Dış Ticarette Girişimcilik 2015-2016 Vize Sınavı

Dış Ticarette Girişimcilik 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin ekonomik açıdan ön plana çıkan unsurlarından biri değildir?

A
Yeni endüstrilerin doğmasına yol açmak
B
işsizlik sorununa çözüm olanağı sunmak
C
Ekonomik büyümede en etkin rollerden birine sahip olmak
D
Teknoloji kullanan sektörlerde verimliliği artırmak
E
Yeni düşüncelerin yayılmasını ve uygulanmasını sınırlandırmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişileri girişimci olmaya iten faktörler arasında yer almaz?

A
Kendi geleceğini kendi karar ve çabası ile şekillendirme isteği
B
iş fırsatlarını değerlendirme isteği
C
Toplumu geliştirme isteği
D
Bağımlı olma isteği
E
Kendi kendinin patronu olma isteği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğe bakışta Alman Ekolünü temsil etmektedir?

A
Cantillon
B
Marshall
C
Menger
D
Knight
E
Schumpeter
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir girişimciden yerine getirmesi beklenen fonksiyonlar arasında yer almaz?

A
işletmenin gelişim stratejilerini belirlemek
B
Endüstride yeni organizasyonlar kurmak
C
Eski üretim yöntemleriyle devam etmek
D
Girişimciliği rekabet açısından önemli kılmak
E
Yeni pazar ya da pazarlar bulmak
Soru 5

Her tür koşulda, kriz ortamı olsun ya da olmasın, teknoloji kullansın ya da kullanmasın diğerlerinden önce öne çıkan ve diğerlerinin onu izlediği öncü girişimcilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal girişimci
B
Fırsatçı girişimci
C
Lider girişimci
D
Sabit girişimci
E
Tepkisel girişimci
Soru 6

Faaliyette bulunulan alanda dengeli şekilde gelişmenin sürdürülmesi ve yeni alanlara girerek riskin artırılmasından kaçınılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Yaratıcı girişimcilik
B
Durgun girişimcilik
C
Dinamik girişimcilik
D
Takipçi girişimcilik
E
Sosyal girişimcilik
Soru 7

Ülke sınırları içinde kurulmuş, sermaye ve yönetim açısından başka bir ülkeye bağlı olmayan işletmelere ne ad verilir?

A
Çok uluslu şirket
B
Ulusal işletmeler
C
Uluslararası işletme
D
Endüstri işletmeleri
E
Hizmet işletmeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyete göre girişimler arasında yer alır?

A
Kollektif şirket
B
Komandit şirket
C
Kooperatif işletmesi
D
Yabancı sermayeli işletmeler
E
Anonim şirket
Soru 9

Girişimcilik kelimesi, ekonomik yazında ilk kez aşağıdaki dönemlerden hangisinde kullanılmıştır?

A
1730’lar
B
1750’ler
C
1790’lar
D
1850’ler
E
1920’ler
Soru 10

Girişimcilerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurdukları belirli yasal, finansal, örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip birimlere ne ad verilir?

A
Forward
B
Opsiyon
C
Konsorsiyum
D
Girişim
E
Moratoryum
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gemilere mal yükleme ve mal boşaltma işinde çalışmaktadır?

A
Stevedore
B
Ticari temsilci
C
Antrepo işleticisi
D
Satın alma acentası
E
Gümrük muhafaza memuru
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız ihracat ile ilgili taraflardan biri değildir?

A
Büyük perakendeciler
B
ihracat yönetim şirketi
C
işletme içi ihracat bölümü
D
Geçici satış temsilcilikleri
E
Yabancı ülkelerdeki toptancılar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketlerinin gelir kaynaklarından biri değildir?

A
KDV ödeme günü belirlenerek, KDV ödeme gününe kadar KDV iadesinin bankada değerlendirilmesi
B
Eximbank kredi aktarılmasında belli oranda sağlanan komisyon geliri
C
KDV ödeme günü belirlenerek, KDV ödeme gününden önce KDV isteyen şirketlere komisyon bedeli artı belli oranda faiz alımı
D
Teminat mektubu ücretlerinden sağlanan gelirler
E
Ortak şirketlerin KDV iadelerinden yıllık ihracat performansına uygun hizmet bedeli komisyonu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin temel taraflarından biridir?

A
Gümrükçüler
B
Sigortacılar
C
ithalatçı
D
Bankacılar
E
Gözetim Şirketleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi imalatçı olmayan ancak pazarlamada ihtisaslaşmış ihracatçı sermaye şirketleri eliyle ihracatın gerçekleştirilmesi ve artırılması esasına dayanmaktadır?

A
Dış Ticaret Vakıfları
B
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
C
Dış Ticaret Holdingleri
D
Dış Ticaret Kooperatifleri
E
Sektör Şirketleri
Soru 16

Kalkınmada öncelikli yörelerde Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsünün geri alınmaması için bu şirketlerin kuruldukları yıl hariç, takip eden takvim yılı içinde en az kaç ABD Doları ihracat gerçekleştirmesi gerekir?

A
250.000
B
300.000
C
350.000
D
400.000
E
450.000
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ortaklarına yönelik üretime ilişkin faaliyetlerden biridir?

A
ihracat aracılık hizmetleri
B
Üretim maliyetlerinin düşürülmesi
C
Uluslararası boyutta ortakların tanıtımı
D
Dış pazar araştırması
E
Eximbank kredilerinden yararlandırma
Soru 18

Bir vagonu doldurmayan veya bir kamyonu doldurmayan yükleri biraraya getirme, toplama, birleştirme, sevketme ve dağıtma; ayrıca yabancı ülkelere veya yabancı ülkelerden aktarma yapma ve yükün gümrüklenmesine ne ad verilir?

A
Gümrük komisyonculuğu
B
Gemi brokerlığı
C
Navlun komisyonculuğu
D
Acenta
E
Ticari temsilcilik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi malların gümrüğü ödeninceye kadar veya mallar bir başka uygun şekilde serbest bırakılıncaya kadar saklamak için kullanılır?

A
Factoring
B
Silo
C
Forfaiting
D
Leasing
E
Antrepo
Soru 20

Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşu'nun hazırladığı Doing Business 2011 adlı rapora göre, raporda yer alan ülkeler arasında Türkiye, iş yapmanın kolay olduğu kaçıncı ülkedir?

A
65
B
73
C
100
D
120
E
183
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...