Eğitim Psikolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Eğitim Psikolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aynı anne - babaya sahip olmalarına karşın iki kardeşten birinin 12 aylıkken, diğerinin ise 18 aylıkken konuşmaya başlaması aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi ile açıklanır?

A
Gelişim bireysel farklılıklar gösterir.
B
Gelişim ardışık bir sıra izler.
C
Gelişim belli bir yönde seyreder.
D
Gelişimin kritik dönemleri vardır.
E
Gelişim bir bütünlük içinde gerçekleşir.
Soru 2

Psikoloji biliminin temel amaçlarından hangisi nasıl ve neden sorularına yanıt arar?

A
Kontrol
B
Betimleme
C
Anlama
D
Yordama
E
Açıklama
Soru 3

Öğretmenlik eğitimi açısından eğitim psikolojisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğretmenlerin gündelik öğretim etkinliklerinde karşılaştıkları problemleri akıllıca çözmelerini sağlayacak bilgi birikimi
B
Psikoloji biliminin, öğrencileri ve öğrenme ortamlarını anlamlandırma sürecine uygulanması
C
Psikoloji biliminden elde edilen bilgilerin eğitimde uygulanması
D
Psikoloji yöntemlerinin sınıfa ve okul yaşamına uygulanması
E
Psikoloji ve eğitim alanlarının ortak bilgilerden faydalanması
Soru 4

Eğitim psikolojisinin bilgi toplama yöntemlerinden biri olan testlerin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgu ve olayların nedenlerini anlamaya yardımcı olması
B
Ölçülen özelliği belirli ölçütlere göre karşılaştırma olanağı vermesi
C
Araştırmalarda, veriye ilk elden ulaşma olanağı vermesi
D
Diğer insanların bakış açılarını anlamaya yardımcı olması
E
Belli bir konudaki bilgi ve özellikleri ölçmek için kullanılması
Soru 5

Etrafta trafik polisi olmadığında kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçen bir yaya, etrafta trafik polisi olduğunda kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmiyor ve yeşil ışığın yanmasını bekliyorsa, bu kişinin ahlak gelişim aşamalarından hangisine uygun bir davranış sergilediği söylenir?

A
Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi
B
Araçsal ilişkiler eğilimi
C
Ceza ve itaat eğilimi
D
Kanun ve düzen eğilimi
E
Kişiler arası uyum eğilimi
Soru 6

Gelişim psikolojisinin uğraşı alanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelişimin neden belirli bir yolda ilerlediğini inceler.
B
Gelişimi belirli dönemlere ayırarak inceler.
C
Bireylerin hayatları boyunca geçirdikleri her türlü değişimi inceler.
D
Öğrenme sırasında organizmada ne gibi değişiklikler olduğunu inceler.
E
Bireyler arasındaki gelişimsel farklılıkları inceler.
Soru 7

Çocukların motor becerilerini spor ve dans gibi özel amaçlara yönelik kullanmaya başladıkları ve bu alanlarda ustalaştıkları, ayrıca ben merkezlikten uzaklaşıp birden fazla özelliği dikkate alarak gruplama ve üst düzey sınıflama yapabildikleri fiziksel ve bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Temel hareketler dönemi - işlem dönem öncesi
B
Özelleşmiş hareketler dönemi -işlemler dönemi Soyut
C
Temel hareketler dönemi - Somut işlemler dönemi
D
Temel hareketler dönemi - Duyusal dönem motor
E
Özelleşmiş hareketler dönemi -işlemler dönemi Somut
Soru 8

Öğrenme sürecinin bireyin zihninde nasıl gerçekleştiği ve bilginin nasıl anlamlandırıldığı ile ilgili sorular aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin çalışma alanında incelenir?

A
Deneysel psikoloji
B
Gelişim psikolojisi
C
Biyolojik psikoloji
D
Endüstri psikoloji
E
Bilişsel psikoloji
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gelişime etki eden biyolojik değişkenlerden biri değildir?

A
Kalıtım
B
Genler
C
Ginsiyet
D
Beslenme
E
Hormonlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal gelişim alanında incelenen konulardan biridir?

A
Duyusal yeterlikler
B
Dili kullanma
C
Kişilik
D
Algılama
E
Sinir sistemi
Soru 11

Psiko-sosyal gelişim kuramına göre üretkenliğe karşı durgunluk evresinde gelişim görevlerinin yerine getirilememesi aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanabilir?

