Dönemsonu İşlemleri 2016-2017 Vize Sınavı

Dönemsonu İşlemleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dönemsonunda yapılan kontrolde işletmenin müşterisinden olan senetsiz alacağına karşılık aldığı alacak senedinin kaydının unutulduğu saptanmıştır.
Bu durumda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
Alıcılar
B
Borç Senetleri
C
Kasa
D
Alınan Çekler
E
Alacak Senetleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme ölçülerinden biridir?

A
Gerçekleşebilir değer
B
Borsa rayici
C
Emsal bedeli
D
Tasarruf değeri
E
Mukayyet değer
Soru 3


Ticari mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen 'A' işletmesinin dönem sonu hesaplarının durumu yukarıdaki gibi olup dönem sonu mal mevcudu 80.000 TL dir.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Satışa elverişli mallarının maliyeti 210.000 TL dir.
B
Mal alım satım işlemlerinden elde edilen kâr 120.000 TL dir.
C
Satılan mallardan elde edilen hasılat 250.000 TL dir.
D
Satılan malların maliyeti 130.000 TL dir.
E
işletmenin bilançosunda yer alacak mal mevcudu 130.000 TL dir.
Soru 4

Ticari kâr aşağıdakilerden hangisine göre hesaplanır?

A
Gelir Vergisi Kanunu
B
Türk Ticaret Kanunu
C
Borçlar Kanunu
D
Vergi Usul Kanunu
E
Sermaye Piyasası Kurulu
Soru 5

Kredili satış yapan bir işletmenin hesaplamış olduğu vade farkları tutarından döneme ilişkin tutarın kaydedilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
Alıcılar
B
Faiz Gelirleri
C
Yurt içi Satışlar
D
Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkları
E
Reeskont Faiz Gelirleri
Soru 6

Aralıklı envanter yöntemine göre mal hareketlerini izleyen bir işletmenin dönem sonunda ticari mal hesabının borç toplamı 66.000 alacak toplamı 16.000 TL dir. Satılan ticari mal maliyeti 7.000 TL, Yurt içi satışlar hesabının alacak kalanı 80.000 TL dir.
Bu bilgilere göre dönem sonu mal mevcudunun değeri kaç TL dir?

A
64.000
B
43.000
C
30.000
D
4.000
E
2.000
Soru 7

'A' işletmesinin dönem sonu sayımında para mevcudu 5.500 TL dir. Kasa Hesabının borç taraf toplamı 19.000 TL; alacak taraf toplamı ise 14.000 TL dir.
Bu bilgilere göre yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılacaktır?

A
Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı
B
Kasa Hesabı
C
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı
D
Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar Hesabı
E
Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
Soru 8


Yukarıdaki bilgilere ve perakende yöntemine göre işletmenin tahmini dönem sonu mallarının maliyeti kaç TL dir?

A
78.000
B
33.000
C
12.000
D
10.400
E
10.000
Soru 9


Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen T İşletmesi stok değerlemede Son Giren İlk Çıkar yöntemini uygulamaktadır. Dönem içinde mal akışı ile ilgili bilgiler ise yukarıdaki gibidir.
Yukarıdaki bilgilere göre dönem sonu mal mevcudunun maliyeti kaç TL dir?

A
13.500
B
9.375
C
8.250
D
6.000
E
4.125
Soru 10


Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izleyen T İşletmesi stok değerlemede Son Giren İlk Çıkar yöntemini uygulamaktadır. Dönem içinde mal akışı ile ilgili bilgiler ise yukarıdaki gibidir.
Sayım sonucu dönem sonunda 100 adet mal bulunduğu saptanmıştır.
Bu durumda satılan malın maliyeti kaç TL dir?

A
13.500
B
9.375
C
7.500
D
5.625
E
4.125
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?

A
Tutarlılık
B
ihtiyaca uygunluk
C
Zamanında sunum
D
Karşılaştırılabiliri
E
Doğrulanabilirlik
Soru 12

Dönemsonu işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Muhasebe içi envanter, muhasebe dışı envanterin muhasebe kayıtlarında yer alan aşamasıdır.
B
Muhasebe içi envanter; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle işletmenin varlıkları ve borçlarının saptanmasıdır.
C
Dönemsonu işlemleri sayım değerleme, ve envanter kayıtlarının yapılmasını kapsayan bir süreçtir.
D
Kesin mizanda kalanlar işletmenin fiili durumunu gösteren tutarlardır.
E
Bilançonun hazırlanması muhasebe dışı envantere dayanır.
Soru 13

işletmenin dönem sonunda bankadaki mevduat hesabında 155.000 TL ye 5.500 TL faiz tahakkuk etmiştir.
Yapılması gereken kayıtta borçlandırılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansman Giderleri
B
Faiz Gelirleri
C
Kasa
D
Bankalar
E
Banka Kredileri
Soru 14

Alış bedeli 15.000 TL olan hisse senedinin değerinin dönem sonunda 12.000 TL olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Menkul Kıymet Satış Kârı hesabı 12.000 borçlandırılır.
B
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü hesabı 3.000 borçlandırılır.
C
Karşılık Giderleri hesabı 3.000 borçlandırılır.
D
Karşılık Giderleri hesabı 3.000 alacalandırılır.
E
Menkul Kıymet Satış Zararı hesabı 12.000 alacalandırılır.
Soru 15

Müşteri Ali Dal 150.000 TL lık senedin kendisine ait olmadığını ileri sürdüğü için hakkında dava açılmıştır.
Bu durumda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?

A
Şüpheli Ticari Alacaklar
B
Alacak Senetleri
C
Karşılık Giderleri
D
Şüpheli Alacaklar Karşılığı
E
Kasa Hesabı
Soru 16

3.000 $ senetli alacağı bulunan işletmenin kayıtlarında alacak senedi tutarı, 8.500 TL olarak görülmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yılsonu itibarıyla ilan edilen döviz kuru 1$=2,90 TL dir.
Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı değerleme sonucunda elde ettiği kâr ya da zarar kaç TL dir?

A
1.500 kâr
B
1.000 kâr
C
400 kâr
D
200 kâr
E
1.000 zarar
Soru 17


31 Aralık tarihinde “A” işletmesi kasasında 1.000 ABD Doları vardır. Maliye Bakanlığınca ilan olunan değerleme kuruna göre 1 ABD Dolar 2.95 TL dir. Yabancı paralar yardımcı hesabının durumu ise yukarıdaki gibidir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi itfa edilmiş maliyet değerinin tanımıdır?

A
Vade sonundaki değerdir.
B
Vade tarihindeki değerden vade farkı düşüldükten sonra geriye kalan değerdir.
C
Vade farkı demektir.
D
Senedin üzerindeki yazılı değerdir.
E
Düzenlendiği an itibarıyla senedin tahsil edilebileceği değerdir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme ölçülerinden biri değildir?

A
Kullanım değeri
B
Rayiç bedel
C
Tasarruf değeri
D
Mukayyet bedel
E
Borsa rayici
Soru 20


31 Aralık itibarıyla 'Y' işletmesinin Yabancı Paralar Hesabının durumu yukarıdaki gibidir. İşletmenin kasasında 1.000 Amerikan Doları vardır. Maliye Bakanlığınca ilan olunan değerleme kuru, 1 Dolar için 2.80 TL dir.
Bu durumda işletmenin kambiyo kârı veya zararı kaç TL dir?

A
250 zarar
B
150 zarar
C
100 zarar
D
100 kâr
E
150 kâr
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...