Ekoloji ve Turizm 2016-2017 Final Sınavı

Ekoloji ve Turizm 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gezegenimizin kabuğunda yaklaşık 20 km kalınlığında üzerinde yaşam bulunan, biyotik dönüşümler ve çevirimler gerçekleşen bölümüne ne ad verilir?

A
Biyotop
B
Ekosfer
C
Habitat
D
Biyosfer
E
Ekosistem
Soru 2

Ozon tabakasındaki incelme ve delinme olaylarından sonra ışınlarının yeryüzüne ulaşma miktarı ve zararlı etkisinde artışlar gözlenen, insan cildinde güneş yanığı ve cilt kanserine neden olan ışın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Morötesi
B
Uzun dalga boylu
C
infrared
D
Kızılötesi
E
Görünür
Soru 3

Ekvatoral iklimin görüldüğü alanlar ile çöllerin arasında bulunan geçiş bölgesindeki seyrek çalımsı bitkiler ve çayırlardan meydana gelen ekosistemlere ne ad verilir?

A
Dağ
B
Savan
C
Orman
D
Tundra
E
Step
Soru 4

Yeryüzündeki enerji türlerinin kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüzgâr enerjisi
B
Hidrolik enerji
C
Biyokütle enerjisi
D
Deniz kökenli enerji
E
Güneş enerjisi
Soru 5

Konaklama tesislerinde yeşil alan düzenlenmesi sırasında bitki ve ağaçlarda zararlı böcek oluşumuna karşı kullanılan ve toprak kirliliğine neden olan kimyasal ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rodentisit
B
Herbisit
C
Fungisit
D
Akarisit
E
İnsektisit
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi atık suların arıtımında kullanılan ileri arıtım tekniklerinden biri değildir?

A
Kimyasal yüksetgenme
B
Gaz sıyırma
C
Koagülasyon
D
Dezenfeksiyon
E
iyon değişimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sularda geçici sertlik meydana getiren maddelerden biridir?

A
Magnezyum klorür
B
Magnezyum sülfat
C
Kalsiyum sülfat
D
Bikarbonat
E
Demir sülfat
Soru 8

Tabiatı koruma fikirlerinin ortaya çıkması ile dünya üzerinde koruma altına alman ilk Milli Park aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yellowstone
B
Atlas
C
Amazon
D
Galapagos
E
Sumatra
Soru 9

Suların elektrik akımını iletme özelliği olan elektriksel iletkenlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşdeğer iletkenlik
B
Özgül iletkenlik
C
Prodüktivite
D
Elektrolit
E
Kondüktivite
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1971 yılında İran’da “Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi” olarak imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmedir?

A
Bern
B
Kyoto
C
Ramsar
D
Viyana
E
Barselona
Soru 11

Ulusal ve uluslararası bazı kriterlere göre önemli unsurlar taşıyan doğal ve kültürel kaynakların, koruma ve inceleme amacı ile korunduğu alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşam ortamı koruma
B
Doğa koruma alanı
C
Coğrafi koruma alanı
D
Tarihi koruma alanı
E
Çevre koruma
Soru 12

Farklı bölge ve ekosistemlerden toplanarak kurutulan bitki örneklerinin düzenli bir şekilde saklandığı yere ne ad verilir?

A
Arboretum
B
Tohum bankası
C
Bitki saklama ortamı
D
Herbaryum
E
Botanik laboratuvarı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma politikaları içerisinde sektörlerin gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen planlamaların tüm aşamalarında öne çıkması gereken amaçlardan biri değildir?

A
Çalışma bölgelerindeki doğal ve yapay faktörlerin birbirlerine olan etkilerinin izlenmesi
B
Çevre planlarının içerisinde yer alan bütün alt planların sabit olup değiştirilmemesi
C
Ekolojik koruma ilkeleri kapsamında mevcut değerlerin kullanılması
D
Doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik varlıkların değerlerinin geliştirilmesi
E
Muhtemel herhangi bir olumsuzluk veya felakete karşı acil önlem planlarını içermesi
Soru 14

1987 yılında sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel konuları ve problemleri birbirleri ile ilişkilendiren Brundlandt Komisyonu tarafından hazırlanan rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan ve Çevre
B
Stockholm Bildirgesi
C
Ortak Geleceğimiz
D
Çevresel Etki Değerlendirme
E
Çevre Politikası Raporu
Soru 15

Kaynakların etkin kullanıldığı, insanların ihtiyaçları karşılanırken diğer canlılar ve cansız ortamların korunduğu, doğa ile uyumlu ve doğanın ön planda hissedildiği çevresel dizaynlara ne ad verilir?

A
Endüstriyel tasarım
B
Mimari tasarım
C
Doğal tasarım
D
Ekolojik tasarım
E
Ekonomik tasarım
Soru 16

Dünya üzerindeki biyolojik kapasite ve biyolojik zenginliği oluşturan türlerle bunlara ait yaşam alanlarının devamlılığını sağlamak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Ekolojik sürdürülebilirlik
B
Biyolojik sürdürülebilirlik
C
Sürdürülebilir biyoloji
D
Biyoçeşitliliğin sürekliliği
E
Sürdürülebilir biyoçeşitlilik
Soru 17

Dünyada dağ turizminin yaygın olarak yapıldığı Atlas Dağları hangi kıta üzerindedir?

A
Asya
B
Amerika
C
Avustralya
D
Avrupa
E
Afrika
Soru 18

Ekosistemlerin yenilebilirlik kapasiteleri, insanların kullandığı doğal kaynakları sağlayabilmeleri için gerekli verimli alanları ve suyun bulunduğu bölgeleri ve dünya ekosisteminin insanoğluna yetmeme durumu ile ilgili hesaplamaların tümüne ne ad verilir?

A
Enerji ayak izi
B
Karbon ayak izi
C
Ekolojik ayak izi
D
Ekonomik ayak izi
E
Küresel ayak izi
Soru 19

Konaklama tesislerinin doğrudan doğayı korumaya yönelik uygulamalarını teşvik etmek ve bu uygulamaların devamını sağlamak amacıyla tesislere aşağıdaki simgelerden hangisi verilir?

A
Yeşil bayrak
B
Yeşil yıldız
C
Yeşil otel
D
Yeşil işletme
E
Yeşil çıpa
Soru 20

Kuş gözlemlemeye yönelik ekoturizm faaliyetlerine katılan ekoturistlere ne ad verilir?

A
Amatör ornitolog
B
Eko-ornitolog
C
Amatör zoolog
D
Ornitolog
E
Biyolog
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...