A
Güvensizlik
B
Suçluluk
C
Yalıtılmışlık
D
Ben merkezcilik
E
Umutsuzluk
Soru 12

İnsan davranışlarının basit bir şekilde dışarıdan gelen uyarıcılara verilen tepkilerden oluştuğu düşüncesi, kişilikle ilgili aşağıdaki varsayımlardan hangisine karşılık gelir?

A
Proaktifliğe karşı tepkisellik
B
iyimserliğe karşı kötümserlik
C
Tekilliğe karşı tümellik
D
Belirlenimciliğe karşı kabullenimcilik
E
Kalıtıma karşı çevre
Soru 13

Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramına göre gelişimin en kritik evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimlik edinmeye karşı kimlik karmaşası
B
Üretkenliğe karşı durgunluk
C
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
D
Özerkliğe karşı utanç ve şüphe
E
Başarıya karşı yetersizlik
Soru 14

I. Kristalize Zekâ
II. Akıcı Zekâ
III. Dilsel Zekâ
Yukarıdaki zekâ kuramlarının alt bileşenlerinden hangisi ya da hangileri zekânın kalıtımla taşman biyolojik bileşenine karşılık gelir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Müzik alanında yetenekli bir gurup öğrenciden bir kısmı konservatuvara, bir kısmı ise normal okullarına devam etmişlerdir. Bir süre sonra konservatuvara devam eden öğrencilerin müzik yeteneklerinin ikinci guruba göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
Küresel zekâ yükselişi
B
Katlayıcı etki
C
Akıcı zekâ
D
Başarılı zekâ
E
Müziksel zekâ
Soru 16

Üç Katmanlı Zekâ Kuramını kabul eden bir araştırmacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Birden fazla zekâ türü olduğuna inanır.
B
Zekânın tekil bir yapıya sahip olduğuna inanır.
C
Zekâyı oluşturan fonksiyonların hiyerarşik olduğuna inanır.
D
Zekânın kalıtımla ebeveynlerden çocuklara aktarıldığına inanır.
E
Zekâ gelişiminin sadece çevresel faktörlerle açıklanabileceğine inanır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi psikoseksüel gelişim kuramının gizil evresine ait özelliklerden biridir?

A
Karşı cinse yönelim ile birlikte cinsel dürtülerin tekrar ortaya çıkması
B
Çocuğun cinsel gelişiminde durma meydana gelmesi
C
Temel haz kaynağı ve potansiyel çatışma kaynağının az olması
D
Kişilik gelişimi açısından özel bir öneme sahip olması
E
Yerine getirilmesi gereken temel gelişim görevinin tuvalet eğitimi olması
Soru 18

20 yüzyılda nesillerin zekâ düzeylerinin giderek artması, “küresel zekâ yükselişi” olarak adlandırılır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin küresel zekâ yükselişi üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha yüksektir?

A
Arkadaşlık ilişkilerinin değişmesi
B
Basılan kitap sayısının artması
C
Küresel iklimin değişmesi
D
Aile yapısının değişmesi
E
Eğitim olanaklarının artması
Soru 19

Psikanalitik kurama göre gerçekçi olma, hazları geciktirme, problem çözme ve kendini koruma gibi algısal ve zihinsel becerileri kapsayan kişilik bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Persona
B
Karakter
C
Ego
D
Süperego
E
id
Soru 20

Aşağıdaki araştırma bulgularından hangisi zekânın çevrenin etkisi ile şekillendiğine kanıt olarak sunulabilir?

A
Evlatlık verilen tek yumurta ikizlerinin zekâ düzeyleri arasında 0,68 korelasyon katsayısı bulunması
B
Birinci dereceden akrabaların zekâ düzeyleri arasında 0,42, ikinci dereceden akrabaların zekâ düzeyleri arasında 0,15 korelasyon katsayısı bulunması
C
Tek yumurta ikizlerinin zekâ düzeyleri arasında 0,86, çift yumurta ikizlerinin zekâ düzeyleri arasında 0,60 korelasyon katsayısı bulunması
D
Zekâ düzeyi ile eğitim düzeyi arasında 0,55 korelasyon olması
E
Evlatlık verilen çocukların zekâ düzeyleri ile biyolojik ebeveynlerinin zekâ düzeyleri arasında 0,51, evlatlık edinen ebeveynlerin zekâ düzeyleri arasında 0,18 korelasyon katsayısı bulunması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x