Ekonomi Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Ekonomi Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekonomik aktörleri bağımsız ve bağlantısız olarak ele aldığı için diğer bireylerle etkileşim içinde görmeyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomi Sosyolojisi
B
Kültür Bilimleri
C
Ekonomi Bilimi
D
Genel Sosyoloji
E
Siyaset Bilimi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Legalist Okul’un temsilcilerinden Soto’ya göre enformel sektörün ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerden biridir?

A
Formel sektörün gelişmemiş olması
B
Devletin zayıf olması
C
Azgelişmişlik ortadan kalkmaması
D
Kapitalist ilişkilerin yaygınlaşmaması
E
Hammaddenin yetersiz olması
Soru 3

Toplumu oluşturan birey ve sosyal grupların, diğer birey ve toplumsal gruplarla karşılıklı ilişkilerini içeren alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal alan
B
Ekonomik alan
C
Kültürel alan
D
Politik alan
E
iletişim alanı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi feminist iktisadı en iyi şekilde anlatmaktadır?

A
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulanmasıdır.
B
Kadınların eviçi faaliyetlerinin tanımlanmasıdır.
C
Kadınların ekonomik yaşamdaki konumunun sorgulanmasıdır.
D
Kadının yeniden üretim faaliyetlerinin tanımlanmasıdır.
E
Yerleşik iktisada feminist epistemolojik çerçeveden yöneltilen eleştirilerdir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yeni ekonomiyi destekleyen unsurlardan biri değildir?

A
Yeni yazılımlar
B
Bilgisayarlar
C
Network ağları
D
Telekonferanslar
E
Büyük sermaye
Soru 6

Stuart Hall ve Jacques Martin Fordist ve Post-fordist dönüşümleri hangi kavram çerçevesinde ele almışlardır?

A
Fordizm
B
Yeni zamanlar
C
Esnek üretim
D
Taylorizm
E
Post-fordizm
Soru 7

Küresel Enformasyon Ağı Altyapısı ile ilgili çalışmalar nerede yapılmıştır?

A
Güney Kaliforniya
B
San Jose
C
New York
D
Tokyo
E
Kyoto
Soru 8

Post-fordist yapılanmalar için genellikle aşağıdaki hangi ülkelerin endüstriyel yapıları örnek olarak gösterilmektedir?

A
Kuzey ve Güney Afrika ülkeleri
B
Brezilya, Meksika ve Arjantin
C
Hindistan ve Çin
D
Rusya ve Ukrayna
E
Japonya, İtalya ve Almanya
Soru 9

İki firma arasında belli bir ürünün belli bir miktarda ve sürede tedarik edilmesine yönelik yapılan üretim anlaşmasına ne ad verilir?

A
Fason üretim
B
Seri üretim
C
Sistematik üretim
D
Kitlesel üretim
E
Modüler üretim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilkel imalat dönemindeki üretim sürecine ait değildir?

A
Hammadde miktarları
B
işçilerin faaliyetlerine yönelik teknikler
C
Ürünlerin boyut ve nitelikleri
D
Kullanılan alet cinsleri
E
Üretimin tipi
Soru 11

Bir işletmede istihdam edilen kalifiye işgücünün, üretim sürecinin farklı birimlerinde birden fazla işi yerine getirebilme kapasitesine ne ad verilir?

A
Süreç esnekliği
B
işlevsel esneklik
C
Arz esnekliği
D
Sayısal esneklik
E
Merkezi esneklik
Soru 12

Çalışmayı, gözlenebilir en küçük parçalara ayıran ve her parçayı yapabilmek için gerekli çalışma süresini de kronometre yardımıyla saptayarak hareket ve zaman etütlerine dayandıran düşünür kimdir?

A
Karl Marx
B
Frederick W. Taylor
C
Robert K. Merton
D
Max Weber
E
Henry Ford
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yeni oluşmakta olan tüketim kültürüne ait oluşum ve kavramlardan biri değildir?

A
Adil ve etik ticaret
B
Gönüllü sadelik
C
Reklam severler
D
Yeşil tüketici
E
Hiçbir şey almama günü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, “İmaj Dönemi”nin özelliklerinden biri değildir?

A
Eski üretim biçimlerinin korunması
B
Yeni tüketim tarzlarının gelişmesi
C
Biçimin özden önemli olması
D
Görselliğin ön planda olması
E
Dijital değişimlerin yaşanması
Soru 15

Çalışma ahlakını, kölelerin ahlakı olarak yorumlayan ve modern dünyanın köleliğe ihtiyacı olmadığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
B. Russel
B
J. Habermas
C
M. Horkheimer
D
T. Parsons
E
C. Lash
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, üst kültür ve aristokrat anlayışın eleştirilerinden biridir?

A
Tüketim, emek ve işçi sömürüsüne dayanmaktadır.
B
Tüketim yarışı bireyleri öfke gibi duygularla beslemektedir.
C
Sanayileşmesini tamamlamamış ülkeler sıkıntı çekmektedir.
D
Tüketim kültürü, basitliğe ve ortalama zevklere hitap eder.
E
Tüketim tutkusu işçi sınıfının bilincini törpüler
Soru 17

Türkiye’de kredi kartı kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Müşteri için alışverişi zorlaştırmaktadır.
B
Tüketicilere kredi zorluğu getirmektedir.
C
Kredi kartlarına olan talep giderek azalmaktadır.
D
Taksitli satış uygulaması yapılmaktadır.
E
Kullanımı 1990’lı yıllarda yaygınlık kazanmıştır.
Soru 18

Hage ve Powers gibi yazarlara göre Descardes’in ‘düşünüyorum öyleyse varım’ sözü post-endüstriyel toplumlarda yerini aşağıdakilerden hangisine bırakmıştır?

A
Hissediyorum ama var değilim
B
Düşünemiyorum ama varım
C
Hissediyorum öyleyse varım
D
Çalışmıyorum öyleyse akıllıyım
E
Hissetmiyorum ama varım
Soru 19

“Her kim ki emeğini para karşılığında verirse, kendini satmış ve köle durumuna düşmüş olur” sözüyle askerlik ve tarım dışındaki meslekleri kölelere özgü olduğunu vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saint-Simon
B
Lafargue
C
A. Comte
D
Çiçero
E
Platon
Soru 20

Ekonomik faaliyetlerini sadece var olmak için yeterlilik ilkesine göre düzenleyen toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern toplumlar
B
Ağsı toplumlar
C
Pre-modern toplumlar
D
Bilgi toplumları
E
Post-modern toplumlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x