Eğitim Psikolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişiliği, sürekli olarak pekiştirilen bir davranışın alışkanlık haline gelmesi olarak tanımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maslow
B
Bandura
C
Rogers
D
Skinner
E
Freud
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerinin değişmesine yol açan eğitsel eğilimlerden biri değildir?

A
Eğitimde hesap verebilirliğin artması
B
Öğrenciler arası farklılıkların artması
C
Öğretmenlerin uzmanlıklarının artması
D
Öğretmenlerin sahip olmaları gereken bilgi türlerinin değişmesi
E
Öğretimsel teknolojinin çeşitlenmesi
Soru 3

Yapılan araştırmalar son 100 yılda nesillerin ortalama zeka düzeylerinin ve ortalama boy uzunluklarının birlikte arttığını göstermektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının nedenlerinden biri değildir?

A
insanların yaşadıkları coğrafi alanları değiştirmesi
B
Tıp ve eczacılık alanının gelişmesi
C
Yaşam kalitesinin artması
D
Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
E
Beslenme kalitesinin artması
Soru 4

Aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisi büyüme ve gelişimin en hızlı olduğu dönemlerden biridir?

A
Orta yetişkinlik
B
Genç yetişkinlik
C
Son çocukluk
D
ileri yetişkinlik
E
Ergenlik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılık yaklaşımının dayandığı kuramsal kökenlerden biri değildir?

A
Aristo’nun eleştirel felsefesi
B
Kelly’in yapılandırmacılığı
C
John Devvey’in pragmatizmi
D
Piaget’in genetik epistemolojisi
E
Bruner’in keşfedici öğrenmesi
Soru 6

Öğrenme, yaşantı sonucunda zihinsel simge ve bağlantılarımızda meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir öğrenme yaşantısı olarak değerlendirilir?

A
Kişinin, bir yılan gördüğünde korkması
B
Öğrencilerin, ödevlerini yapmadığında öğretmenlerinin kızacağını bilmesi
C
Kişinin, şiddetli bir ses karşısında irkilmesi
D
Kişinin, bir durum karşısında şaşırıp kalması
E
Kişinin, belli bir alanda özel bir yeteneğinin olması
Soru 7

Yapılandırmacılık yaklaşımının temel vurgularının tamamını ön plana çıkaran; okulu, yaşamın küçük bir parçası olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
işbirliğine dayalı öğrenme
B
Proje tabanlı öğrenme
C
Probleme dayalı öğrenme
D
Örnek olaya dayalı öğrenme
E
Oyuna dayalı öğrenme
Soru 8

Öğretim sürecinin sadece geçmiş durumlara göre değil, yeniliklere de açık olması gerekliliği aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Hayatilik ilkesi
B
Ekonomiklik ilkesi
C
Açıklık ilkesi
D
Bütünlük ilkesi
E
Güncellik ilkesi
Soru 9

Bigi işleme modeline göre, öğrenme malzemesinin ilk karşılaşıldığı anda kısa süreliğine ve herhangi bir işleme tabi tutulmadan depolandığı bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlemsel bellek
B
Uzun süreli bellek
C
Kısa süreli bellek
D
Duyusal bellek
E
Açıklayıcı bellek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşıma göre, öğretmenin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Öğrencilere olabildiğince açık uçlu sorular sormak
B
Öğrenme sürecinde öğrencileri etkin kılmak
C
Birincil kaynakların kullanımını teşvik etmek
D
Üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine katlı sağlamak
E
Öğrenmeyi okul ortamı ile sınırlı tutmak
Soru 11

İşbirliğine dayalı öğrenmenin başarılı olabilmesi için öğrencilere liderlik, iletişim, sorunları çözme gibi özelliklerin kazandırılması gerektiğini vurgulayan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küme sürecinin değerlendirilmesi
B
Sosyal beceriler
C
Bireysel sorumluluk
D
Olumlu bağlılık
E
Yüzyüze etkileşim
Soru 12

Bireyin öğrenme sürecinde kendi düşünme biçimi üzerinde düşünmesi, kendisi için en uygun öğrenme biçiminin ne olabileceğine karar vermesi, kendini yeni bir öğrenme biçimine uyarlaması gibi zihinsel süreçler, bilgi işleme modelinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Kodlama
B
Düşünme
C
Üstbiliş
D
Algılama
E
Depolama
Soru 13

İstenmeyen davranış sergileyen öğrencinin dikkatini istendik davranışı sergilemesi için yönlendirmek için gerçekleştirilen etkinlikler davranış yönetiminin hangi yöntemi ile ilgilidir?

A
Yedekleme
B
Sınırlandırma
C
Kestirim
D
Yön değiştirme
E
Söndürme
Soru 14

Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yola ne ad verilir?

A
ilke
B
Yöntem
C
Teknik
D
Hedef
E
Strateji
Soru 15

Merve Öğretmen kendi aralarında konuşan iki öğrencisini derse döndürmeye çalışırken, sınıfın en yaramazı olan ilhan, arkadaşının kalemine el koyarak not almasını engellemekte, diğer taraftan Büşra ise kaybolan defterini aramaktadır.
Bu durum, sınıfın yapısal özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Çok boyutluluk
B
Yakınlık-anındalık
C
Öngörememe
D
Açıklık
E
Ortak tarih
Soru 16

Aşağıdaki motivasyon teorilerinin hangisi bir kapsam teorisidir?

A
Davranış Şartlandırma
B
Amaç
C
ERG
D
Eşitlik
E
Beklenti
Soru 17

Dalga etkisi ve öğretmen farkındalığı kavramlarına odaklanarak davranışın ortaya çıkmadan önlenmesi üzerinde durulan sınıf disiplin modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranış Değiştirme
B
Zorlayıcı Disiplin
C
Grup Dinamiği
D
Ussal Sonuçlar
E
Öğretmen Etkiliği Eğitimi
Soru 18

Gökhan öğretmen otokratik liderlik davranışlarına sahip biri olarak sınıfında istenmeyen bir durum olduğunda daha çok cezaya başvurmaktadır.Bu durum, öğrencilerde olumsuz tutumlar oluşmasına yol açmaktadır.
Buna göre, Gökhan öğretmenin benimsediği sınıf yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişimsel
B
Tepkisel
C
Klasik
D
Bütünsel
E
Önlemsel
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel bir davranıştır?

A
Acıma
B
Sevme
C
Amaç belirleme
D
Merak etme
E
Gücenme
Soru 20

Ayşe, bulmaca çözmeyi çok seven bir öğrenciyken, ailesi her bulmacayı bitirdiğinde ona çeşitli ödüller vermeye başlamış. Zamanla Ayşe, bulmacayı sevdiğinden değil, ödülü almak için çözmeye başlamış.
Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
içsel motivasyon
B
ikincil güdülenme
C
Aşırıya gitme
D
Durumluk güdü
E
Dışsal motivasyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x