Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gümrük vergisi hangi tutar üzerinden hesaplanır?

A
FOB
B
CF
C
CİF
D
DDP
E
Ex VVorks
Soru 2

Akreditif işleminde akreditif amiri kimdir?

A
ithalatçı
B
ihracatçı
C
ithalatçı bankası
D
ihracatçı bankası
E
Aracı banka
Soru 3

İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerinin yapılmasında biçimlerinden çok özlerin esas alınması gerektiğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özün önceliği
B
Tarafsızlık ve belgelendirme
C
Önemlilik
D
ihtiyatlılık
E
Tam açıklama
Soru 4

Malın gelmiş olma şartı aranmaksızın ithalat yapılan ülkeden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgenin bedelini ödeyerek bankadan belge alınması ile gerçekleştirilen ithalata ne ad verilir?

A
Bedelsiz ithalat
B
Kredili ithalat
C
Akreditifli ithalat
D
Mal mukabili ithalat
E
Belge karşılığı ithalat
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ihracat giderleri kapsamında, pazarlama satış dağıtım giderleri hesabında muhasebelestirilmez?

A
Taşıma ücreti
B
Sigorta gideri
C
Banka gideri
D
Konsolosluk harcı
E
Kredi faizi
Soru 6

Satışın yapıldığı yılı takip eden yılda tahsilat ve/veya değerleme sırasında ortaya çıkan olumlu kur farkları hangi hesapta izlenir?

A
Yurtdışı Satışlar
B
Kambiyo Kârları
C
Faiz Gelirleri
D
Komisyon Gelirleri
E
Menkul Kıymet Satış Kârları
Soru 7

Alacak senetlerinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan aleyhte kur farkları hangi hesaba kaydedilir?

A
Reeskont faiz giderleri
B
Faiz giderleri
C
Kambiyo kârları
D
Faiz gelirleri
E
Kambiyo zararları
Soru 8

Senedi elinde bulundurana, senedin değerleme tarihi itibariyle ifade ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
itibari değer
B
Tasarruf değeri
C
Vergi değeri
D
Reeskont değeri
E
Borsa değeri
Soru 9

Ödenecek KDV 50.000 TL
Tecil Edilecek KDV 40.000 TL
İhraç kayıtlı Satış KDV 32.000 TL
Bu bilgilere göre iadesi gereken KDV kaç TL dir?

A
8.000
B
6.000
C
4.000
D
1.000
E
Yoktur.
Soru 10

Döviz fiyatlarının uluslararası piyasalarda belirlendiği kur sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nominal kur sistemi
B
Serbest kur sistemi
C
Marjinal kur sistemi
D
Reel kur sistemi
E
Sabit kur sistemi
Soru 11

Görev yerinden ayrılan devlet memurlarına geçici görevde bulundukları süre için yeme ve yatma giderleri karşılığında verilen gündelik miktarları hangi kanun dikkate alınarak belirlenir?

A
Harcırah Kanunu
B
Vergi Usul Kanunu
C
Türk Ticaret Kanunu
D
Gümrük Kanunu
E
Gelir Vergisi Kanunu
Soru 12

Yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatına ne ad verilir?

A
Döviz
B
Parite
C
Kur
D
Efektif
E
Senet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyetin hizmet ithalatı olarak kabul edilmesi için gerekli şartlar arasında yer almaz?

A
Yurtdışında yerleşik gerçek kişinin Türkiye’ye gelerek hizmeti ifa etmesi
B
Hizmeti ifa edecek kişinin TC vatandaşı olması
C
Yurtdışında yerleşik tüzel kişinin Türkiye’ye gelerek hizmeti ifa etmesi
D
Hizmetin yurtdışında gerçekleşmesi
E
Hizmetten yurtiçinde yararlanılması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türk Eximbank'ın temel amaçlarından biri değildir?

A
ihracatın geliştirilmesi
B
ihracata yönelik yatırım malları üretiminin desteklenmesi
C
ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması
D
ihracatçıların ihracat gelirlerine yönelik mevduat hesabı açılması
E
ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi
Soru 15

Dış ticaret işlemlerinin gereksinim duyulan fon ihtiyacının karşılanmasına ne ad verilir?

A
Dış ticaretin finansmanı
B
Dış ticaret hacmi
C
ihracatın finansmanı
D
ihracat
E
ithalat
Soru 16

Henüz fiili ithalatı gerçekleşmemiş maddi duran varlık niteliğindeki partiler için yapılmış harcamalar hangi hesabın borcuna kaydedilir?

A
656 Kambiyo Zararı Hesabı
B
153 Ticari Mallar Hesabı
C
780 Finansman Gideri Hesabı
D
259 Verilen Sipariş Avansı Hesabı
E
253 Makine Hesabı
Soru 17

Kur yükseldiğinde ticari mal ithalatı nedeniyle oluşan kur farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

A
Kambiyo kârı
B
Kambiyo zararı
C
Finansman giderleri
D
Yurtdışı satışlar
E
Faiz gelirleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamanın unsurları arasında yer almaz?

A
Kiracı
B
Kiralayan
C
Kira
D
Faiz
E
Sözleşme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ithalat maliyet unsurları arasında yer almaz?

A
Yükleme - Boşaltma Giderleri
B
Gümrük Vergisi
C
Katma Değer Vergisi
D
Fatura Tutarı
E
Gümrük Müşaviri Faturası
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi forfaiting tekniğinin ihracatçı açısından üstünlükleri (avantajları) arasında yer almaz?

A
ihracatçı, vadeli olan satışını hemen nakite çevirebildiği için likiditesi artar.
B
Bilançoda alacakların gözükmemesi, ihracatçıya yeni krediler temin etme olanağı sağlar.
C
Forfaiting işlemi ihracatçıya sabit faizli bir finansman imkânı sağlar.
D
Forfaiting'in maliyeti diğer finansman yöntemlerine göre daha azdır.
E
Forfaiting işlemine taraf olan ülkelerdeki ekonomik ve politik riskler forfaiter’e yansıtılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...