Ekonominin Güncel Sorunları 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Ekonominin Güncel Sorunları 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Az gelişmiş bir ekonomideki nüfusun hangi alanlarda istihdam edildiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nüfusun büyük bölümü 3. sektörde istihdam edilmektedir.
B
Nüfusun istihdamı 1-2-3. sektörlerde dengeli dağılmıştır.
C
Nüfusun büyük bölümü 1. sektörde istihdam edilmiştir.
D
Nüfusun büyük bölümü 2. ve 3. sektörde istihdam edilmiştir.
E
Nüfusun küçük bir kısmı 1. ve 2. sektörde istihdam edilmiştir.
Soru 2

Güney Asya ülkeleri arasında ekonomik işbirliği kuran anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
EBRD
B
G-7
C
MERCOSUR
D
D-8
E
ASEAN
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi merkez ülkelerin dünyayı etkileme güçlerinden biri değildir?

A
Yeni buluşlar ve teknolojiyi değiştirme gücü
B
Nüfus büyüklüğü gücü
C
Uluslararası kurumlarda etkenlik gücü
D
Haberleşme, düşünce kalıpları oluşturma ve pazarlamada etkenlik gücü
E
Finans gücü, finansal araçlar ve kurumlarında etkenlik gücü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk semptomlarından biri değildir?

A
Kötü beslenme
B
Sosyal adaletsizlik
C
Temiz su kaynaklarının yokluğu
D
Okur-yazar oranlarındaki düşüklük
E
Gelir düşüklüğü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi paranın nominal artış hızının üretim artışından fazla olması durumudur?

A
Deflasyon
B
Resesyon
C
Depresyon
D
Dezenflasyon
E
Enflasyon
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan harcamaların artmasına rağmen elde edilecek verimlilik artışının azalacağını ifade eden kavramdır?

A
Azalan marjinal verimlilik
B
Yatırımın verimliliği
C
Üretkenlik paradoksu
D
Değer paradoksu
E
Tasarruf paradoksu
Soru 7

Evrimci Kuram aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisinin çalışmalarını temel alır?

A
Marx
B
Ricardo
C
Marshall
D
Schumpeter
E
Keynes
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişime yönelik olarak yapılan yatırımların azalan verimler kanununa tabi olması durumunu ifade eder?

A
Ölçek ekonomileri
B
Değer paradoksu
C
Verimlilik artışı
D
Toplam faktör verimliliği
E
Üretkenlik paradoksu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi doların gücünü kaybetmesinin nedenlerinden biridir?

A
Güçlü rakip paraların ortaya çıkması
B
ABD’nin askeri harcamalarının büyüklüğü
C
ABD'deki siyasi değişimin yatırımcılar tarafından risk olarak algılanması
D
Altının rezerv tutma aracı olarak kullanımının artması
E
Uluslararası yeni bir para sistemi kurulması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının, para politikasına dair temel amaçlarını kendilerinin belirleyebildiği durumu ifade eder?

A
Yasal bağımsızlık
B
Amaç bağımsızlığı
C
Fiili bağımsızlık
D
Finansal bağımsızlık
E
Araç bağımsızlığı
Soru 11

Ekonomik faaliyetlerde yeni ürünlerin, yeni yöntemlerin, yeni üretim işlemlerinin veya yeni sistemlerin ilk kez kullanılması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji
B
Süreç yeniliği
C
Teknolojik değişim
D
Üretim süreci
E
Ürün yeniliği
Soru 12

Parasal gevşeme aşağıdakilerden hangisini artırır?

A
Kısa vadeli faiz oranı
B
Bütçe açığı
C
Verimlilik
D
Uzun vadeli faiz oranı
E
işsizlik oranı
Soru 13

“Piyasa ekonomisine evet, piyasa toplumuna hayır” sloganı ile kriz çözümüne teorik yaklaşımda bulunan bilim insanı kimdir?

A
Prof. Hart
B
Prof. Rodrik
C
Prof. Sidelsky
D
Prof. Alberto
E
Prof. Harriss
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 2008 krizine yol açan bakış açısına Frenkler tarafından verilen isimdir?

A
Serbest piyasa kapitalizmi
B
Ulus kapitalizmi
C
Vahşi kapitalizm
D
Aç gözlü kapitalizm
E
Kumarhane kapitalizmi
Soru 15

Aşağıdaki kurumlardan hangisi devletin tüzel kişiliğinin mali yönünü temsil eder?

A
Borsa
B
Merkez Bankası
C
Ekonomi Bakanlığı
D
Hazine
E
Sermaye Piyasası Kurulu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlarına uygulanamaz?

A
Borca ilişkin haciz
B
Yeniden finansman
C
Borçların tahkimi
D
Borç erteleme
E
Borç değiştirme
Soru 17

Aşağıdaki ülke gruplarından hangisi 1997 Krizi’nden ders çıkarıp ahbap çavuş kapitalizmini büyük oranda reforme etmiştir?

A
Güney Asya Ülkeleri
B
Latin Amerika Ülkeleri
C
Kuzey Afrika Ülkeleri
D
Ortadoğu Ülkeleri
E
Orta Amerika Ülkeleri
Soru 18

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi İktisatçı Dani Rodrik’e göre “katma değer yoksulu ihraç edip ve katma değer zengini ithal etmek zorunda kalan ülkelerin” karşılaştıkları durumdur?

A
Orta Gelir Tuzağı
B
Fakirleştirici Büyüme
C
Çarpık Büyüme
D
istihdamsız Büyüme
E
Sanayileşmesiz Büyüme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi devletin sürekli giderlerinden biri değildir?

A
Kamu iştiraklerinin kazançları
B
Sübvansiyonlar ve desteklemeler
C
iç ve dış borçlanmaların ödemeleri
D
Kamu kesiminde çalışanlara yapılan ödemeler
E
Devletin doğrudan yürüttüğü yatırım faaliyetleri
Soru 20

Osmanlı hazine sisteminde padişahın ve sarayın giderlerinin karşılanması için kurulmuş kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazine-i Hümayun
B
Hazine-i Enderun
C
Beytülmal
D
Hazine-i Hassa
E
Hazine-i Amire
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...