Dış Ticarette Girişimcilik 2018-2019 Final Sınavı

Dış Ticarette Girişimcilik 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yatırım yapılan şirket yönetiminin, yönetim işlevlerini yerine getirme yeteneğinden yoksun olabilme riskine ne ad verilir?

A
Demode olma riski
B
Yönetim riski
C
Finansman riski
D
Üretim riski
E
Pazarlama riski
Soru 2

Yirmi birinci yüzyılda girişimcilerin sahip olduğu yeni özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygusal zeka
B
Tasarruf kapasitesi
C
Verimlilik düzeyi
D
Belirsizlik yönetimi
E
Finansal beceriler
Soru 3

I. Hem iç hem de dış çevreye odaklanması
II. Makul seviyede risk almak istemesi
III. Sezgisel pazar araştırması yapması
Yukarıdakilerden hangileri kurumsal girişimcilerin özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4

I. Yönetici girişimci
II. iç girişimci
III. Yenilikçi girişimci
IV. Aracı girişimci
Yukarıdakilerden hangileri girişimci türleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama seviyesinde sunulan desteklerden biri değildir?

A
Tanıtım
B
Pazar araştırması
C
Fuarlara katılım
D
Üretim
E
Pazara giriş
Soru 6

__________ bir ürünü üreticiden veya ihracatçıdan kendi nam ve hesabına satın alarak hedef piyasada belirlediği satış fiyatı ile yeniden satan ticari işletmecidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sigortacı
B
Gümrükçü
C
Distribütör
D
Müşavir
E
Dış ticaret komisyoncusu
Soru 7

I. Dış ticaret performansı
II. Teknolojik yenilik
III. Nitelikli işgücü
Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir ülkenin rekabet gücünü artıran faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ihracat çeşitlerinden biri değildir?

A
Serbest ihracat
B
Kredili ihracat
C
Kayda bağlı ihracat
D
Bedelsiz ihracat
E
Sınırlı ihracat
Soru 9

Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal göndermesine ne ad verilir?

A
Caydırıcı ithalat
B
Kredili ihracat
C
Konsinye ihracat
D
Kayda bağlı ihracat
E
Kredisiz ihracat
Soru 10

Yatırım tecrübesi olan ancak cok fazla yatırım yapmayan ve sürekli yatırım aramayan yatırımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli melekler
B
Lotto melekler
C
Aktif melekler
D
Ticari melekler
E
Analizci melekler
Soru 11

Potansiyel girişimciler üzerinde etkili olan hükümet politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasa dışı talepleri etkileyen politikalar
B
Kaynaklara ulaşımı etkileyen politikalar
C
Tercihleri etkileyen politikalar
D
Girişimcilik arzını etkileyen politikalar
E
Girişimcilik talebini etkileyen politikalar
Soru 12

Bedeli için Kombiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithaline ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kredili ihracat
B
gümrükleme
C
bedelsiz ithalat
D
provizyon
E
bedelli ithalat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin girişimciliği etkileyebileceği politika türlerinden biri değildir?

A
Girişimcilik talebini etkileyen politikalar
B
Tercihleri etkileyen politikalar
C
Girişimcilik arzını etkileyen politikalar
D
Kaynaklara ulaşımı etkileyen politikalar
E
Rekabeti sınırlandıran politikalar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ulusal işletmelerin uluslararası işletmelere göre üstünlüklerinden biridir?

A
Pazar analizi
B
Teknoloji
C
Lojisitk
D
Rekabet düzeyi
E
Kültür
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden dolayı şirketlerin bilançoları veya yatırım portföyleri üzerinde kâr veya zarara neden olmak suretiyle ortaya çıkar?

A
Pazar riski
B
Kur riski
C
Girişim riski
D
Politik riski
E
Operasyonel risk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumu karakterize eden ve onu diğer toplumlardan ayıran sosyal ilişki ve davranış modellerini belirtmek için kullanılır?

A
Kültür
B
Girişimcilik
C
Volatilité
D
Esneklik
E
Politika
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin stok tedariki ve bunu elinde bulundurmanın nedenlerinden biri değildir?

A
Koruyucu fiyatlandırma
B
Maliyetli satış
C
Miktar iskontoları
D
Talepte dalgalanma
E
Arzın esnek olma etkisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?

A
Öğrenilir olması
B
Değişmemesi
C
Paylaşılması
D
Sembolik olması
E
ihtiyacı karşılaması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kültürün unsurlarından biri değildir?

A
Normlar
B
Semboller
C
Girişimler
D
Değerler
E
inançlar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun ya da toplumsal grubun varlığını devam ettirebilmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu düşünülen düşünce ve ilkelerdir?

A
inançlar
B
Girişimler
C
Semboller
D
Değerler
E
Normlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...