Ekoloji ve Turizm 2015-2016 Final Sınavı

Ekoloji ve Turizm 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

En küçük canlı birim olan hücre boyutundan biyosfere kadar tüm sistemlerde, canlıların kendilerini ortamın özelliklerine göre ayarlama yeteneğine ne ad verilir?

A
Dengeleme
B
Ekolojik denge
C
Homoterm
D
Homeostasis
E
Heteroterm
Soru 2

Sıcaklığın canlıların yaşantısı üzerinde olan etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Canlıların yaşam tarzlarını değiştiren bir etkiye sahiptir.
B
Zor sıcaklık koşullarının üstesinden gelmek ancak mutasyon yolu ile olur.
C
Kutuplara ve ekvatora yakın bölgelerde yaşam koşulları oldukça zordur.
D
insanların zamanla adapte olabileceği bir faktördür.
E
Canlılar aşırı soğuk ve aşırı sıcaklara uyum ve adaptasyon geliştirirler.
Soru 3

Ekosistem içerisinde maddelerin canlı ve cansız ortam arasındaki sürekli döngülerine ne ad verilir?

A
Fiziksel döngü
B
Fizikokimyasal döngü
C
Biyojeokimyasal döngü
D
Biyokimyasal döngü
E
Hidrolojik döngü
Soru 4

Kömürün yanması ile ortaya çıkan karbon monoksit ( CO ), oksijenden çok daha hızlı bir şekilde kandaki hangi molekülle birleşerek ölüme neden olur?

A
Hemoglobin
B
Trombosit
C
Lökosit
D
Hemofili
E
Hemogram
Soru 5

Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnai evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ile arkeolojik alanlara ne ad verilir?

A
Anıt
B
Sit
C
Yapı topluluğu
D
Milli park
E
Tabiat anıtı
Soru 6

Ozon tabakasının incelmesine ve delinmesine neden olan spreyler, plastik köpükler ve yangın söndürücüler içerisinde bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alifatikler
B
Karbon dioksit
C
Florokromokarbonlar
D
Kloroflorokarbonlar
E
Aromatikler
Soru 7

Atmosferin katmanlarından olan stratosfer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dikey hava hareketleri sürekli oluşur.
B
Yatay hava hareketleri görülür.
C
Kirleticileri biriktirir.
D
Morötesi ışınları soğurur.
E
Üst kısımlara gidildikçe sıcaklık artar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sulak alanların önem ve işlevlerinden biri değildir?

A
Su rejiminin düzenlenmesi ve iklimi kararlı hale getirme yeteneğine sahip olunması
B
Turistik ve rekreasyonel kullanım şeklinde hem dinlenmeye yönelik psikolojik katkıların hem de ekonomik getirisi olan alanların olması
C
Doğal dengenin sağlanması ve biyoçeşitliliğin korunmasında üstün özelliklerin olması
D
Pek çok türde bitki ve hayvan çeşitliliği olduğundan zengin gen rezervuarlarının olması
E
Organik ve inorganik madde miktarının artırılmasında rol oynaması
Soru 9

Hava kirliliğine neden olan sıvı ve katı zerreciklerinden oluşan karışım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atomik madde
B
inorganik madde
C
Yarı sulu madde
D
Organik madde
E
Partikül madde
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi turistik binalarda iç ortam hava kalitesini etkileyen parametrelerden biri değildir?

A
Sigara dumanı
B
Elektronik aletler
C
Isıtma ve soğutma sistemleri
D
Dış cephe yalıtım malzemeleri
E
Mobilya ve döşemeler
Soru 11

Gen merkezleri içerisinde çeşit zenginliği gösteren bölgeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genetik merkez
B
Mikro gen merkezi
C
Gen havuzu
D
Genetik havuzu
E
Mikro genetik havuz
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi karbon ayak izini azaltmak için uygulanması gerekenlerden biri değildir?

A
Atıkların geri dönüşümünü sağlamak
B
Karbon azaltım kredisi satın alarak karbon borsasına dahil olmak
C
Yüksek kükürt içerikli yakıt kullanımını artırmak
D
Ulaşımda toplu taşımacılığı tercih etmek
E
Karbon ayak izi düşük kurumların hizmetini satın almak
Soru 13

Bireylerin kullandığı ürünlerin üretiminden tüketimine ve ekolojik ömürlerini tamamlamalarına kadar olan sürede oluşan karbon dioksitin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil karbon ayak izi
B
Ekolojik ayak izi
C
Toplumsal ekolojik ayak izi
D
Kurumsal karbon ayak izi
E
ikincil karbon ayak izi
Soru 14

Bilimsel araştırma, gözlem ve tanıtım amacı ile dünyanın farklı yerlerinden bir araya getirilmiş çoğunluğu ağaç ve diğer bitki türlerinden oluşan kolleksiyonlara ait doğa parçaları (açık hava bitki müzeleri) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herbaryum
B
Arboretum
C
Hayvanat bahçesi
D
Milli park
E
Ekolojik bahçe
Soru 15

Türkiye’de özellikleri bozulmamış ve doğal dengesini koruyan yayla turizmine uygun en büyük alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anzer
B
Ayder
C
Kars-Erzurum
D
Posof
E
Şanlıurfa
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi organik tarım uygulamalarının yapılmadığı alanlarda gözlenen problemlerden biri değildir?

A
Toprağın erozyonla kaybolması, kuraklaşması ve çölleşmesi
B
Yeraltı ve yüzey sularının pestisit ve gübre içindeki maddelerle kirlenmesi
C
Tarlalarda hastalık yapan zararlı bitki ve hayvan türlerinin çoğalması
D
Toprakta organik ve inorganik maddenin azalması
E
Topraktaki mikroorganizmalar ile madde döngülerinin gerçekleşmesi
Soru 17

1987 yılında sürdürülebilirlikle ilgili önemli adımlar atan Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu aşağıdaki hangi isimle bilinmektedir?

A
Brundtland
B
Stocholm
C
Kyoto
D
Ramsar
E
Bern
Soru 18

Ekolojik planlamalar dahilinde ekosistemlerin korunması, turizm işletmelerinde çevre bilincinin ve uygulamalarının artırılması amacı ile puanlama sistemine dayalı olarak yat işletmelerine aşağıdaki hangi simgeli plaket verilmektedir?

A
Yunus
B
Mavi bayrak
C
Çam
D
Çıpa
E
Yeşil yıldız
Soru 19

Belli bir bölgenin, alanın veya sistemin çevre kalitesi ve ekolojik dengesi bozulmadan herhangi bir unsurunda meydana gelebilecek artışları azami şekilde karşılama yeteneğine ne ad verilir?

A
Doğal denge
B
Çevre kalitesi
C
Taşıma kapasitesi
D
Ekolojik kapasite
E
Ekolojik denge
Soru 20

Doğal kaynakları tüketmeden, ekolojik dengenin korunarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek bir şekilde günümüz koşullarının geleceğe taşınmasını sağlayacak kalkınma programlarının tümüne ne ad verilir?

A
Sürdürülebilir ekoloji
B
Sürdürülebilir turizm
C
Sürdürülebilir kalkınma
D
Sürdürülebilir politika
E
Sürdürülebilir doğa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...