Ekonominin Güncel Sorunları 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Ekonominin Güncel Sorunları 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Nihai Senet ile tarım sektörüne getirilen düzenlemelerden biri değildir?

A
Tarım ürünleri ticaretinin daha sonra piyasa kurallarına göre gerçekleşmesi amaçlanmıştır.
B
Tarım sektörü çok taraflı ticaret kurallarının dışında tutulmuştur.
C
Hiçbir ülke tarımın serbesti kapsamına alınmasını istememiştir.
D
Tarım sektörüne yönelik mali yardımların ve teşviklerin artırılması öngörülmüştür.
E
Tarımdaki rekabeti bozucu mali yardımların en geç 2001’de ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi öngörülmüştür.
Soru 2

Aşağıdaki teknolojik buluşlardan hangisi Sanayi Devrimi'nin üçüncü evresini oluşturan 20. yüzyılda gerçekleşmiştir?

A
Tepkili uçaklar
B
Atom denizaltıları
C
Benzin motorları
D
Buhar makinası
E
Elektronik buluşlar
Soru 3

Bretton Woods Anlaşması ile ‘ikiz kuruluşlar’ olarak anılan iki kurum aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
OPEC - OECD
B
OPEC-IMF
C
Dünya Bankası - OPEC
D
OECD-IMF
E
Dünya Bankası - IMF
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yedi dar boğazından biri değildir?

A
iş güvenliğinin emek yoğun yatırımlarla tehlikeye girmesi
B
Sermaye faktörünün emek faktöründen büyük olması
C
Gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki kalkınmışlık farkı
D
Dünya ekonomisinin yetersiz büyümesi
E
Faktör geliri olan ücretlerin eşitsizliği
Soru 5

1950-1970 yıllarında gelişme/kalkınma için belirlenen yeni ölçüm aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernizm
B
Sanayileşme
C
Tarım
D
Nüfus
E
Sanat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme Kuramının geri kalmış doğu toplumları ile gelişmiş batı toplumları arasında yaptığı ayrıma yapılan eleştirilerden biri değildir?

A
Batı ölçütlerine uymayan sosyal ve ekonomik dinamikleri kabul etmemeleri
B
Geri kalmış toplumların kendine özgü stratejiler geliştirip kalkınabileceklerine olan inanış
C
Tüm toplumların aynı/benzer gelişme çizgisini izleyecekleri inanışı
D
Gelişmeyi sayılabilir verimlilik ölçütlerine indirgemeleri
E
Kalkınma ve gelişmeyi evrensel ve tek yönlü olarak sabitlemeleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dünya ekonomisini hem askeri hem de teknolojik güçleri elinde bulundurarak yöneten merkez ülkelerden biri değildir?

A
Fransa
B
ABD
C
Japonya
D
Avustralya
E
İngiltere
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi merkez konumundaki ülkelerin finans alanındaki gücünü simgeleyen oluşumlardan biri değildir?

A
Merkezin parasını kullanan sermaye piyasaları
B
Kredi derecelendirme kuruluşları
C
Uluslararası çalışan bankalar
D
Merkezin parasını kullanan para piyasaları
E
Teknoloji geliştirme bölgeleri
Soru 9

Bir teknolojik gelişmenin ekonomiye ölçülebilir etkisi aşağıdaki teknolojik gelişme aşamalarının hangisinde ortaya çıkar?

A
Keşif
B
Buluş
C
Yayılma
D
Yenilik
E
icat
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi doların gücünü kaybetmesinin nedenlerinden biridir?

A
ABD'deki siyasi değişimin yatırımcılar tarafından risk olarak algılanması
B
ABD’nin askeri harcamalarının büyüklüğü
C
Güçlü rakip paraların ortaya çıkması
D
Altının rezerv tutma aracı olarak kullanımının artması
E
Uluslararası yeni bir para sistemi kurulması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının, para politikasına dair temel amaçlarını kendilerinin belirleyebildiği durumu ifade eder?

A
Fiili bağımsızlık
B
Finansal bağımsızlık
C
Araç bağımsızlığı
D
Yasal bağımsızlık
E
Amaç bağımsızlığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllar sonrası fiyat istikrarını sağlamak için önem verilen konulardan biri değildir?

A
Üretimi artırma ihtiyacı
B
Kısa vadeli faiz oranlarına önem verilmesi
C
Kurala bağlı para politikası oluşturulması
D
Merkez bankalarının bağımsızlığının sağlanması
E
Merkez bankalarının şeffaf hale getirilmesi
Soru 13

Teknolojik değişimin istihdam üzerindeki etkisi araştırılırken, “Süreç yeniliği” sonucunda bir mal piyasasında aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?

A
Malın denge fiyatı artar.
B
Talep eğrisi sağa doğru kayar ve denge fiyatı artar.
C
Talep eğrisi sola doğru kayar ve denge fiyatı artar.
D
Maliyetler azaldığından, arz eğrisi sağa doğru kayar ve denge fiyatı azalır.
E
işgücü talebi artar.
Soru 14

Teknolojik faaliyetlere ve yeniliklere artan miktarda yatırım yapılmasına karşın üretkenlik artış hızının düşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birlik etkisi
B
Ölçek ekonomileri
C
ikame etkisi
D
Pazarpayı etkisi
E
Üretkenlik paradoksu
Soru 15

Borç yükünün, normal ya da normal dışı yollara başvurarak hafifletilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borç ertelemesi
B
Kamu kesimi toplam borç yükü
C
Borç stoku
D
Borç servisi
E
Borcun sermayeye dönüştürülmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hâzinenin iç borçlanmada kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A
Haftalık repo
B
ilk alıcılı ihale yöntemi
C
Çoklu fiyat yöntemi
D
ihalesiz olarak piyasadan borçlanma
E
Merkez Bankası’ndan borçlanma
Soru 17

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İktisatçı Dani Rodrik’e göre “katma değer yoksulu ihraç edip ve katma değer zengini ithal etmek zorunda kalan ülkelerin” karşılaştıkları durumdur?

A
istihdamsız Büyüme
B
Sanayileşmesiz Büyüme
C
Fakirleştirici Büyüme
D
Çarpık Büyüme
E
Orta Gelir Tuzağı
Soru 18

“Piyasa ekonomisine evet, piyasa toplumuna hayır” sloganı ile kriz çözümüne teorik yaklaşımda bulunan bilim insanı kimdir?

A
Prof. Rodrik
B
Prof. Sidelsky
C
Prof. Hart
D
Prof. Harriss
E
Prof. Alberto
Soru 19

Osmanlı hazine sisteminde padişahın ve sarayın giderlerinin karşılanması için kurulmuş kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazine-i Amire
B
Hazine-i Hassa
C
Beytülmal
D
Hazine-i Enderun
E
Hazine-i Hümayun
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 2008 krizinden Asya ülkelerinin çıkardığı derslerden biri değildir?

A
Reel ekonomiyi önemsemek
B
Kamunun payını küçültmek
C
Sadece makul borçlanma yoluna gitmek
D
Finansal sektörleri hızla liberalize etmemek
E
Yeterli tasarruf etmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...