Dönemsonu İşlemleri 2016-2017 Final Sınavı

Dönemsonu İşlemleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dönem sonunda yapılacak envanter kayıtları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dönem sonu bilançosundan sonra yapılır.
B
Kapanış kayıtlarından sonra yapılır.
C
Muhasebe dışı envanterden sonra yapılır.
D
Kesin mizandan sonra yapılır.
E
Genel geçici mizandan sonra yapılır.
Soru 2

Dönemsonunda işletmenin elinde A AŞ’nin hisse senetlerinin %6 lık kısmını temsil eden uzun vadeli yatırım amacı ile 110.000 TL bedelle alınmış hisse senetleri bulunmaktadır. Bağlı Menkul Kıymetler hesabına kaydedilmiş olan hisse senetlerinin dönemsonundaki borsa değeri 120.000 TL olmuştur.
Bu durumda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacalandırılır?

A
Finansal Varlıklar Değerleme Farkları
B
Faiz Gelirleri
C
Bağlı Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı
D
Menkul Kıymet Satış Kârı
E
Bağlı Menkul Kıymetler
Soru 3

Borç senetleri reeskonta tabi tutulduğunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu / Borç Senetleri alacaklı
B
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu / Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
C
Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu / Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
D
Borç Senetleri hesabı borçlu / Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
E
Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu / Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
Soru 4

İŞLEM-MİKTAR-BİRİM MALİYET
Dönem başı mal mevcudu-250 Adet-25
28 Şubat Alış-150 Adet-50
10 Haziran Satış-200 Adet
8 Temmuz Alış-100 Adet-80
15 Ağustos Satış-250 Adet-
20 Eylül Alış-300 Adet-85
Devamlı envanter yönteminde stok değerleme yöntemlerinden ilk Giren ilk Çıkar yöntemini uygulayan ( A ) işletmesinin bir yıllık X malı alım satım bilgileri yukarıdaki gibidir.
Bu bilgilere göre dönem içinde satılan malın maliyeti kaç TL dir?

A
18.750
B
17.750
C
12.500
D
11.750
E
8.750
Soru 5

İŞLEM-MİKTAR-BİRİM MALİYET
Dönem başı mal mevcudu-250 Adet-25
28 Şubat Alış-150 Adet-50
10 Haziran Satış-200 Adet
8 Temmuz Alış-100 Adet-80
15 Ağustos Satış-250 Adet-
20 Eylül Alış-300 Adet-85
Devamlı envanter yönteminde stok değerleme yöntemlerinden ilk Giren ilk Çıkar yöntemini uygulayan ( A ) işletmesinin bir yıllık X malı alım satım bilgileri yukarıdaki gibidir.

Yukarıdaki bilgilere göre dönem sonunda stoklarda kaç birim X malı kalmıştır?

A
350
B
250
C
200
D
150
E
100
Soru 6

Dönemsonu itibarıyla hisse senetlerinin piyasa değerleri alış değerlerinin altına düşmüşse yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi alacalandırılır?

A
Karşılık Giderleri Hesabı
B
Hisse Senetleri Hesabı
C
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
D
Menkul Kıymet Satış Zararı Hesabı
E
Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosunda yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları içinde yer alır?

A
Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları
B
Başka bir işletmenin borçlanma aracını satın almak için yapılan nakit çıkışları
C
Royalti, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri
D
Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri
E
Satılan mallardan veya sunulan hizmetlerden elde edilen nakit girişleri
Soru 8

VUK’A göre aşağıdakilerden hangisi stoklar için bir maliyet bedeli unsuru değildir?

A
Taşıma ve hamaliye giderleri
B
Fatura bedeli
C
Sigorta giderleri
D
Kira gideri
E
Gümrük vergisi
Soru 9

Kasım 2015 tarihinde %70 faizli, 6 ay vadeli tahvil ihraç eden işletme dönem sonunda (31.12.2015) hesapladığı faiz tutarını aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacağına kaydeder?

