Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2017-2018 Final Sınavı

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hariçte işleme rejimi
B
ithalat rejimi
C
ihracat rejimi
D
Dahilde işleme rejimi
E
Vesaik rejimi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planı Çerçevesinde Hesap Sınıflarından biri değildir?

A
Gider tahakkukları
B
Özkaynaklar
C
Dönen varlıklar
D
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
E
Nazım hesaplar
Soru 3

İthalatçının ihracatçının bankasından garanti aldıktan sonra yapılan ödeme şekline ne ad verilir?

A
Açık Vadeli Ödeme
B
Red Klaus Akreditif
C
Prefinansman
D
Havale
E
Kabul Kredili Ödeme
Soru 4

Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracına ne ad verilir?

A
Kayda bağlı ihracat
B
Serbest bölgelere yapılacak ihracat
C
Ön izne bağlı ihracat
D
ithal edilmiş malın ihracatı
E
Bedelsiz ihracat
Soru 5

Elimizde 5.000 ABD Doları varsa ve döviz alış kuru 4 Türk Lirası ve Döviz Tevdiat Hesabı Kalanı 22.500 Türk Lirası ise kur farkı kârı veya zararı kaç Türk Lirasıdır?

A
2.500 kâr
B
1.500 kâr
C
500 kâr
D
500 zarar
E
2.500 zarar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi arbitrajın tanımıdır?

A
Bir yabancı paranın başka bir yabancı para cinsinden değeridir.
B
Değişik ülkelerdeki çapraz kurların farklılığından yararlanma işidir.
C
Bankaların ve kredi kurumlarının efektif / döviz alışlarında uyguladıkları kurlardır.
D
Bankaların ve kredi kurumlarının efektif / döviz satışlarında uyguladıkları kurlardır.
E
Nominal kur dışında ülkeler arasındaki enflasyon farkları dikkate alınarak hesaplanan kurdur.
Soru 7

İhracat ile ilgili giderler tek düzen hesap planında 7/A seçeneğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

A
Finansman giderleri
B
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
C
Yönetim giderleri
D
Hizmet üretim giderleri
E
Araştırma ve geliştirme giderleri
Soru 8

Döviz ve altın üzerinden yapılan işlemlere ne ad verilir?

A
Kur
B
Döviz
C
Efektif
D
Nakit
E
Kambiyo
Soru 9

Yabancı paralar üzerinden düzenlenen alacak senedinin değeri arttığında değer artışı aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
B
646 KAMBİYO KÂRLARI
C
656 KAMBİYO ZARARLARI
D
642 FAİZ GELİRLERİ
E
645 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
Soru 10

Yurtiçi satışlara ait hesaplanan KDV 24.000 Türk Lirası; ihraç kaydıyla yapılan satışlara ait KDV 11.000 Türk Lirası; İndirilecek KDV 20.000 Türk Lirası ise tecil edilecek KDV tutarı kaç Türk Lirasıdır?

A
24.000
B
20.000
C
15.000
D
11.000
E
4.000
Soru 11

Yurtdışı Alıcılar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hizmet ihraç eden firmalarda fatura tarihindeki döviz alış kuru ile değerlenmiş yabancı para tutarı alıcılar hesabına borç kaydedilir.
B
Alıcılar hesabındaki tutar değerleme gününde mukayyet değer ile değerlenir.
C
Yurtdışına yapılan satışlarda alıcılar hesabı borçlu, yurtdışı satışlar hesabı alacaklı kaydı yapılır.
D
Yurtdışı alıcılar hesabı alıcılar ana hesabının alt hesabıdır.
E
Mal ihraç eden firmalarda satış tarihindeki döviz alış kuru ile değerlenmiş yabancı para tutarı alıcılar hesabına borç kaydedilir.
Soru 12

İhracatın ithalattan fazla olması durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Dış ticaret dengesi
B
Dış ticaret açığı
C
Dış ticaret fazlası
D
Dış ticaret kotası
E
Dış ticaret hacmi
Soru 13

Finansal kiralama işlemine konu olan ekipmanı temin eden üretim veya pazarlama kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satıcı
B
Kiralayan
C
Kiracı
D
Forfaiter
E
ithalatçı
Soru 14

Aşağıdaki hizmet ithalatından hangisi stopaj kapsamındadır?

A
Yurt dışı seyahatlerinde ortaya çıkan ulaşım ödemeleri
B
Yurt dışı seyahatlerinde ortaya çıkan otel ödemeleri
C
Kiralama karşılığı yapılan ödemeler
D
Yurt dışına gerçekleşen taşıma ve sigorta primi ödemeleri
E
Komisyon ödemeleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin finansmanında kullanılan araçlardan biri değildir?

A
Akreditif
B
Leasing
C
Forfaiting
D
Faktoring
E
Eximbank kredileri
Soru 16

Dış ticaret işlemlerinin gereksinim duyulan fon ihtiyacının karşılanmasına ne ad verilir?

A
Dış ticaretin finansmanı
B
Dış ticaret hacmi
C
ihracatın finansmanı
D
ihracat
E
ithalat
Soru 17

Mal mukabili ithalat, vadeli akreditif veya hizmet ithalatı nedeniyle aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklanır?

A
Kasa
B
Bankalar
C
Borç senetleri
D
Alınan çekler
E
Satıcılar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyetin hizmet ithalatı olarak kabul edilmesi için gerekli şartlar arasında yer almaz?

A
Hizmetin yurtdışında gerçekleşmesi
B
Yurtdışında yerleşik gerçek kişinin Türkiye’ye gelerek hizmeti ifa etmesi
C
Hizmetten yurtiçinde yararlanılması
D
Hizmeti ifa edecek kişinin TC vatandaşı olması
E
Yurtdışında yerleşik tüzel kişinin Türkiye’ye gelerek hizmeti ifa etmesi
Soru 19

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre yurt içinden ya da yurtdışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemeleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Alınan sipariş avansları
B
Diğer ticari alacaklar
C
Ticari mallar
D
ilk madde ve malzeme
E
Verilen sipariş avansları
Soru 20

Faktoring işleminde faktoring şirketi fatura bedelinin en fazla yüzde kaçı kadar ön ödeme yapar?

A
50
B
60
C
70
D
80
E
90
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...