Eğitim Psikolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Elif oldukça tutumlu bir kızdır, ihtiyacı olmayan hiçbir şeyi almamakta ve parasını dikkatli harcamaktadır. Sınırlı geliri olan bir aileden gelen Elif, oldukça varlıklı bir ailenin oğlu ile evlendikten sonra da bu tutumluluk özelliğini devam ettirmiştir.
Elifin bu özelliğini devam ettirmesi kişiliğinde sahip olduğu hangi özelliği gösterir?

A
Uyum
B
Tutarlık
C
Mizaç
D
Yaşam felsefesi
E
Karakter
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönem çocuklarının zayıf olduğu konulardan biri değildir?

A
Sayıları ve ilişkilerini anlama
B
Sebep-sonuç ilişkisini açıklama
C
Başka konuşmacıları doğru olarak algılama
D
Olayların sırasını açıklama
E
Akranlarıyla çabucak barışabilme
Soru 3

Piaget’in ahlak gelişimi görüşlerine göre, bir sonucun oluşmasına neden olan faktörlerin gözle görülür maddi etkisine ne ad verilir?

A
Tersine çevrilmezlik
B
Korunum
C
Öznel sorumluluk
D
Ahlaki gerçekçilik
E
Nesnel sorumluluk
Soru 4

Gelişim psikologlarının çoğunluğu kritik dönem geçirildiğinde, kazanılamayan birtakım gelişimsel özelliklerin asla kazanılmayacağı görüşünü kabul etmemektedirler.
Bu psikologların “kritik dönem” yerine kullandıkları kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendini gerçekleştiren dönem
B
Yakınsal gelişim alanı
C
Artırılmış gerçeklik
D
Duyarlı zaman aralıkları
E
Potansiyel eşik aralığı
Soru 5

Birkaç davranışın bir araya gelerek daha karmaşık bir davranışı oluşturması hangi davranış türünü ifade eder?

A
Zincirleme davranışlar
B
Tek basamaklı davranışlar
C
Sarmal davranışlar
D
Modüler davranışlar
E
Doğrusal davranışlar
Soru 6

Öğretmenin dersini anlatırken üzerinde durduğu konunun anlaşılırlığını kolaylaştırmak için öğrencilerine örnekler vermesi aşağıdaki öğretim hizmeti öğelerinden hangisini kullandığını göstermektedir?

A
Ödül
B
Pekiştireç
C
ipucu
D
Düzeltme
E
Dönüt
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin, kendileri dışındaki bireylerin davranışlarını ve bu davranışların sonuçlarını gözlemleyerek gerçekleştirdikleri öğrenmeleri açıklar?

A
Doğrudan öğrenme kapasitesi
B
Dolaylı öğrenme kapasitesi
C
Ön bilgi
D
Bilişsel giriş davranışları
E
Duyuşsal giriş özellikleri
Soru 8

Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi ilk inceleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erik Erikson
B
Ivan Pavlov
C
Albert Bandura
D
Alfred Adler
E
Sigmund Freud
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi alan bağımlı bireylerin özelliklerinden biri değildir?

A
Bilgiyi transfer etmede güçlük yaşamaları
B
Farklılıkları ayırt ederken ustaca davranmaları
C
Genellikle ayrıntıların farkına varamamaları
D
Bütüne odaklanmaları
E
Öncelikle genel tabloyu görmeleri
Soru 10

Gök gürültüsünden korkan insanların şimşek çarpmasından da korkması aşağıdaki klasik koşullanma ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?

A
Bitişiklik
B
Geza
C
Sönme
D
Yakınlık
E
Habercilik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Beyin Temelli Öğrenme Kuramı'nın, öğrenme-öğretme sürecinin etkin süreçleme aşamasının öğelerinden biri değildir?

A
Yaratıcı işleme
B
Üst düzey düşünme
C
Ayrıntılı düşünme
D
Metafor kullanma
E
Birleştirme
Soru 12

Gözleyerek öğrenme kuramı öğrenmenin hangi boyutunu ön plana çıkarır?

A
Psikomotor boyutu
B
Duyuşsal boyutu
C
Bilişsel boyutu
D
Empatik boyutu
E
Pekiştirme boyutu
Soru 13

Öğrenmeyi, öğrenenlerin duyu organları aracılığıyla dış dünyadan algıladıkları belirli bir nesne, olay, olgu ya da kavrama ilişkin zihninde kendi bilgilerini oluşturduğu ya da en azından önceki deneyimlerine dayalı olarak gerçeği yorumlaması süreci olarak tanımlayan öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılandırmacılık
B
Klasik koşullanma
C
Sosyal öğrenme
D
Zihin temelli öğrenme
E
Çoklu zekâ kuramı
Soru 14

Duyusal bellek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilgiyi tutuş süresi zaman içerisinde azalır.
B
Duyusal bellekte yer alan bilgiler işlenmiş bilgilerdir.
C
Kapasitesi oldukça sınırlıdır.
D
Duyusal bellekte bilgiler işleyen belleğe dikkat ve algı ile aktarılır.
E
Bilgilerin uzun süreli saklandığı depodur.
Soru 15

Hatırlamayla ilgili öğrenmelerin meydana geldiği ve Limbik sistem içerisinde yer alan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hipotalamus
B
Hipokampus
C
Beyincik
D
Amigdala
E
Nöron
Soru 16

Beyin Temelli Öğrenme Kuramı'na göre, öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak kendilerini öğrenmeye hazır hissettikleri aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrıntılı düşünme
B
Uyumlu daldırma
C
Etkin süreçleme
D
Yaratıcı işleme
E
Almaya hazır olma
Soru 17

Bireylerin herhangi bir davranış ya da durumu öğrenmeye olan istek ve ilgilerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgunlaşma
B
Anımsama
C
Güdülenme
D
Hazır olma
E
Bellek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi kolaylaştıran özelliklerden biri değildir?

A
Dolaylı sönme
B
Dolaylı pekiştirme
C
Dolaylı duygu
D
Dolaylı güdülenme
E
Dolaylı ceza
Soru 19

I. Bilgi depoları
II. Bilişsel süreçler
III. Bilişbilgisi
Yukarıdakilerden hangileri bilgi işleme modelinin ana bileşenlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Hâkimin “Olay günü saat 21:45 de neredeydin ve ne yapıyordun?” sorusuna yanıt veren sanık aşağıdaki bellek türlerinden hangisini kullanmaktadır?

A
Anısal bellek
B
işleyen bellek
C
işlemsel bellek
D
Anlamsal bellek
E
Duyusal bellek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x