A
Gelecek Aylara Ait Giderler
B
Finansman Giderleri
C
Gider Tahakkukları
D
Diğer Çeşitli Borçlar
E
Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri
Soru 10

A İşletmesi 8 Eylül tarihinde 60.000 TL ye bir binek otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobile %20 oranında normal amortisman uygulanacaktır.
Bu durumda beşinci yılda ayrılacak amortisman payı kaç TL olacaktır?

A
20.000
B
18.000
C
16.000
D
12.000
E
4.000
Soru 11


Yukarıdaki büyük defter kayıtlarına göre ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
içinde bulunulan döneme ait gelir 7.000.000 TL dir.
B
Dönem Kâr veya Zararı Hesabına dönem geliri olarak devredilecek tutar 7.000.000 TL dir.
C
Bilançonun pasifinde Gelecek Aylara Ait Gelirler 3.000.000 TL olarak yer alacaktır.
D
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar işletmenin gelir tablosunda 10.000.000 TL olarak yer alacaktır.
E
Diğer olağan gelir ve kârlar olarak kaydedilen tutarın 3.000.000 TL si gelecek döneme aittir.
Soru 12

X işletmesinin 2015 yılı muhasebe kârı 55.000 TL, kanunen kabul edilmeyen gideri 20.000 TL, vergiden muaf geliri 8.000 TL dir.
Bu bilgilere göre vergiye tabi kâr ( mali kâr) kaç TL dir?

A
93.000
B
85.000
C
83.000
D
77.000
E
67.000
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı gelir tablosunda yer alır?

A
Stoklar
B
Finansman maliyetleri
C
Menkul kıymetler
D
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
E
Maddi duran varlıklar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneği hesaplarından biri değildir?

A
790 ilk Madde ve Malzeme Giderleri
B
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
C
791 işçi Ücret ve Giderleri
D
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
E
794 Çeşitli Giderler
Soru 15

Primli ihraç edilen tahvillerde nominal bedelin üzerinde belirlenmiş olan prim tutarı muhasebeleştirilirken aşağıdaki hesaplardan hangisi alacalandırılır?

A
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
B
Menkul Kıymet ihraç Farkları
C
Gelecek Yıllara Ait Giderler
D
Dönem Net Kârı veya Zararı
E
Gider Tahakkukları
Soru 16

İşlemlerin sonuçlarının diğer olayların ve koşulların varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak raporlanması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?

A
Önemlilik ve birleştirme
B
işletmenin sürekliliği
C
Gerçeğe uygun sunuluş
D
Netleştirme
E
Tahakkuk esası
Soru 17

İşletme A bankasından 20.000$ kredi sağlamıştır. Kredinin alındığı tarihteki kura göre dönemsonunda kurda artış olmuşsa yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi hoşlandırılır?

A
Diğer Olağan Gider ve Zararlar
B
Kambiyo Zararları
C
Banka Kredileri
D
Faiz Gelirleri
E
Finansman Giderleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı finansal tablolar arasında yer almaz?

A
Bilanço
B
Kesin mizan
C
Gelir tablosu
D
Nakit akış tablosu
E
Özsermaye değişim tablosu
Soru 19


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Alacak senedinin ıskonto ettirilmesine
B
Alacak senedinin değersiz alacak haline dönüşmesine
C
Alacak senedinin borç karşılığı ciro edilmesine
D
Alacak senedine tasarruf değeri ölçüsünün uygulanmasına
E
Şüpheli hale düşen alacak senedi için karşılık ayrılmasına
Soru 20

İştirak paylarının borsa veya piyasa değerlerinde sürekli veya önemli ölçüde meydana gelen değer düşüklükleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenmektedir?

A
Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabında
B
Finansal Varlık Değerleme Farkları Hesabında
C
Finansman Giderleri Hesabında
D
iştirakler Hesabında
E
iştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabında
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...