Dış Ticarette Girişimcilik 2017-2018 Vize Sınavı

Dış Ticarette Girişimcilik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işkolu esasına göre işletmelerden biridir?

A
Kamu kesimi işletmeleri
B
Ulusal işletmeler
C
Ticaret işletmeleri
D
Karma işletmeler
E
Özel kesim işletmeleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi KOBİ tanımlarını belirlerken işçi sayısını ölçüt alan ülkelerden biridir?

A
Tayland
B
Nijerya
C
Hindistan
D
Bangladeş
E
Japonya
Soru 3

Yeniliği, sürekli eskiyi yok edip yenisini yaratarak ekonomik yapı içinde devamlılık sağlama süreci olarak gören ve bu süreci 'Yaratıcı-yıkıcı' olarak tanımlayan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menger
B
Say
C
Schumpeter
D
Cantillon
E
Knight
Soru 4

Faaliyette bulunulan alanda dengeli şekilde gelişmenin sürdürülmesi ve yeni alanlara girerek riskin artırılmasından kaçınılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durgun girişimcilik
B
Bilişimci girişimcilik
C
Kopyacı girişimcilik
D
Takipçi girişimcilik
E
Sosyal girişimcilik
Soru 5

Girişimciliğe 'yöneten' bakış açısı ile bakan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Giffort Pinchot
B
Alfred Marshall
C
Israel Krizner
D
Joseph Schumpeter
E
David Ricardo
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

A
Risk almaktan kaçınması
B
Sorunları çözebilmesi
C
Yenilikçi olması
D
ileriyi görebilmesi
E
Planlı hareket etmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik fonksiyonları arasında yer almaz?

A
Üretimi organize etme ve sağlama
B
istihdamdan kaçınma
C
Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri sağlama
D
Sermaye birikimi sağlama
E
Ürün çeşitliliği sağlama
Soru 8

__________ bir işe başlama, eyleme girişme olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Denge
B
Opsiyon
C
Kaçınma
D
Girişim
E
Politika
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ihracat çeşitlerinden biri değildir?

A
Özellik arz etmeyen ihracat
B
Bedelsiz ihracat
C
Konsinye ihracat
D
Kredili ihracat
E
Hükümlü ihracat
Soru 10

“Girişimci ordu gibi değil, orkestra gibi örgütlenmesini bilmeli ve ekip çalışmasına yatkın olmalıdır.” ifadesi girimşimcinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini belirtir?

A
iletişim yeteneğini
B
Geriye dönük olmayı
C
Bağımlı olmayı
D
Liderlik yeteneğini
E
Rekabetten kaçınmayı
Soru 11

Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite ya da operasyona ne ad verilir?

A
Taşımacılık
B
Tasarruf
C
Yatırım
D
Proses
E
Lojistik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız ihracat ile ilgili taraflardan biri değildir?

A
işletme içi ihracat bölümü
B
Büyük perakendeciler
C
Ortaklaşa ihracat muhatapları
D
Geçici satış temsilcilikleri
E
Yabancı ülkelerdeki toptancılar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketleri için sanayi ürünleri arasında yer alır?

A
Tütün ve mamulleri
B
Yaş meyve ve sebze mamulleri
C
Fındık ve mamulleri
D
Deri ve deri mamulleri
E
Su ürünleri ve mamulleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret meslek elemanının görevleri arasında yer almaz?

A
Dış alım ve dış satımla ilgili yasa ve yönetmenlikleri sürekli takip etmek
B
Malın pazarlanması için organizasyonlar düzenlemek
C
Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapmak
D
Muhasebe verilerini kayıt ederek yöneticilere sunmak
E
Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli takip etmek
Soru 15

Malların gümrüğü ödeninceye kadar veya mallar bir başka uygun şekilde serbest bırakılıncaya kadar saklamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Forfaiting
B
Leasing
C
Silo
D
Factoring
E
Antrepo
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan dış ticaretin faydalarından biri değildir?

A
Daha fazla kaynak ve zaman harcaması
B
Dış ticaretin tüm aşamalarını kontrol etmesi
C
Aracılar olmadan kâr payını artırması
D
Alıcılarla daha yakın ilişkiler kurması
E
Yüzyüze iletişime daha fazla gerek duyması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Doing Business 2011 raporuna göre, dış ticaretin en kolay yapıldığı ülkelerden biri değildir?

A
Finlandya
B
Norveç
C
Singapur
D
Estonya
E
Nijerya
Soru 18

Doing Business 2011 raporuna göre, Türkiye dış ticaret yapma kolaylığında kaçıncı sırada yer almaktadır?

A
65
B
80
C
100
D
120
E
183
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketlerinin üretime yönelik dış ticaret faaliyetlerden biridir?

A
Dış pazar araştırmasını yapmak
B
Ucuz hammadde tedarik etmek ve ürün kalitesini iyileştirmek
C
Uluslararası boyutta ortakların tanıtımını yapmak
D
ihracat aracılık hizmetlerini kullanmak
E
Eximbank kredilerinden yararlanmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin aracı ve destekçi tarafları arasında yer alır?

A
Konsolosluklar
B
Sanayi Odaları
C
Ticaret Odaları
D
Bakanlıklar
E
Gümrükçüler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...