Eğitim Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Eğitim Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdeal devletin ancak “ya filozofların kral ya da kralların filozof olması” halinde mümkün olacağını savunan, ideler dünyası metaforu ile tanınan MÖ. 427-347 yılları arasında yaşamış Atina’lı filozof kimdir?

A
Platon
B
Aristo
C
Sokrates
D
Protagoras
E
Anaksimendros
Soru 2

ilk defa yazıyı keşfederek, devlette ve toplumsal hayatta kullanan ve ilk okul sistemini kuran Eski Çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urartular
B
Sümerler
C
Hititler
D
Hurriler
E
Akadlar
Soru 3

Antik Yunan’da eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğitimin temel amacı bedenin ve ruhun güzel ve uyumlu bir tarzda gelişmesidir.
B
Sadece devlet okul açma yetkisine sahipti.
C
Zengin aileler çocukları için “bakıcı” anlamına gelen pedagog tutarlardı.
D
Müziğe ruhun gıdası ve onun gerçek jimnastiği olarak bakılırdı.
E
Kölelerin eğitim almaya hakları yoktu.
Soru 4

Eski Çağ Hint toplumunda eğitim felsefesini belirleyen en yaygın ve temel dini / felsefi öğreti, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brahmanizm
B
Konfüçyus
C
Şintoizm
D
Taoizm
E
Şamanizm
Soru 5

Hellenistik dönemde Antik Yunan’dan devralman trivium eğitimine ek olarak, “quadrivium” olarak adlandırılan dört ayrı disiplin daha eklenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dört disiplinden biri değildir?

A
Müzik
B
Aritmetik
C
Geometri
D
Gramer
E
Astronomi
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinden sonra papazlar okul açma ile yükümlü kılınmışlardır?

A
İznik Konsili
B
Vaison Konsili
C
Milan Konsili
D
Nikaia Konsili
E
Berlin Konsili
Soru 7

Budistler, Buda'nın vaazlarının toplandığı kitaba ne ad verirler?

A
Upasampada
B
Veda
C
Pabbaja
D
Sharman
E
Pali-Kanon
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ile manastır okullarında verilen eğitimin yalnızca dini mahiyette olması gerektiği karara bağlanmış ve bu karar ile dini ve dünyevi eğitim birbirinden ayrılmıştır?

A
853 yılında Roma Kilisesi'nin aldığı karar
B
829'da toplanan Paris Konsili
C
529'da toplanan Vailson Konsili
D
817'de toplanan Achen Meclisi kararları
E
Charlemangne'nin 830'da Roma'da papa tarafından taç giydirilmesi ile
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupası'nda okutulan Yedi Temel Bilim (Sanat)'den biri değildir?

A
Diyalektik
B
Geometri
C
Belagat
D
Müzik
E
Metafizik
Soru 10

Hindistan'ın İngiliz işgalinden önceki 10. ile 18. yüzyıllarda eğitim sisteminin temel karakteristiği, İslamiyet'in etkisiydi. Bu süreç aşağıdaki devletlerlerden hangisi ile başlamıştır?

A
Anadolu Selçuklu Devleti
B
İran Selçukluları
C
Gazneliler
D
Osmanlı imparatorluğu
E
Büyük Selçuklu Devleti
Soru 11

Nizamiye medreseleri ilk olarak Nîşâbur’da aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kurulmuştur?

A
Selçuklular
B
Gazneliler
C
Karahanlılar
D
Osmanlılar
E
Memlükler
Soru 12

Eğitimin amacını bireyin mutlu olması ve topluma yararlı hale gelmesi olarak tanımlayan, Aristo’nun eserlerini anlaşılabilir şekilde açıklayıp yorumladığı için “muallim-i sani” unvanıyla anılan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn-i Sina
B
Razi
C
Farabi
D
Birunî
E
ibn-i Rüşt
Soru 13

Asıl adı Haşan olan, Büyük Selçuklu Devleti’nin en güçlü döneminde Sultan Alparslan ve Melikşah zamanında 29 sene vezirlik yapan, Siyasetnâme adlı eserin yazarı kimdir?

A
Melikülmülk
B
Çandarlı Ali Paşa
C
Nizamülmülk
D
Balagasunlu Yusuf
E
Ahmet Yesevi
Soru 14

Anadolu Selçukluları ile Beylikler döneminde Anadolu şehirlerinde Nizamiye medreselerine benzer şekilde kurulan II. Kılıçarslan zamanına tarihlenen en eski tarihli medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsparta Ertokuş Medresesi
B
Konya Altunaba Medresesi
C
Konya Sırçalı Medrese
D
Konya Karatay Medresesi
E
Tokat Çukur Medrese
Soru 15

Sahn-ı Seman medreseleri hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

A
II. Murat
B
Kanuni Sultan Süleyman
C
Yıldırım Beyazıt
D
II. Abdülhamit
E
Fatih Sultan Mehmet
Soru 16

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk yabancı okul aşağıdakilerden hangisi tarafından açılmıştır?

A
İngilizler tarafından Arnavutköy'de
B
Amerikalılar tarafından Boğaziçinde
C
italyanlar tarafından Kadıköy'de
D
Ruslar tarafından Köstence'de
E
Fransız Cizvit tarikatı tarafından Galata'da
Soru 17

İçinde sadece ilim öğrenmekle meşgul olan ve adına ashâb-ı suffe denilen bir grubun meydana geldiği Hz. Muhammed döneminde inşa edilen ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küfe Mescidi
B
Mescid-i ilim
C
Mescid-ül Hikme
D
Küba Mescidi
E
Medine Mescidi
Soru 18

Osmanlı Devleti döneminde Kur’an-ı Kerim’in çok farklı okuma teknikleri ve usullerinin öğretildiği ve hafızlık eğitiminin verildiği medreselere ne ad verilirdi?

A
Darülfünun
B
Darüşşifa
C
Darülkurrâ
D
Darülmesnevî
E
Darülhadis
Soru 19

1453'te AmasyalI Hüseyinoğlu Ali tarafından yazılan ve medreselerde okutulan Osmanlı'nın ahlak ve zihniyet dünyasının şekillenmesinde dünya görüşünün teşekkülünde önemli yer işgal eden eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şifa
B
Marifetname
C
Gülistan
D
Tarikü'l Edeb
E
Künhü'l-Ahbar
Soru 20

Buhara yakınlarındaki Afşene’de doğmuş olan, Batı’da Avicenna adıyla tanınan, Kanun adlı eseri Avrupa’da tıp eğitiminde ders kitabı olarak okutulan düşünür kimdir?

A
ibni Sina
B
Farabi
C
Biruni
D
Kaşgarlı Mahmut
E
Razi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x