Ekonominin Güncel Sorunları 2015-2016 Final Sınavı

Ekonominin Güncel Sorunları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünya genelinde, en fazla vergi cenneti olan ülke aşağıdaki kıtalardan hangisinde bulunur?

A
Amerika
B
Avustralya
C
Afrika
D
Asya
E
Avrupa
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi IMF’in telafi edici finansman kolaylığı içerisinde yer alır?

A
Genişletilmiş fon kolaylığı
B
Güçlendirilmiş yapısal uyum kolaylığı
C
Stand-by düzenlemesi
D
Sistem değişimi kolaylığı
E
Tampon stok finansman kolaylığı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi merkez ülkelerin dünyayı etkileme güçlerinden biri değildir?

A
Düşünce kalıpları oluşturma ve pazarlamada etkenlik
B
Üretime doğrudan uygulanabilir patentler
C
Yeni buluşlar ve teknoloji
D
Tekel gücünde azalma
E
Finans gücünde etkenlik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Yoksulluk Semptomlarına göre gelir düşüklüğünün birincil nedenlerinden biridir?

A
istihdam eksikliği
B
Zayıf yönetim
C
Bilinç yokluğu
D
Düşük üretim
E
Düşük verimlilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının, belirlenen amaca ulaşmasında para politikası araçlarının tümünü hükümetin onayı olmadan serbestçe kullanabilmelerini ifade eder?

A
Yasal bağımsızlık
B
Araç bağımsızlığı
C
Fiilî bağımsızlık
D
Amaç bağımsızlığı
E
Finansal bağımsızlık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası bağımsızlığını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Enflasyon hedeflemesi politikası
B
Amaç bağımsızlığı
C
Araç bağımsızlığı
D
Yasal bağımsızlık
E
Fiilî bağımsızlık
Soru 7

Aşağıdaki iktisadi görüşlerden hangisi teknolojiyi, ilk olarak üretim fonksiyonuna emek ve sermaye gibi bir üretim faktörü olarak dâhil etmiştir?

A
Klasik iktisat
B
Keynesyen iktisat
C
Yeni Klasik iktisat
D
Moneterist iktisat
E
Neo-Klasik iktisat
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods görüşmelerinde ülkelerin devalüasyon uygulamalarını azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla Keynes tarafından ortaya atılmış uygulama önerisidir?

A
Enflasyonist açığı olan ülkelerin enflasyonu engelleyici politikalar uygulaması
B
Cari işlemler fazlası olan ülkelerin, açığı olan ülkelere transferde bulunması
C
Ortak para biriminden vazgeçilerek dalgalı kur politikasının uygulanması
D
Ülkelerin denk bütçe uygulamasının zorunlu hale getirilmesi
E
Kur riski ile karşı karşıya olan ülkelerin para birimlerinin rezerv paralara çapalanması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gelişen sektörlere özgü teknolojilerden biri değildir?

A
El yapımı deri ürünleri
B
Demir ve demir dışı metal cevherleri
C
Tarım, ormancılık ve balıkçılık
D
Yapı ve inşaat
E
Kimyasal, mineral, plastik ve petrol ürünleri
Soru 10

Aşağıdaki durumlardan hangisi süreç yeniliği sonucunda oluşur?

A
işgücü talebi artar.
B
Malın denge fiyatı artar.
C
Arz eğrisi sağa doğru kayar.
D
Talep eğrisi sola doğru kayar.
E
Talep eğrisi sağa doğru kayar.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişimin ortaya koyduğu sonuçlardan biri değildir?

A
iş gücü verimliliğini artırır.
B
Yeni işler yaratmaktadır.
C
işsizliği artırır.
D
Büyüme üzerinde etkisi anlamlıdır.
E
Kârı artırmaktadır.
Soru 12

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi “Enflasyon parasal bir olgudur.” ifadesiyle bilinir?

A
Kari Marx
B
Milton Friedman
C
Alfred Marshall
D
Adam Smith
E
John M. Keynes
Soru 13

Devlet hâzinesi - özel hazine ayrımı ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?

A
Fransa
B
Hitit
C
ABD
D
Mısır
E
İngiltere
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “ask-no-question uygulaması” ile çıkarılan sonuçlardan biridir?

A
Vergi cenneti ikiyüzlülük kavramını ortaya çıkarır.
B
Vergi cennetleri ülkeleri koruma altına alır.
C
Vergi cennetleri krizin ana nedeni değildir.
D
Vergi cennetleri ülke liderlerinin yurtdışına çıkışını yasaklar.
E
Vergi cennetleri her ülkede mevcuttur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Dani Rodrik’e göre katma değer yoksulu ihraç edip ve katma değer zengini ithal etmek zorunda kalan ülkelerin karşılaştıkları durumdur?

A
Enflasyon
B
Fakirleştirici büyüme
C
Büyüme
D
Kalkınmışlık
E
Sanayileşme
Soru 16

Eksi büyümelerin süreklilik kazandığı ortama ne ad verilir?

A
Stagflasyon
B
Enflasyon
C
Deflasyon
D
Hiper Enflasyon
E
Resesyon
Soru 17

Aşağıdaki padişahlardan hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde hâzineyi üçe bölmüştür?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Yavuz Sultan Selim
C
Fatih Sultan Mehmet
D
IV. Murad
E
II. Ahmet
Soru 18

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1997 Krizi’nden ders çıkarıp “ahbap çavuş kapitalizmi” ni büyük oranda reforme etmiştir?

A
ABD
B
Ortadoğu Ülkeleri
C
Batı Avrupa Ülkeleri
D
Güney Asya Ülkeleri
E
Latin Amerika Ülkeleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hâzinenin gelirlerinden biri değildir?

A
Vergi, resim, harç gibi zorunlu gelirler
B
Devletin taşınmaz mallarının satışı, kiralanması veya başka bir şekilde işletilmesinden sağlanan gelirler
C
Kamu parasının yatırıldığı bankalardaki hesaplar ve tahvil gibi kaynaklardan elde edilen faiz vb. getiriler
D
Kamu mülkiyetindeki iktisadi işletmelerin çeşitli yöntemlerle özelleştirilmesinden elde edilen gelirler
E
Çeşitli sübvansiyonlar ve desteklemeler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hazine kavramını ve kurumunu ifade etmez?

A
Devletin nakit akımını düzenler.
B
Kâğıt para basmanın tek yetkilisidir.
C
Devletin sermayedarlık haklarının temsilcisidir.
D
Devletin malvarlığını temsil eder.
E
Borçlanmanın karar vericisi ve uygulayıcısıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...