Ekonominin Güncel Sorunları 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Ekonominin Güncel Sorunları 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yeni bir ürünün ilk ticari üretimi veya mevcut bir ürünün kalitesini arttıran değişikliktir?

A
Süreç yeniliği
B
Biyoteknoloji
C
Üretim süreci
D
Ürün yeniliği
E
Teknolojik değişim
Soru 2

T.C. Merkez Bankası açık enflasyon hedeflemesine ne zaman geçmiştir?

A
2005
B
2003
C
2001
D
1999
E
1997
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik değişimin istihdamı etkileme yollarından biri değildir?

A
Birlik etkisi
B
Monopson gücü
C
Emek için sermayenin ikamesi
D
Pazar payı etkisi
E
Ürün talebinin fiyat esnekliği
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Bretton VVoods görüşmelerinde ülkelerin devalüasyon uygulamalarını azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla Keynes tarafından ortaya atılmış uygulama önerisidir?

A
Ülkelerin denk bütçe uygulamasının zorunlu hale getirilmesi
B
Kur riski ile karşı karşıya olan ülkelerin para birimlerinin rezerv paralara çapalanması
C
Cari işlemler fazlası olan ülkelerin, açığı olan ülkelere transferde bulunması
D
Enflasyonist açığı olan ülkelerin enflasyonu engelleyici politikalar uygulaması
E
Ortak para biriminden vazgeçilerek dalgalı kur politikasının uygulanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki yapısal sorunlardan biri değildir?

A
Sabit sermaye yatırımlarının yetersizliği
B
Tarım sektöründeki çözülmeler
C
Yüksek faiz- düşük kur politikası
D
işsizliği azaltıcı politikalar
E
işgücü tasarruf edici yöntemlerin gelişmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin fiyat istikrarının uzun vadeli olmasını sağlayacak olmazsa olmaz koşullardan biri değildir?

A
Örtük enflasyon hedeflemesinin uygulanması
B
Fiyat istikrarının birincil hedef olması
C
Orta vadeli enflasyon hedefinin kamuya açıklanması
D
Merkez bankasının hesap verilebilirliğinin artırılması
E
Stratejinin şeffaf olmasının sağlanması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi küresel finansal kriz sonrası ortaya çıkan değişimlerden biri değildir?

A
Faiz politikaları etkinliğini kaybetti.
B
Merkez bankalarının bağımsızlığı sorgulanmaya başlandı.
C
Enflasyonda yaşanan yüksek artışlar politika yapıcılar üzerinde baskıları artırdı.
D
Merkez bankaları bilançoları büyüdü.
E
Enflasyon hedeflemesi politikasıyla ilgili tereddütler oluştu.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik değişim sonucunda verimlilik artışının istihdama etkilerinden biri değildir?

A
Ücret seviyelerinde artışlar
B
Fiyatlarda düşmeler
C
Talep miktarında artışlar
D
Emek seviyesinde azalmalar
E
Emek seviyesinde artışlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 2008 krizini diğer krizlerden ayıran farklılıktır?

A
Tıpkı bir büyük buhran yaşandı.
B
Derin bir resesyon ve dip hali yaşandı.
C
Yaşanan resesyon Türkiye’deki 1978 - 1979 yıllarındaki gibi toplu işten çıkarmalara varmadı.
D
Kapitalizmin sonu geldi.
E
Kamu kaynakları etkin bir şekilde kullanıldı.
Soru 10

Hazine kavramını ilk olarak açıkça hangi uygarlık kullanmıştır?

A
Mısır
B
Osmanlı
C
Hitit
D
Çin
E
Roma
Soru 11

Hazine 250 TL değerindeki tahvili 1 yıl vade ile yıllık %8 faizle sattığında, tahvil sahibinin 1 yıl sonra eline geçecek değer kaçtır?

A
230
B
240
C
260
D
270
E
300
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi G-20 ülkelerinin bildirgesinde üzerinde anlaşma sağlanan maddelerden biridir?

A
IMF fon olanaklarının azaltılması
B
IMF fon olanaklarının artırılması
C
Finansal istikrarsızlık fonunun kesilmesi
D
Kısa dönemde krize giren ülkelere maddi desteğin azaltılması
E
IMF reformunun yavaşlatılması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Dani Rodrik’e göre katma değer yoksulu ihraç edip ve katma değer zengini ithal etmek zorunda kalan ülkelerin karşılaştıkları durumdur?

A
Sanayileşme
B
Enflasyon
C
Kalkınmışlık
D
Fakirleştirici büyüme
E
Büyüme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bugünkü anlamıyla Hazine Müsteşarlığının kuruluş tarihidir?

A
1994
B
1980
C
1960
D
1945
E
1923
Soru 15

Hazine-i Hassa'nın kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Padişahın ve sarayın giderleri için
B
Sadece devletin giderlerini karşılamak için
C
Savaşlardan elde edilen gelirleri muhafaza için
D
Haremin ihtiyaçlarını karşılamak için
E
Kutsal emanetlerin saklanması ve bakımı için
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “büyüme olsun da nasıl ve pahası ne olursa olsun” diyen iktisatçıların anlayışıdır?

A
Dengeli büyüme
B
Kalkınma
C
Asimetrik büyüme
D
Yoksulluğun kısır döngüsünden çıkış
E
Simetrik büyüme
Soru 17

Aşağıdaki İkililerden hangisi Okun Yasası ilişkisini ifade eder?

A
işsizlik - Büyüme
B
işsizlik - Enflasyon
C
Büyüme - Denk Bütçe
D
Tasarruf - Yatırım Denkliği
E
Enflasyon - Döviz kuru
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin öncülüğünde oluşan bir kurumdur?

A
Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü
B
Karadeniz Ekonomik ve işbirliği Örgütü
C
Dünya Ticaret Örgütü
D
Uluslararası Ticaret Örgütü
E
Avrupa Serbest Ticaret Birliği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İnsani Gelişme Endeks hesaplamasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A
Kadın-erkek oranı
B
iş gücü piyasası
C
Eğitime erişim
D
Ergen doğurganlığı
E
Anne ölümü
Soru 20

Aşağıdaki paritelerden hangisi Bretton Woods sistemini ifade eder?

A
Altın / Dolar
B
Altın /Euro
C
TL / Dolar
D
Dolar/Euro
E
Euro/TL
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...