Eğitim Bilimine Giriş 2017-2018 Vize Sınavı

Eğitim Bilimine Giriş 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eğitimin dinden köklü bir şekilde ayrılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

A
Tevhid-i Tedrisat Yasası
B
Milli Eğitim Temel Yasası
C
ilköğretim ve Eğitim Yasası
D
Yükseköğretim Yasası
E
Özel Eğitim Yasası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilir?

A
Auguste Comte
B
Emile Durkheim
C
Immanuel Kant
D
Albert Camus
E
Ziya Gökalp
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretimin ortak özelliklerinden biridir?

A
Sürekli ve çok boyutlu olmaları
B
Planlı ve programlı bir yapıya sahip olmaları
C
Öğrenme yaşantılarının tümünü eğitsel olarak sunmaları
D
Yerel, ulusal ve uluslararası özellikler taşımaları
E
Kapsamlı olmaları
Soru 4

I. Bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim
II. Belli bir yaş grubundaki ve aynı düzeydeki bireylere, amaca göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okullarda, düzenli yapılan eğitim
III. Örgün eğitim sistemi içine hiç girmemiş, herhangi bir basamağında bulunan ya da bu basamaklardan birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda yapılan eğitim
IV. Okullarda ya da kurumlarda bir plan ya da program uygulanarak gerçekleştirilen eğitim
Yukarıda tanımı verilen eğitim türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yaygın - Örgün - Formal - informal
B
informal - Örgün - Yaygın-Formal
C
informal - Yaygın - Örgün - Formal
D
Formal - informal - Yaygın - Örgün
E
Formal - Yaygın - Örgün - informal
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi etkili öğretimde göz önünde bulundurulması gereken esaslardan biri değildir?

A
Öğretimde esas olanın başarı olması
B
Öğretimde amaçların bireyler için gerçekçi olması
C
Öğrenmede uyarıcılar ne kadar artırılırsa başarının da o kadar artması
D
Öğrenmede geçmiş yaşantıların önemli bir yeri olması
E
Bireyin, öğretim sürecine etkin olarak katıldığında daha kolay öğrenmesi
Soru 6

Bir toplumu diğer toplumlardan ayırmaya yarayan, bir topluma özgü olan değerleri ve bunların yorumlarını içeren, toplumsal dayanışmanın temellerinden birini oluşturan ve toplumsal kişiliğin doğuş ve gelişimine egemen olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset
B
Ekonomi
C
Aile
D
Kültür
E
Nüfus
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ekonomik amaçlarından biri değildir?

A
Mesleğinde başarılı olmak ve yaptığı işin toplumsal değerini bilmek
B
Çalışmaktan haz duymak
C
iyi bir üretici ve iyi bir tüketici olmak
D
Ulusal kaynakları korumak
E
Mesleğini tanıma ve seçme özgürlüğüne sahip olmak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yatay toplumsal hareketliliğe örnek olarak verilebilir?

A
Bireyin eğitim için yaşadığı şehri değiştirmesi
B
Liseyi bitiren öğrencinin üniversiteye başlaması
C
Bir polisin geçici olarak trafik şube müdürlüğünde görevlendirilmesi
D
Hademelik yapan birisinin aynı şirkette memur olarak göreve başlaması
E
Devlet kurumundan ayrılan bir memurun özel bir şirkette memur olması
Soru 9

Tutarlı ve doğru düşünmeye önem veren, öğretmenin görevlerinden birinin öğrencilerin açık ve düzgün düşünme yeteneğini geliştirmek olduğunu kabul eden felsefi uğraş alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantık
B
Bilgi öğretisi
C
Varoluşçuluk
D
Daimicilik
E
İlerlemecilik
Soru 10

Eğitim ortamının demokratik olmasını, düşüncelerin ve sorunların özgürce paylaşılmasını, öğrencilerin eğitim ortamına etkin bir şekilde katılmasını öngören iki farklı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
ilerlemecilik ve Yeniden Yapılanmacılık
B
Daimicilik ve ilerlemecilik
C
Esasicilik ve ilerlemecilik
D
Yeniden Yapılanmacılık ve Daimicilik
E
Esasicilik ve Daimicilik
Soru 11

Sınıf yönetiminin boyutları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Etkili liderlik - sınıf atmosferi - iletişim
B
Etkili liderlik - iletişim - ceza uygulaması
C
Motivasyon - sınıf atmosferi - disiplin
D
Yöneticilik - sınıf atmosferi - disiplin
E
Etkili liderlik - sınıf atmosferi - disiplin
Soru 12

