Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2018-2019 Final Sınavı

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki dış ticaret işlemlerinden hangisi görünmeyen işlem olarak nitelendirilemez?

A
Uluslararası sigortacılık
B
Uluslararası mal satışı
C
Uluslararası seyahat
D
Uluslararası sermaye gelirleri
E
Uluslararası nakliyat
Soru 2

Türkiye ile EFTA ülkeleri menşeli ürünlerin anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere ihracatçı ülke gümrük idarelerince vize edilen belgeye ne ad verilir?

A
A.TR Dolaşım Belgesi
B
Karma Nakliyat Belgesi
C
EC Uygunluk Beyanı
D
Euro Dolaşım Belgesi
E
Ekspertiz Raporu
Soru 3

Tüketiciden tüketiciye e-ticaret işlemlerinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
G2G
B
B2B
C
C2G
D
B2C
E
C2C
Soru 4

Aşağıdaki hesaplardan hangisi hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar içinde yer alır?

A
Taşıtlar
B
Alıcılar
C
Hisse Senetleri
D
Ticari Mallar
E
Mamuller
Soru 5

İhracatta KDV iadesinin talep edilebilmesi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinin ardından mümkün olmaktadır?

A
Malın gümrük hattını geçmiş olması
B
Mal bedelinin tamamının ödenmiş olması
C
Malın işletmeden çıkmış olması
D
Malın kredili olarak satılmış olması
E
Malın gümrüğe ulaşmış olması
Soru 6

İhracatın ithalattan fazla olması durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Dış ticaret fazlası
B
Dış ticaret açığı
C
Dış ticaret dengesi
D
Dış ticaret hacmi
E
Dış ticaret kotası
Soru 7

İşletmelerde yabancı para giriş ve çıkışları hangi yardımcı hesapta izlenir?

A
Vadeli Döviz Tevdiat
B
Merkez Kasası
C
Döviz Kasası
D
Dövizli Çekler
E
Vadesiz Döviz Tevdiat
Soru 8

İhracatın gerçekleştiği yılda oluşan aleyhte kur farkları aşağıdaki ana hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Yurt Dışı Satışlar
B
Kambiyo Kârları
C
Satış indirimleri
D
Kambiyo Zararları
E
Yurt içi Satışlar
Soru 9

Satıcının, yurtdışındaki alıcıya İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde yaptığı mal satışına ne ad verilir?

A
Doğrudan ihracat
B
Dolaylı ithalat
C
Doğrudan ithalat
D
Konsinye ithalat
E
Dolaylı ihracat
Soru 10


Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Bankadan döviz alınmasına
B
Bankadaki dövizlerin efektif olarak tahsil edilmesine
C
Eldeki efektiflerin bankaya yatırılmasına
D
Bankadaki dövizlerin değerinin artmasına
E
Kasadaki efektiflerin değerinin artmasına
Soru 11

Senetlerin tasarruf değeri ile reeskont tutarının toplanması ile ulaşılan değere ne ad verilir?

A
Piyasa değeri
B
İtibari değer
C
Rayiç bedel
D
Cari değer
E
Emsal değeri
Soru 12

Değişik ülkelerdeki çapraz kurların farklılığından yararlanarak kâr etme işine ne ad verilir?

A
Antrepo
B
Spekülasyon
C
Parite
D
Arbitraj
E
Manipülasyon
Soru 13

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre yurtiçinden ya da yurtdışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak işletme tarafından yapılan avans ödemeleri hangi hesapta muhasebeleştirilir?

A
Alınan Sipariş Avansları
B
İş avansları
C
Taşeronlara Verilen Avanslar
D
Alınan Diğer Avanslar
E
Verilen Sipariş Avansları
Soru 14

A işletmesi dönem içinde mal mukabili ticari mal ithalatı yapmıştır. İşlem tarihinde döviz kuru 1 USD = 5,26 TL’dir. Ödeme tarihinde döviz kuru 1 USD = 5,35 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu durumda, kur farkından kaynaklanan tutarın hangi hesapta muhasebeleştirilmesi gerekir?

A
Finansman Giderleri
B
Diğer Olağan Gider ve Zararlar
C
Ticari Mallar
D
Menkul Kıymet Satış Zararları
E
Kambiyo Karları
Soru 15

Finansal kiralamada, finansal sözleşme tutarının kiracı kayıtlarında yazıldığı hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gider Tahakkukları
B
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Geliri
C
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
D
Gelecek Aylara Ait Giderler
E
Finansal Kiralama işlemlerinden Borçlar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ticari bankalardan sağlanan krediler arasında yer almaz?

A
Prefinansman Kredileri
B
ihracata Hazırlık Kredileri
C
Senet Üzerine Avans
D
Döviz ihracat Kredileri
E
Vesaik Üzerine Kredi
Soru 17

Henüz fiili ithalatı gerçekleşmemiş maddi duran varlık niteliğindeki partiler için yapılmış harcamalar hangi hesabın borcuna kaydedilir?

A
253 Tesis,Makine ve Cihazlar Hesabı
B
153 Ticari Mallar Hesabı
C
259 Verilen Sipariş Avansları Hesabı
D
780 Finansman Giderleri Hesabı
E
656 Kambiyo Zararları Hesabı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi faktoring işlemlerinde faktörün satıcıdan istediği belgeler arasında yer almaz?

A
Hazırun cetveli
B
Faaliyet belgesi
C
imza sirküleri
D
Kira kontratı
E
Vergi levhası
Soru 19

Aşağıdaki ödeme yöntemlerinden hangisinin muhasebeleştirilmesi esnasında borç senetleri hesabı alacalandırılır?

A
Vesaik mukabili ödeme
B
Mal mukabili ödeme
C
Peşin ödeme
D
Kabul kredili akreditif
E
Akreditifli ödeme
Soru 20

Dış ticaret işlemlerinin gereksinim duyulan fon ihtiyacının karşılanmasına ne ad verilir?

A
Dış ticaret hacmi
B
ihracat
C
ihracatın finansmanı
D
ithalat
E
Dış ticaretin finansmanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...