangi kur esas alınır?

A
Serbest piyasa döviz satış kuru
B
Merkez Bankası efektif satış kuru
C
Merkez Bankası efektif alış kuru
D
Özel banka efektif satış kuru
E
Serbest piyasa döviz alış kuru
Soru 8

İşletmelerde yabancı para giriş ve çıkışları hangi yardımcı hesapta izlenirler?

A
Vadesiz Döviz Tevdiat
B
Vadeli Döviz Tevdiat
C
Merkez Kasası
D
Dövizli Çekler
E
Döviz Kasası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ihracat giderleri kapsamında, pazarlama satış dağıtım giderleri hesabında muhasebelestirilmez?

A
Taşıma ücreti
B
Sigorta gideri
C
Banka gideri
D
Konsolosluk harcı
E
Kredi faizi
Soru 10

Satışın yapıldığı yılı takip eden yılda tahsilat ve/veya değerleme sırasında ortaya çıkan olumlu kur farkları hangi hesapta izlenir?

A
Faiz Gelirleri
B
Menkul Kıymet Satış Kârları
C
Komisyon Gelirleri
D
Kambiyo Kârları
E
Yurtdışı Satışlar
Soru 11

Görev yerinden ayrılan devlet memurlarına geçici görevde bulundukları süre için yeme ve yatma giderleri karşılığında verilen gündelik miktarları hangi kanun dikkate alınarak belirlenir?

A
Gelir Vergisi Kanunu
B
Vergi Usul Kanunu
C
Harcırah Kanunu
D
Türk Ticaret Kanunu
E
Gümrük Kanunu
Soru 12

Ödenecek KDV, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’sinden küçükse aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A
ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’si vergi dairesinden iade alınır.
B
Ödenecek olan kısım ödenmez, tecil edilir, tecil edilen tutar ile ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’si arasındaki fark vergi dairesinden iade alınır.
C
ihraç kayıtlı satış KDV si vergi dairesinden iade alınır.
D
ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’si tecil edilir, fark vergi dairesine ödenir.
E
Aradaki fark gelecek döneme devreder.
Soru 13

İthalat maliyet tablosu işletmelerde hangi bölüm tarafından hazırlanır?

A
Planlama bölümü
B
Muhasebe bölümü
C
ithalat bölümü
D
Pazarlama bölümü
E
Finansman bölümü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ithalat maliyet unsurları arasında yer almaz?

A
Gümrük Vergisi
B
Katma Değer Vergisi
C
Yükleme - Boşaltma Giderleri
D
Fatura Tutarı
E
Gümrük Müşaviri Faturası
Soru 15

Henüz fiili ithalatı gerçekleşmemiş maddi duran varlık niteliğindeki partiler için yapılmış harcamalar hangi hesabın borcuna kaydedilir?

A
253 Makine Hesabı
B
153 Ticari Mallar Hesabı
C
259 Verilen Sipariş Avansı Hesabı
D
780 Finansman Gideri Hesabı
E
656 Kambiyo Zararı Hesabı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyetin hizmet ithalatı olarak kabul edilmesi için gerekli şartlar arasında yer almaz?

A
Hizmetten yurtiçinde yararlanılması
B
Hizmeti ifa edecek kişinin TC vatandaşı olması
C
Hizmetin yurtdışında gerçekleşmesi
D
Yurtdışında yerleşik tüzel kişinin Türkiye’ye gelerek hizmeti ifa etmesi
E
Yurtdışında yerleşik gerçek kişinin Türkiye’ye gelerek hizmeti ifa etmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Leasing yolu ile finansmanda kiracının hak ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiralayan, malın her türlü bakımından ve korunmasından sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiralayana aittir.
B
Kiralayan şirket, sözleşme süresince sigorta ettirmek zorundadır ve sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir.
C
Kiracı, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etmek hakkına sahiptir.
D
Finansal kiralama konusu malı itina ile kullanmak zorundadır.
E
Sözleşme konusu mal; gayrimenkul/araç ise her yıl ödenmesi gereken vergilerden de kiracı sorumludur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk Eximbank'ın faaliyetleri arasında yer almaz?

A
Mal ihracatını, kısa orta ve uzun vadeli kredilerle finanse etmek
B
ihracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıya yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarından sağlanacak kredi için garanti vermek
C
Mal ve hizmet ihracında, ihracatçının ticari ve politik risklerden kaynaklanabilecek zararlarının belli bir bölümünü teminat altına almak
D
Mal ve hizmet ihracatını desteklemek amacıyla AR-GE hizmeti vermek
E
Hizmet ihracatını, kısa orta ve uzun vadeli kredilerle finanse etmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi forfaiting tekniğinin ihracatçı açısından üstünlükleri (avantajları) arasında yer almaz?

A
Forfaiting işlemine taraf olan ülkelerdeki ekonomik ve politik riskler forfaiter’e yansıtılır.
B
Forfaiting işlemi ihracatçıya sabit faizli bir finansman imkânı sağlar.
C
ihracatçı, vadeli olan satışını hemen nakite çevirebildiği için likiditesi artar.
D
Bilançoda alacakların gözükmemesi, ihracatçıya yeni krediler temin etme olanağı sağlar.
E
Forfaiting'in maliyeti diğer finansman yöntemlerine göre daha azdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamanın unsurları arasında yer almaz?

A
Sözleşme
B
Kiracı
C
Faiz
D
Kiralayan
E
Kira
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...