Eğitim Psikolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinde genetik faktörlerin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A
Ahlak
B
Zeka durumu
C
Heyecanlılık
D
Duygulululuk
E
Dayanıklılık
Soru 2

Zeka üzerine bilimsel araştırmaları başlattığı kabul edilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galton
B
Binet
C
Terman
D
Darwin
E
Spearman
Soru 3

Algılanan bilginin bulunup getirilmesi ya da depo edilmesi aşağıdaki biliş süreçlerinden hangisini ifade eder?

A
Muhakeme
B
Kavrama
C
Bellek
D
Düşünme
E
Algılama
Soru 4

Araştırmacının deneyimleri çerçevesinde şekillenen betimsel verilere ve öznel algılarını yansıtan yorumlayıcı verilere yer verilmesi gözlem yönteminin hangi zayıf yanını yansıtmaktadır?

A
Alana giriş güçlüğü
B
Örneklem küçüklüğü
C
Sayısallaştırma güçlüğü
D
Zaman sınırının olmaması
E
Kontrolün zorluğu
Soru 5

Gruplardaki üyelerin aynı ünitenin belli bölümlerini öğrenmek üzere seçtikleri ve daha sonra farklı gruplarda aynı konuyu alan öğrenciler ile bir araya gelerek paylaşımda bulundukları, sonradan tekrar kendi gruplarına döndükleri işbirliğine dayalı öğrenme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup araştırması tekniği
B
Ayrılıp birleştirme tekniği
C
Karşılıklı sorgulama tekniği
D
Birleştirme tekniği
E
Takım-oyun-turnuva tekniği
Soru 6

Öğrenmenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenme daha önce hiç sergilenmeyen bir davranışın sergilenmesidir.
B
Daha önceden de sergilenen bir davranışın kalıcı hale gelmesidir.
C
Öğrenme organizmanın yeni bir beceriyi kazanmaya elverişli bir konuma gelmesidir.
D
Öğrenme organizmanın bir davranışı kendi türü gibi sergilemesidir.
E
Yaşantı sonucunda meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir.
Soru 7

Sosyal Öğrenme Kuramında bireylerin diğerlerinin deneyimlerinden öğrenme yeterliklerine ne ad verilir?

A
Dolaylı öğrenme kapasitesi
B
Kendini yargılama kapasitesi
C
Sembolleştirme kapasitesi
D
Kendini düzenleme kapasitesi
E
Öngörü kapasitesi
Soru 8

Davranışçı Öğrenme Kuramı kapsamında öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Öğrenme aynı koşullar altında hep aynı biçimde gerçekleşir.
B
Öğrenme edimsel koşullanma yoluyla gerçekleşir.
C
Öğrenmede önemli olan, organizmanın güdülenmesidir.
D
Öğrenme gözlenebilen davranışlar aracılığıyla ölçülebilir.
E
Öğrenme klasik koşullanma yoluyla gerçekleşir.
Soru 9

Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme-öğretme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilginin tekrar edilmesine önem verilmelidir.
B
Verilen örnekler öğrenciler için anlamlı olmalıdır.
C
Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleri ile rahat iletişim kurmaları sağlanmalıdır.
D
Bilgiyi yapılandırma sürecinde öğrencilere deneme ortamı sağlanmalıdır.
E
Eğitim ortamında öğrencinin etkin olmasını sağlayacak ifadeler egemen olmalıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılık yaklaşımının dayandığı kuramsal temellerden biri değildir?

A
John Devvey’in pragmatizmi
B
Aristo’nun eleştirel felsefesi
C
Bruner’in keşfedici öğrenmesi
D
Kelly’in yapılandırmacı11ğı
E
Piaget’in genetik epistemolojisi
Soru 11

Soyal yapılandırmacılıkta, birey ve başkaları arasında devam eden Karşılıklı etkileşime ne ad verilir?

A
Bilişsel gelişim
B
Bilişsel gelişim araçları
C
Yaklaşık öğrenme eşiği
D
Yakınsal gelişim alanı
E
Anlamlandırma
Soru 12

Öğretimin gerçek yaşamdakine uygun biçimde yapılması daha çok aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Güncellik ilkesi
B
Ekonomiklik ilkesi
C
Yaparak yaşayarak öğretim ilkesi
D
Açıklık ilkesi
E
Hayatilik ilkesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi kapsamındaki inceleme alanlarından biridir?

A
Eğitim sistemlerinin sorunlarına çözümler oluşturacak araştırmalar gerçekleştirilmesi
B
Öğrenci davranışlarından yola çıkarak eğitime ilişkin politikalar geliştirilmesi
C
Okul düzeyinde eğitim programları ve planlarının hazırlanması
D
Öğrencilerin özelliklerine uygun öğretim teknolojilerinin geliştirilmesi
E
Planlama, örgütleme gibi yönetsel becerilerle öğretim yeterliklerinin işe koşulması
Soru 14

ilköğretimde görev yapan iki öğretmenden Suna Hanım, “sınıfta öğrencilerin sorun çıkarmadıklarından ancak, sokağa çıktıklarında nasıl davranacaklarını bilemediklerinden” şikâyet etmektedir. Bunun karşısında Övünç Bey, “benim öğrencilerim hiç öyle değiller. Ben onlardan sınıfta da dışarıda da üniversite öğrencileri kadar olgun davranmalarını bekliyorum, onlar da öyle davranıyorlar” diyerek övünmektedir.
Buna göre, Övünç Bey aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisini göz ardı etmektedir?

A
Geleneksel
B
Gelişimsel
C
Tepkisel
D
Önlemsel
E
Bütünsel
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi içsel faktörleri odağa alan motivasyon teorilerinden biridir?

A
Amaç Teorisi
B
Davranış Şartlandırma Teorisi
C
Beklenti teorisi
D
Eşitlik teorisi
E
iki faktör teorisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun öğrenmede bireye sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Uygulamaya dönük dikkati artırma
B
Öğrenme kapasitesini artırma
C
ilgiyi artırma
D
Bireysel enerjiyi artırma
E
Çalışmaya yönelik dikkati artırma
Soru 17

Öğrenmeyi destekleyecek ortamların oluşturduğu, öğrencilerin kendilerini güvende ve değerli hissettikleri, adalet, saygı ve sevginin egemen olduğu bir sınıf iklimi yaratılması aşağıdaki sınıf yönetimi boyutlarından hangisi ile ilgilidir?

A
Davranış düzenlemelerine ilişkin etkinlikler
B
Sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin etkinlikler
C
Sınıfın fiziksel düzenine ilişkin etkinlikler
D
Plan-program etkinlikleri
E
Sınıfta zamanın yönetilmesine ilişkin etkinlikler
Soru 18

Bireyin içindeki fizyolojik, biyolojik ya da sonradan ortaya çıkan herhangi bir yetmezliğe ne ad verilir?

A
Doyum
B
Güdülenme
C
Güdü
D
Gereksinim
E
içgüdü
Soru 19

Kişinin bir işi başarmaya yönelik davranış şeklini önceden seçtiği zihinsel duruma ne ad verilir?

A
ilgi
B
Dürtü
C
Güdü
D
Tutum
E
Gereksinim
Soru 20

Sınıf yönetimi, sınıfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme ve değerlendirme işlevlerine ilişkin süreçsel özellik taşıyan bir disiplindir.
Yukarıdaki sınıf yönetimi tanımı hangi kavramı temele alarak yapılmıştır?

A
Sanat
B
Bilim
C
Öğretim
D
Yönetim
E
Psikoloji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x