Etki yasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bireyin düşünme ve yeni durumlara uyma konularında soyut kavramlar ve simgelerden başarılı bir biçimde yararlanabilmesidir.
B
Eğitim yolu ile bireylere kazandırılması amaçlanan, toplumun benimsediği olumlu davranışlardır.
C
Toplumsal düzenin, düzeni sağlayan toplumsal ilişkilerin ve bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesidir.
D
Organizmanın yapmış olduğu bir davranışından dolayı hoşnut kalması nedeniyle bu davranışı ilerde de tekrar etmesidir.
E
Tekrarlanan bir davranışın güçlenmesidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi eğitim felsefesinin üstlendiği rollerden biri değildir?

A
Eğitim amaçlarının bireye ve topluma uygun olup olmadığının denetlemek
B
Eğitimin amaçlarını belirlemek
C
Yararcı felsefe akımının eğitime yansımasını sağlamak
D
Eğitim uygulamalarının niteliğini ortaya koymak
E
Eğitime bütüncül ve tutarlı bir bakış açısı kazandırmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir davranış sonrasında organizmaya verilen pekiştirecin o davranışın sıklığını artırdığını bilen bir öğretmenin gerçekleştireceği davranışlardan biri değildir?

A
Matematik sorusunu doğru çözen öğrencisine kalemtıraş hediye etmek
B
Öğrencisinin olumlu davranışlarını velisinin yanında dile getirmek
C
Sürekli konuşan öğrencisinin sustuğu anı yakalayıp kurallara uyduğu için teşekkür etmek
D
Söz alarak konuşan öğrencisine bu davranışından ötürü teşekkür etmek
E
Sınıfta koşturan öğrencisini ceza olarak bahçeye göndermek
Soru 15

Eğitim politikaları ve programlarının hazırlanmasını gerekli kılan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Konu alanı özelliklerinden kaynaklanan gereksinimler, psikolojik gereksinimler, politik gereksinimler
B
Konu alanı özelliklerinden kaynaklanan gereksinimler, toplumun gereksinimleri, bireyin gereksinimleri
C
Politik gereksinimler, toplumun gereksinimleri, konu alanı özelliklerinden kaynaklanan gereksinimler
D
Psikolojik gereksinimler, felsefi gereksinimler, sosyolojik gereksinimler
E
Sosyolojik gereksinimler, politik gereksinimler, felsefi gereksinimler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınmanın boyutlarından biri değildir?

A
Toplumdaki ekonomik adaletsizlikleri yöneten hukuk
B
Ekonomik üretim sürecini, çevreye minimum zararı verecek biçimde gerçekleştiren ortam
C
insanların yaşam standartlarını yükselten insan
D
insanların ekonomik, sosyal ve siyasal yönlerden yaşam düzeyini yükselten özgürlük
E
Küresel ekonomik rekabette ülkelerin diğerlerine göre önde yer almalarını kapsayan liderlik
Soru 17

Türkiye’de eğitim finansmanını etkileyen temel unsur aşağıdakilerden hangisindir?

A
Beşeri sermaye
B
Eğitim sisteminin sayısal büyüklüğü
C
Eğitim politikası
D
Eğitim maliyeti
E
Eğitimin finansmanı
Soru 18

Belirli bir zaman dilimi içerisinde ekonomide yer alan üretim araçlarının birikimi amacıyla yapılan harcamalara ne ad verilir?

A
Alternatif maliyet
B
Beşeri sermaye
C
Üretim
D
Tüketim
E
Yatırım
Soru 19

Kalkınma planlarında eğitim politikalarının belirlenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim politikalarını işbirliği dahilinde geliştirmek
B
Eğitim alanında yaşanan sorunlara uzun vadede çözüm bulmak
C
Eğitimi ekonomik sistem için itici güç olarak görmek
D
Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yer almasının eğitimle mümkün olacağına inanmak
E
Toplumsal refahı sürekli kılmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin politik işlevlerinden biri değildir?

A
Ülke yönetiminde görevler üstelenecek liderler yetiştirmek
B
Milli değerlere ve millet bilincine sahip bireyler yetiştirmek
C
Dünyada ve ülkedeki bilimsel gelişmeleri takip edebilecek bireyler yetiştirmek
D
Demokratik yaşamın geliştirilmesine katkı getirecek bireyler yetiştirmek
E
Toplumsal gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak bireyleri yetiştirmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x