Eğitim Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı

Eğitim Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eğitimin amacının akıl ile zihni geliştirmek olduğunu savunan eğitim felsefesi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden oluşturmacılık
B
Esasicilik
C
Daimicilik
D
Politeknik eğitim
E
İlerlemecilik
Soru 2

Felsefe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Felsefe, yaratıcı düşünceye dayalı bir yöntemdir.
B
Felsefe, sorun ve sorun çözümü hakkında değerlendirme yapar.
C
Felsefe, dilin mantıksal çözümlemesine yönelir.
D
Felsefe, yaşama karşı bir tavır alıştır.
E
Felsefe, olay ve olguları tekil olarak inceler.
Soru 3

Eğitimin amacının insanlığın mirası bilgi, beceri ve olguların korunması ve yeni kuşaklara aktarılması olduğunu savunan eğitim felsefesi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politeknik eğitim
B
Yeniden oluşturmacılık
C
İlerlemecilik
D
Daimicilik
E
Esasicilik
Soru 4

Eğitimin insan için, insana göre ve doğaya uygun olması gerektiğini savunan felsefe yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Egzistansiyalizm
B
Potmodernizm
C
Realizm
D
Pozitivizm
E
Natüralizm
Soru 5

Toplumun biçimlendirilmiş medya tarafından şekillendirildiğini savunan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Realizm
B
Pragmatizm
C
Postmodernizm
D
Egzistansiyalizm
E
idealiz
Soru 6

Çağdaş anlamda öğretmenin stratejik planlamacı ve değişim ajanı gibi roller üstlenmesi gerektiğini savunan eğitim felsefesi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden oluşturmacılık
B
Esasicilik
C
Politeknik eğitim
D
ilerlemecilik
E
Daimicilik
Soru 7

İslamiyet öncesi Türk toplumlarında eğitim felsefesini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi koşullar
B
Tarım
C
Girilen savaşlar
D
Anayasa
E
Töre
Soru 8

Gazzali’nin savunduğu felsefeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
insanın ruhu kandil, bilim onun ışığı, tanrısal bilgelik ise bu kandilin yağıdır.
B
Doğa kanunları, neden sonuç ilişkilerine dayalı zorunlu bağlantılardır.
C
En yüksek mutluluk Allah’la insan aklının birleşmesidir.
D
Aydınlığa ve gerçeğe, sezgiyle ulaşılır ancak onunla bir olunamaz. Yani Allah’a ulaşılabilir fakat Allah olunamaz.
E
Doğru bilgiye ancak akılla ulaşılır.
Soru 9

Sosyal rollerin hazırlayıcısı olarak okulun anlamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ancak toplum okulu inşa etmeli ve hayatın merkezine koymalıdır.
B
Okul sosyal rolleri kazandırmada işlevsizdir.
C
Okul sadece çocuğa bilgilerin aktarıldığı yerdir.
D
Modern toplumlarda okulun ana işlevi toplumun gereksinim duyduğu farklı alanlarda belirli bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmektir.
E
Okullar sadece tüketim ilişkilerinin kurgulandığı ve öğretildiği arenalardır.
Soru 10

Köy enstitülerinin dayandığı eğitim paradigmasının aşağıdaki niteliklerinden hangisi enstitülerdeki bütün işlerin öğretmen ve öğrenciler tarafından birlikte, nöbetleşe yapılmasını içerir?

A
Öğrenci değerlendirmesinin bir bütün olarak ele alınması
B
iş içinde işbirlikli öğrenme yaşantısının temel alınması
C
Entelektüel insan ve öğretmen yetiştirilmesi
D
Eğitim ve öğretim konularının günlük yaşamla bağlantılı olması
E
Demokratik yurttaş kimliğinin merkezde tanımlanması
Soru 11

İbn-i Sina'ya göre aşağıdaki eğitim ve öğretim türlerinin hangisinde öğretmen şiirleri, otların isimlerini vb. tekrar ettirerek öğretir?

A
iş içinde öğretim
B
Ezberle öğretim
C
Düşünsel öğretim
D
Nasihatle öğretim
E
Öğütle öğretim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’ye göre eğitim ve öğretim yapılırken uyulacak ilkelerden biridir?

A
Karmaşıktan basite
B
Kolaydan zora
C
Uzaktan yakına
D
Geçmişten günümüze
E
Soyuttan somuta
Soru 13

Okulsuz toplum eleştirisini ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ivan lllich
B
Joel Spring
C
Anthony Giddens
D
Henry Giroux
E
Paul Friere
Soru 14

Eğitimin doğumla birlikte başlaması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
Beyruni
C
ibn-i Rüşt
D
ibn-i Sina
E
Gazzali
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası yönden eğitimin politik işlevlerinden biridir?

A
Çatışmaların giderilmesi
B
Vatandaşlık ve tutum becerilerinin geliştirilmesi
C
Demokrasinin güçlendirilmesi
D
Politik sosyalleştirme
E
Politik koalisyon
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bireysel yönden eğitimin ekonomik işlevlerinden biridir?

A
Mesleki gelişim
B
Potansiyel gelişim
C
Mesleki eğitim
D
Kültürlenme
E
Psikolojik gelişim
Soru 17

İslamiyet öncesi Türk toplumlarında eğitimin dayandığı felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natüralizm
B
idealizm
C
Materyalizm
D
Realizm
E
Pragmatizm
Soru 18

Postmodern düşüncenin eğitime bakış açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bakış açıları, anlamlar, değerler ve yöntemlerin çokluğu desteklenmelidir.
B
Bakış açılarının çokluğu birden çok gerçek olduğu anlamına gelmez.
C
Alternatif ve ironik anlamların araştırılması yarar sağlamaz.
D
Hiçbir kavram yoruma açık değildir.
E
Her şeyi açıklama niyetinde olan büyük anlatılar doğruya ulaşmada oldukça faydalıdır.
Soru 19

Okul ve bankacı eğitimin eleştirisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her birey kendi dünyasına eleştirel bakabilme ve kendi gerçekliğini anlayabilme kapasitesine sahip değildir.
B
Bireyin kendi dışındakilerle diyaloğu sosyal gerçekliği kaçırmasına neden olur.
C
Eğitimin amacı öğretmen etkileşimine dayanır.
D
Eğitimde eleştirel düşüncenin öğretilmesi anlamsızdır.
E
Eğitim sayesinde bireyler güçsüzlüklerini yenerek kendileri için eyleme geçmelidirler.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toplum yönünden eğitimin eğitsel işlevlerinden biridir?

A
Politik meşrulaştırma
B
Sosyal bütünleşme
C
Öğrenen toplum oluşturulması
D
Demokrasiyi güçlendirme
E
insan gücü yapısına katkı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,17. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x