Dış Ticarette Girişimcilik 2017-2018 Final Sınavı

Dış Ticarette Girişimcilik 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

A
Kendine güvenmesi
B
Rekabetten kaçınması
C
ileriyi görebilmesi
D
Üretken olması
E
Yenilikçi olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir malın diğer bir devlete gitmek üzere üçüncü bir devletten geçmesini ifade eder?

A
Lojistik
B
Akreditif
C
Stevedore
D
Transit ticaret
E
Proses
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketleri için sanayi ürünleri arasında yer alır?

A
Su ürünleri ve mamulleri
B
Yaş meyve ve sebze mamulleri
C
Hazır giyim ve konfeksiyon
D
Tütün ve mamulleri
E
Fındık ve mamulleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işkolu esasına göre işletmelerden biridir?

A
Karma işletmeler
B
Özel kesim işletmeleri
C
Ulusal işletmeler
D
Ticaret işletmeleri
E
Kamu kesimi işletmeleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretini ifade eder?

A
Navlun
B
Çek
C
Poliçe
D
Menşe şehadetnamesi
E
Proforma fatura
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkelerden biri değildir?

A
Türkiye
B
Irak
C
İran
D
Pakistan
E
Türkmenistan
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete konu malın bedelinin, bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ihracatçıya ödenmesidir?

A
Vesaik mukabili ödeme
B
Kabul kredili ödeme
C
Akreditifli ödeme
D
Peşin ödeme
E
Mal mukabili ödeme
Soru 8

İhracattan ithalata, Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımlardan Türk özel sektörünün dış yatırımlarına, uluslararası müteahhitlikten enerjiye ilişkin konulara, bankacılıktan lojistiğe tüm ticaret, yatırımlar ve hizmetler alanlarında çalışmalar gerçekleştiren ve iki taraflı iş konseyleri aracılığı ile faaliyet gösteren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
DEİK
B
KOSGEB
C
TEKMER
D
TOSYÖV
E
TÜBİTAK
Soru 9

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri ve hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgeye ne ad verilir?

A
Proforma fatura
B
Ata karnesi
C
Orijinal fatura
D
Sağlık raporu
E
Helal belgesi
Soru 10

İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile destekleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
TÜBİTAK
B
TUİK
C
Türk Eximbank
D
İMKB
E
GATT
Soru 11

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) hangi yılda kurulmuştur?

A
1990
B
1991
C
1994
D
1999
E
2000
Soru 12

Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen faturaya ne ad verilir?

A
Tasdiksiz fatura
B
Orijinal fatura
C
Konsolosluk faturası
D
Proforma fatura
E
Caydırıcı fatura
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Doğal kaynakların optimum kullanımını sağlaması
B
Üretimde uzmanlaşma ve verimlilik sağlaması
C
Yaşam standartlarını yükseltmesi
D
Kültürel farklılıkları ortadan kaldırması
E
Kaynakların hareket zorunluluğunu gidermesi
Soru 14

Malları ihracatçıdan satın alarak, belirli bir kârla müşterilere satan firmaya ne ad verilir?

A
Döviz büfesi
B
Gümrük müşaviri
C
Gözetim şirketi
D
Acente
E
Distribütör
Soru 15

Dış ticaret işlemlerinde ihracatçının herhangi bir aracı kullanmadan yabancı piyasaya tamamen kendi başına girerek, alıcıları ve distribütörleri bulup, malları onlara kendisinin gönderdiği ihracat şekline ne ad verilir?

A
Dolaylı ihracat
B
Bedelsiz ihracat
C
Konsinye ihracat
D
Doğrudan ihracat
E
Transit ihracat
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün temel işlevlerinden biri değildir?

A
Üye ülkelerin ulusal ticaret politikalarını takip etmek
B
Çok taraflı ticaret müzakerelerinin yürütüldüğü bir forum oluşturmak
C
Çoklu ticaret anlaşmalarının uygulanmasını engellemek
D
Küresel ekonomik politikayla ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak
E
Ticari uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak
Soru 17

Üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, iş akış şeması, üretim hizmet sunum teknikleri, standart ve spesifikasyonlar, hukuki gereksinimler iş planının hangi bölümünde yer alır?

A
Araştırma ve geliştirme planı
B
işletmenin tanıtımı ve geçmişi
C
Pazarlama planı
D
Yönetim ve organizasyon planı
E
Üretim planı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin proje finansmanında kullanabilecekleri orta ve uzun vadeli finansman alternatiflerinden biri değildir?

A
Tahvil çıkarma
B
Rotatif krediler
C
Factoring
D
Öz kaynaklar
E
Leasing
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite raporunun ana bölümlerinden biri değildir?

A
Teknik analiz
B
Projenin tanımı
C
iş programı
D
Firma profili
E
Firma analizi
Soru 20

Girişimcinin kurmayı düşündüğü iş ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin ve planlarının yer aldığı dokümana ne ad verilir?

A
Bilanço
B
iş planı
C
Teknik şartname
D
Esas sözleşme
E
Proforma fatura
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...