Eğitim Bilimine Giriş 2016-2017 Vize Sınavı

Eğitim Bilimine Giriş 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar aşağıdaki öğelerden hangisiyle ilgilidir?

A
içerik
B
Değerlendirme
C
Amaçlar
D
Öğretme-öğrenme süreci
E
Planlama
Soru 2

Eğitimin, bireylerin beden, zihin ve ruhsal yapılarını geliştirerek bilinçli üretici ve bilinçli tüketicilere dönüşmesini sağlama işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal-ekonomik
B
Ekonomik-toplumsal
C
Bireysel-siyasal
D
Bireysel-toplumsal
E
Bireysel-ekonomik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklı toplumsal değişmelerden biridir?

A
Yayılma
B
Kültürel temas
C
Keşif ve icatlar
D
Çevresel değişmeler
E
istila
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilir?

A
Ziya Gökalp
B
Albert Camus
C
Emile Durkheim
D
Auguste Comte
E
Immanuel Kant
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yönlendirilmiş öğrenmeye bir örnektir?

A
Okulda öğretmenin yardımıyla toplama ve çıkarmayı öğrenme
B
Biberin acı olduğunu tadarak öğrenme
C
Ev temizlemeyi anneyi gözlemleyerek öğrenme
D
Yüksek ışık altında gözünü kırpma
E
Babası bisiklet sürmeyi gösterdiğinde çocuğun öğrenmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ailenin toplum yaşamında üstlendiği görevlerden biri değildir?

A
Eğitim
B
Statü sağlama
C
Psikolojik görev
D
Ekonomik görev
E
Öğretim
Soru 7

Toplumsal düzeni sağlamak ve toplumsal yaşamdaki ilişkileri yöneten normlardan yaşanan sapmaları önlemek için kullanılan sisteme ne ad verilir?

A
Toplumsal hareketlilik
B
Toplumsal kurumlar
C
Toplumsal kutuplaşma
D
Toplumsal denetim
E
Toplumsal normlar
Soru 8

Çocuğun zihnini boş bir levhaya benzeterek dıştan gelen her çeşit uyarana açık olduğunu savunan ve eğitimde ezberciliğe karşı çıkan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erasmus
B
Rousseau
C
Pestalozzi
D
Herbart
E
Locke
Soru 9

Türk ulusal eğitiminin felsefi temellerini genel olarak yansıtan akımlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yararcılık-Yeniden Kurmacılık
B
İlerlemecilik-Yararcılık
C
Esasicilik-Yararcılık
D
Daimicilik-Yararcılık
E
Yeniden Kurmacılık-Esasicilik
Soru 10

- Değerler evrensel değil, görecelidir.
- Demokrasi, bir yaşam düzeni olarak önemlidir.
- İnsan biyolojik ve sosyal işlevleri olan bir yaratıktır.
- Tüm etkinliklerimizde sorun çözmeye yönelik zekâ büyük yer tutmalıdır.
- Dış dünya algılardan bağımsız değildir.
Yukarıda özellikleri verilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkücülük
B
Varoluşçuluk
C
Yararcılık
D
Doğalcılık
E
Gerçekçilik
Soru 11

- Bir davranış değiştirme süreci olan öğrenme nasıl gerçekleşmektedir?
- Birey hangi koşullarda daha etkili öğrenebilmektedir?
- Bireyin doğumdan ölüme kadar geçirmiş olduğu değişmeler öğrenmeyi nasıl etkilemektedir?
- Bireyin öğrenmesini olumsuz yönde etkileyen, ya da kolaylaştıran etmenler nelerdir?
- Öğrenmeye etki eden psikolojik etmenler nelerdir?
Yukarıdaki sorulara cevap arayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim felsefesi
B
Eğitim sosyolojisi
C
Öğrenme psikolojisi
D
Eğitim psikolojisi
E
Klinik psikoloji
Soru 12

Öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarılı olabilmeleri için dikkat etmeleri gereken boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sınıf atmosferi-derslik-yöneticilik
B
Yöneticilik-etkili liderlik-problem davranış
C
Geza-etkili liderlik-problem davranış
D
Etkili liderlik-sınıf atmosferi-disiplin
E
Ödüllendirme-pekiştireç-ceza
Soru 13

Öğrencilerinin açık ve düzgün düşünme yeteneğini geliştirmek isteyen bir öğretmenin ilgilenmesi gereken felsefi uğraş alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi öğretisi
B
Mantık öğretisi
C
Değer öğretisi
D
Varoluşçuluk öğretisi
E
Varlık öğretisi
Soru 14

Bir davranış sonrasında organizmaya verilen pekiştirecin o davranışın sıklığını artırdığını bilen bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A
Sürekli konuşan öğrencisinin sustuğu anı yakalayıp kurallara uyduğu için teşekkür etmesi
B
Sınıfta koşturan öğrencisine tahtada tek ayak durma cezası vermesi
C
Parmak kaldırarak söz isteyen öğrencisine bu davranışından ötürü teşekkür etmesi
D
Soruyu doğru çözen öğrencisine yıldız vermesi
E
Öğrencisinin olumlu davranışlarını velisinin yanında dile getirmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eğitim hizmetlerinin üreticileri arasında yer alır?

A
Öğretmenler
B
Öğrenciler
C
Hukukçular
D
Aileler
E
Politikacılar
Soru 16

Milli eğitim politikalarını belirlemeye yönelik temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim programları
B
Toplum gereksinimleri
C
Milli eğitimin amaç ve ilkeleri
D
Milli Eğitim Şûraları
E
Öğrenci gereksinimleri
Soru 17

Eğitim politikaları ve programları aşağıdaki gereksinimlerden hangilerine göre hazırlanmalıdır?

A
Politik gereksinimler - toplumun gereksinimleri - konu alanı özelliklerinden kaynaklanan gereksinimler
B
Psikolojik gereksinimler - felsefi gereksinimler - sosyolojik gereksinimler
C
Konu alanı özelliklerinden kaynaklanan gereksinimler - psikolojik gereksinimler -politik gereksinimler
D
Sosyolojik gereksinimler - politik gereksinimler - felsefi gereksinimler
E
Konu alanı özelliklerinden kaynaklanan gereksinimler - toplumun gereksinimleri -bireyin gereksinimleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de eğitim hizmetlerinde maliyetlerin karşılanabilmesi için gereksinim duyulan finansman kaynaklarından biri değildir?

A
il özel idareleri bütçeleri
B
Üniversite gelirleri
C
Eğitime katkı payı gelirleri
D
Okul aile birliklerinin gelirleri
E
Merkezi yönetim bütçeleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Şûralarına katılan temsilcilerden biri değildir?

A
Belediye temsilcileri
B
Öğretmenler ve uzmanlar
C
Sivil toplum örgütleri
D
Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı
E
Üniversiteler
Soru 20

21. yüzyılda toplumsal gelişmişlik düzeyini belirleyen göstergeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ekonomi-hukuk
B
Eğitim-hukuk
C
Ekonomi-politika
D
Eğitim-ekonomi
E
Eğitim-politika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x