Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2017-2018 Vize Sınavı

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ihracatın yararlarından biri değildir?

A
Mevsimsel satışlardaki dalgalanmaların azalması
B
Pazar çeşitlendirmesiyle riskin azalması
C
iş süreçlerini kolaylaştırması
D
Ürünlerin yaşam süresini uzatması
E
Rakiplerin küçülttüğü iç pazara bağımlı kalınması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret işlemlerinin ülke içi ticaretten farklı yönlerinden biridir?

A
Riskin düşük olması
B
Bankacılık sisteminin yer alması
C
Bürokrasinin az olması
D
Genellikle Türk Lirasının kullanılması
E
Ödeme sistemlerinin aynı olması
Soru 3

Ulusal para değerinin yabancı paralar karşısındaki değerine ne denir?

A
Kambiyo
B
Kur
C
Efektif
D
Aval
E
Döviz
Soru 4

Birden fazla gerçek ve tüzel kişinin, belirli bir yatırım projesini veya süreklilik arz eden bir faaliyeti gerçekleştirmek ve kazanç elde etmek üzere, bir sözleşme çerçevesinde bir araya gelerek oluşturdukları, risklerden iş sahibine karşı her bir ortağın müteselsilen sorumlu tutulduğu ortak işletme yapısına ne ad verilir?

A
Tröst
B
iş ortaklığı
C
Konsorsiyum
D
Kartel
E
Ortak girişim
Soru 5

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında ele alınır?

A
Takas
B
Kayda bağlı ihracat
C
Konsinye ihracat
D
Bağlı muamele
E
Bedelsiz ihracat
Soru 6

Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkartılması işlemine ne ad verilir?

A
Offset
B
Transit ticaret
C
Ticari kiralama
D
Bağlı muamele
E
Bedelsiz ihracat
Soru 7

İthalat ve ihracat rejimi kararı aşağıdakilerden hangisinin kararlarıdır?

A
Maliye Bakanlığı
B
Bakanlar Kurulu
C
Ekonomi Bakanlığı
D
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
E
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi firmalar arası e-ticaretin (B2B ) işlevlerinden biri değildir?

A
Müzayede işletmeleri
B
Alım hizmetleri
C
Kalite kontrol hizmeti
D
Değiş tokuş hizmeti
E
Katalog hizmeti
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo mevzuatında ele alınmaz?

A
Görünmeyen işlemler ilgili ödemeler
B
Yurtdışı para transferinin nasıl yapılacağı
C
Menkul kıymetler ile ilgili ödemeler
D
ihracat türleri
E
ihracat ve ithalat bedelleri
Soru 10

İhraç etme amacıyla yapılan ithalata ne ad verilir?

A
Geçici kabullü ithalat
B
Ankonsinyasyon ithalat
C
Mal karşılığı ithalat
D
Belge karşılığı ithalat
E
Kredili ithalat
Soru 11

Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması hangi muhasebe temel kavramını ifade eder?

A
Özün önceliği
B
Tutarlılık
C
ihtiyatlılık
D
Önemlilik
E
Tam açıklama
Soru 12

Tekdüzen Hesap Planında aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar içerisindeki hesap sınıflarından biridir?

A
Menkul kıymetler
B
Alınan avanslar
C
Mali borçlar
D
Sermaye yedekleri
E
Geçmiş yıllar karları
Soru 13

Belgelerin mal bedelinin ithalatçıdan tahsilinden sonra ithalatçıya verilmesini öngören ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mal mukabili ödeme
B
Vesaik mukabili ödeme
C
Açık vadeli ödeme
D
Kabul kredili ödeme
E
Akreditifli ödeme
Soru 14

Satılacak malların evsafı, fiyatı ve satış şartları hakkında alıcıya bir fikir vermek üzere düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
A.TR Dolaşım Belgesi
B
Konsolosluk faturası
C
Ticari fatura
D
Proforma fatura
E
Navlun faturası
Soru 15

Mal ve hizmetlerin üretimi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet hesapları
B
Nazım hesaplar
C
Gelir tablosu hesapları
D
Bilanço hesapları
E
Gider tablosu hesapları
Soru 16

Ödemenin malın ithalatından sonra yapılmasına imkan veren ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Red Klaus Akreditif
B
Peşin Ödeme
C
Mal Mukabili Ödeme
D
Vesaik Mukabili Ödeme
E
Prefinansman
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi peşin ödemede taraflardan biri değildir?

A
ithalatçı bankası
B
ihracatçı
C
ihracatçı bankası
D
Taşıma şirketi bankası
E
ithalatçı
Soru 18

Satıcının, malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde, gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bıraktığı teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
FCA
B
CPT
C
EXW
D
CİP
E
DAT
Soru 19

İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikli ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunulmasına ne ad verilir?

A
Nakit akış tablosu
B
Gelir tablosu
C
Finansal analiz
D
Muhasebe
E
Bilanço
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işlevlerinden biri değildir?

A
Araştırma
B
Analiz etme
C
Kaydetme
D
Özetleme
E
Sınıflama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...