Ekonominin Güncel Sorunları 2016-2017 Vize Sınavı

Ekonominin Güncel Sorunları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

IMF’nin stand-by düzenlemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geri ödemeler her bir kullanım tarihinden 40-60 ay sonra gerçekleşir.
B
Bu fondan çekilişler üçer aylık dönemlerde gerçekleşir.
C
Bu yardım talebi bir “niyet mektubu” ile yapılır.
D
Üyelerin geçici ödemeler dengesi sorununu çözmek amacıyla aldığı 12-20 ay vadeli kredilerdir.
E
Üye ülkelerin yüksek işsizlik sorununu çözmek amacıyla aldığı 12-15 ay vadeli kredilerdir.
Soru 2

Hobson tercihi aşağıdakilerden hangisini vurgular?

A
Kalkınmanın demokrasi ile birlikte gerçekleşmesi gerekliliğini
B
Küresel finansal istikrar için sermayenin vergilendirilmesi gerekliliğini
C
Küreselleşmeye ilişkin darboğazların aşılamayacağını
D
Ulus devlet hâkimiyetinin azaltılması gerekliliğini
E
Kalkınmanın farklı ülkelerde bile aynı şekille gerçekleşeceğini
Soru 3

Ülkelerin gelecekteki ekonomik gelişiminde belirleyici temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketim olanaklarının yüksek olması
B
ihracatının yüksek olması
C
Tasarruf ve yatırım oranlarının yüksek olması
D
ithalatının yüksek olması
E
Tüketim eğiliminin yüksek olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dünya ekonomisinde mevcut olan küresel yönetimin yarattığı beş ayrı hareket düzeyinden biri değildir?

A
Yerel platform alanı
B
Gelişmiş ekonomide hakim güçler alanı
C
Uluslararası kurum alanı
D
Ulusal platform alanı
E
Bölgesel bütünleşmeler alanı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1944 yılında Bretton VVoods Anlaşması ile kurulan uluslararası kurumlardan biridir?

A
Petrol ihraç Eden Ülkeler Birliği
B
Dünya Ticaret Örgütü
C
Uluslararası Para Fonu
D
Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü
E
Birleşmiş Milletler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dünya ekonomisindeki birinci derece itici güçlerden biridir?

A
Kredi hacminin gelişimi
B
Olumlu siyasal değişimler
C
Sosyal grupların çokluğu
D
Teknik gelişmeler
E
Gelir dağılımında eşitlik
Soru 7

Aşağıdaki İkililerden hangisi Okun Yasası ilişkisini ifade eder?

A
işsizlik - Büyüme
B
işsizlik - Enflasyon
C
Büyüme - Denk Bütçe
D
Tasarruf - Yatırım Denkliği
E
Enflasyon - Döviz kuru
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi IMF’in amaçlarından biri değildir?

A
Dış ödeme krizine düşüp kurumdan destek isteyen ülkelere mali kolaylıklar sunmak
B
Uluslararası alanda baskın ekonomik bir güç oluşturmak
C
Uluslararası ticareti genişletmek
D
Uluslararası parasal işbirliğini teşvik etmek
E
Döviz alma-satma hakkını legalize etmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü'nün amaçlarından biridir?

A
Döviz kuru sistemlerinin güvenli hale getirilmesi
B
Üye ülkelere finansman kolaylığı sağlanması
C
Mal ve hizmet ticaretinin geliştirilmesi
D
Üye ülkelere yapısal uyumda yardım sağlanması
E
Finansal piyasaların geliştirilmesi
Soru 10

1985’te hepsi birer İslam ülkesi olan 10 ülkenin ticaret ve turizmde bölgesel iş birliği ve ekonomik kalkınma yaratmak için oluşturdukları Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal Eylem Amaç Gücü (FATF)
B
Ekonomik ve Parasal Birlik (EMU)
C
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
D
Avrupa imar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
E
Ekonomik işbirliği Örgütü (ECO)
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dünya ekonomisinin yapısını göstermek amacıyla kullanılan “merkez ülkeler” kavramı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Bilgi toplumu ülkeleri
B
Dünya ekonomisinin gidişatını ekonomik güçlerinin büyüklüğü ile belirleyen ülkeler
C
Dünya ekonomisinin işleyiş biçimini belirleyecek kuralları koyan ülkeler
D
Dünya ekonomisinin işleyiş biçim kurallarının diğerlerince kabulünü sağlayacak ideoloji ve kurumlan yayan ülkeler
E
Doğal kaynak zenginlikleri dolayısıyla kişi başına düşen milli gelirleri yüksek olan ülkeler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler sosyal ölçütlerinden olan sağlık göstergelerinden biri değildir?

A
Hastane başına doktor/hemşire sayısı
B
Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik
C
Belli yaş gruplarının aşılanma istatistikleri
D
Doktor başına düşen nüfus
E
Doğum kontrolü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi G-8 ülkelerinden biri değildir?

A
Rusya
B
Japonya
C
ABD
D
Avusturya
E
Almanya
Soru 14

Rasyonel düşünce ve rasyonel akıl ilkelerini toplumsal gelişmenin kilit kavramı olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
VVeber
C
Hegel
D
Simmel
E
Marx
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi merkez ülkelerinden Japonya’nın ABD gibi dünyanın en büyük gücü olamaması nedenlerinden biri değildir?

A
Nüfusunun tıpkı AB gibi hızla yaşlanıyor olması
B
Milli gelir düzeyinin ABD milli geliri düzeyinden düşük olması
C
Büyük askeri bir güç oluşturma isteğinin olmaması
D
Askeri gücünü sadece Çin’i dengelemek için geliştiriyor olması
E
Dil ve kültür olarak küreselleşmemesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Galbraight’ın 2006’da Asya’daki yoksulluğun artmasına neden olduğunu öne sürdüğü dört temel faktörden biri değildir?

A
Kuşkulu ve geçici önlemlerden oluşan ekonomik hizmetler
B
Mülkiyetin bölüşümünde eşitsiz dağılım
C
Eğitime erişmede eşitsizlikler
D
Yönetimin demokratik olmayan yapısı
E
Tarım kökenli elitlerin “farklı” sermaye birikimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının sıfır hatta eksi olmasının yarattığı sorunlardan biridir?

A
Mavi yakalı işgücü havuzunun genişlemesi
B
Sosyal sigortalılara binen yükün azalması
C
iç talebi artırma gücünün olmaması
D
Çevre ülkelerden kaçak göçmenlerin girişinde azalma
E
Yaşlanan nüfusun bakımının kolaylaşması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankasının yeni kalkınma gündemi ile ortaya çıkmıştır?

A
Temiz suya erişim
B
Kişi başına gelir düzeyleri
C
Yetersiz beslenme
D
Yeni yoksulluk ve yoksunluk kavramları
E
Yoksullukla mücadele
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi merkez ülkelerin dünyayı etkileme güçlerinden biri değildir?

A
Nüfus büyüklüğü gücü
B
Uluslararası kurumlarda etkenlik gücü
C
Finans gücü, finansal araçlar ve kurumlarında etkenlik gücü
D
Yeni buluşlar ve teknolojiyi değiştirme gücü
E
Haberleşme, düşünce kalıpları oluşturma ve pazarlamada etkenlik gücü
Soru 20

Latin Amerika ülkelerinde yaşanan ekonomik darboğazların etkisi ve bunların karşılığında gelişen sosyal deneyimlerle oluşan komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcı Gelişme Okulu
B
işlevselcilik ve Gelişme Okulu
C
Modernleşme Okulu
D
ECLA Okulu
E
Bağımlılık Okulu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...