Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi 2016-2017 Vize Sınavı

Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanlığın bugün yaşadığı ve gelecekte karşılaşacağı sorunları değerlendirmeyi ve çözmeyi ortak amaç olarak kabul eden topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Af Örgütü
B
Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı
C
Uluslararası Kalkınma Birliği
D
Roma Kulübü
E
insan Hakları izleme Örgütü
Soru 2

Doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insanın, oluşumuna katkıda bulunmadığı ve insan müdahalesi ile değiştirilemeyen, insanın hazır bulduğu çevre ve doğal varlıklara ne ad verilir?

A
Fiziksel çevre
B
Küresel çevre
C
Toplumsal çevre
D
Yapay çevre
E
Doğal çevre
Soru 3

Fiziksel bir ortam içerisinde yaşayan ve insanların ekonomik, sosyal ve siyasal sistem içinde geliştirdikleri ilişkilerin bütününü oluşturan çevre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapay çevre
B
Toplumsal çevre
C
Ölçeklere göre çevre
D
Doğal çevre
E
Yerleşme yerlerine göre çevre
Soru 4

İnsanların çevre ve doğaya karşı davranışlarına sınır getirilerek, çevre ve doğaya karşı sorumlu davranılması felsefesinin benimsendiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlılık ilkesi anlayışı
B
Ekosistem anlayışı
C
insanmerkezli çevre anlayışı
D
Benmerkezli çevre anlayışı
E
Çevremerkezli anlayışı
Soru 5

Küresel çevre sorunlarına neden olan ülkeler grubunda olan dördüncü ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Birliği Ülkeleri
B
Sanayileşme çabaları olan gelişmekte olan ülkeler
C
Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler
D
Eski Doğu Bloku olarak adlandırılan ve küreselleşme ile birlikte günümüzün Doğu Avrupa Ülkeleri
E
Hızlı nüfus artışları ve kalkınma ile ilgili birçok problemleri olan azgelişmiş ülkeler
Soru 6

Sınır ötesi çevre sorunlarının tanımını yapan kurum ve yapıldığı yıl aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
1969 - Roma kulübü
B
1973 -OECD
C
1974 - Birleşmiş Milletler Çevre Programı
D
1987 - Brundland raporu
E
1992 - Rio Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunu türlerinden biridir?

A
Ozon tabakasının incelmesi
B
Sanayileşme
C
Ekonomik büyüme
D
Küresel göç
E
Kentleşme
Soru 8

Küresel platformda ilk defa yeni kalkınma anlayışını sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde açıklayan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyümenin Sınırları Raporu
B
Gündem 21
C
Brundland Raporu
D
insanlığın ikilemi Projesi
E
Roma Kulübü
Soru 9

ABD’nin dünya nüfusunun %5’ine sahip olması fakat dünya hammadde miktarının yaklaşık %40’ını, dünya enerjisinin de %25’ini tek başına tüketmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

A
Yoksul ülkelerin küresel çevre sorunlarının yaratılmasında ve oluşmasındaki paylarının çok büyük olmasıyla
B
Sanayileşmiş ülkelerin küresel çevre sorunlarının yaratılmasında ve oluşmasındaki paylarının çok küçük olmasıyla
C
Azgelişmiş ülkelerin küresel çevre sorunlarının yaratılmasında ve oluşmasındaki paylarının çok büyük olmasıyla
D
Az gelişmiş ülkelerin küresel çevre sorunlarının yaratılmasında ve oluşmasındaki paylarının çok küçük olmasıyla
E
Sanayileşmiş ülkelerin küresel çevre sorunlarının yaratılmasında ve oluşmasındaki paylarının çok büyük olmasıyla
Soru 10

Sanayileşmenin başladığı 1950'li yıllardan bu yana toplam sera gazı emisyonunda en yüksek paya sahip sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi
B
Taşımacılık
C
Enerji
D
Tarım
E
Hizmetler
Soru 11

Mevcut koşullarda bir malın toplam üretimini bir birim artırmak için diğer malın üretiminden vazgeçilmesi gereken miktarı tanımlayan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pareto optimumu
B
Marjinal teknik ikame oranı
C
Marjinal ikame oranı
D
Marjinal ürün oranı
E
Marjinal dönüşüm oranı
Soru 12

Genel radyo ve televizyon yayınlarının örnek verildiği mal ve malın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak mal tüketimde rakip
B
Yarı kamu malı ve tüketimde rakipsizlik
C
Sıkışıklık malları üretimde rakipsizlik
D
Tam kamu malı tüketimde rakipsizlik
E
Kamu malı ve tüketimde rakipsizlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti açıkça tanımlanmış mala en uygun örnektir?

A
Tramvay
B
Park
C
Özel otomobil
D
Tren
E
Belediye otobüsü
Soru 14

Balıkçılık ve su sporları için ayrılmış siteler aşağıdaki mal grubundan hangisinde tanımlanmaktadır?

A
Yarı kamu malları
B
Tam kamu malları
C
Ortak mallar
D
Sıkışıklık malları
E
Özel mallar
Soru 15

Doğadaki canlı ve cansız varlıkların, karşılıklı etkileşim içinde meydana getirdikleri her tür süreç ile madde ve enerji akımlarından oluşan dinamik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekolojik sistem
B
Ekonomik sistem
C
Siyasal sistem
D
Piyasa sistemi
E
Küresel sistem
Soru 16

Eş ürün eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eğimi marjinal ikame oranını gösterir.
B
Eğimi marjinal teknik ikame oranını gösterir.
C
Orijine göre iç bükeydir.
D
Pozitif eğimlidir.
E
Orijinden uzaklaştıkça daha düşük verimi gösterir.
Soru 17

MRTXY = Px / Py ile ilgili eşitlik için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Pareto ekinlik doğrusu üzerindeki her noktada geçerlidir.
B
Marjinal ikame oranlarını marjinal dönüşüm oranına eşitler.
C
Bütçe doğrusu üzerindeki her noktada geçerlidir.
D
Üretici rantı üzerindeki her noktada geçerlidir.
E
Üretim olanakları eğrisi üzerindeki her noktada geçerlidir.
Soru 18

Kamu malının çeşitli miktarları için bir tüketicinin ödemeye istekli olduğu fiyatlar seti eğrisine ne ad verilir?

A
Bireysel ödeme istekliliği eğrisi
B
Bireysel talep eğrisi
C
Sözleşme eğrisi
D
Farksızlık eğrisi
E
Fiyat tüketim eğrisi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Negatif Dışsallığı açıklamaktadır?

A
Özel maliyetler + Sosyal Fayda = Dışsal Maliyetler
B
Sosyal Fayda = Özel Fayda + Dışsal Fayda
C
Dışsal Fayda + Sosyal Fayda = Özel Fayda
D
Sosyal Maliyetler = Özel Maliyetler + Dışsal Maliyetler
E
Sosyal Fayda > Özel fayda
Soru 20


Şekle göre EMN alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Q1 miktar üretimin neden olduğu toplumsal maliyeti
B
Q1 miktar üretimin neden olduğu toplumsal faydayı
C
Q1 miktar üretimin neden olduğu marjinal özel maliyeti
D
Q1 miktar üretimin neden olduğu marjinal sosyal faydayı
E
Tüketici rantını
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...