Elektronik Ticaret 2015-2016 Final Sınavı

Elektronik Ticaret 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Web sitesi üzerinden müşterilerin kendi pantolonlarının tasarımlarını yapmalarına ve sipariş vermelerine olanak sağlayan bir firma pazarlamayı hangi düzeyde kullanmaktadır?

A
Üretim
B
işlem
C
Satış
D
Transformasyon
E
iletişim
Soru 2

e-devlet uygulamaları aşağıdaki elektronik ticaret türlerinden hangisinin kapsamındadır?

A
Devletten tüketiciye e-ticaret
B
Tüketiciden devlete e-ticaret
C
işletmeden devlete e-ticaret
D
Devletten işletmeye e-ticaret
E
Devletten devlete e-ticaret
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi e- pazarlamada müşteri çekmeye yönelik tutundurma stratejilerinden biri değildir?

A
E-bülten
B
Arama motorları
C
Viral pazarlama
D
Geleneksel medya
E
Online reklamlar
Soru 4

e-ticaretin ilk internet portalarından biri olan Netscape.com ile başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
1981
B
1989
C
1995
D
1998
E
2007
Soru 5

Elektronik imza işlemlerinin uygulanması ve denetimine ilişkin sorumluluk aşağıdaki kurumlardan hangisindedir?

A
Müsteşarlıkda
B
Cumhuriyet Savcılığında
C
Telekomünikasyon Kurumunda
D
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısında
E
Ticaret Mahkemesinde
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ottovva’da (1998) kabul edilen elektronik ticaretin vergilendirilmesiyle ilgili çerçeve koşullardan vergi borcunun nerede, nasıl, ne zaman doğacağı bilgilerinin açık ve net olmasını ifade eden ilkedir?

A
Esneklik
B
Etkinlik ve Doğruluk
C
Verimlilik
D
Kesinlik ve Basitlik
E
Tarafsızlık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin vergi hukuku uygulamalarında meydana getirdiği sorunlardan biri olarak gösterilemez?

A
Vergi kaçakçılığının artması
B
Çifte vergilendirmeye sebep olması
C
Klasik vergisel yöntemlerin yetersiz kalması
D
Ülkeleri yüksek vergi oranları uygulamaya yöneltmesi
E
Vergiden kaçınmaya yol açması
Soru 8

http://www.dizayn.com.tr şeklindeki bir internet adresindeki “www” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Server
B
Alan adı
C
Üst düzey alan
D
ikinci düzey alan
E
Transfer iletişim kuralları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda yapılan uluslararası çalışmalardan biri değildir?

A
G7 Bakanlar Toplantısı (1995)
B
Midrand Konferansı (1996)
C
Bonn Bakanlar Konferansı (1997)
D
Avrupa Girişimi Çalışması (1997)
E
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı (1997)
Soru 10

Filiz ile Haluk internet ortamında bir sözleşme yapmışlar ancak ifa yerini belirtmemişlerdir. Türk hukukunun uygulandığı varsayılarak, internet ortamında kurulan bu sözleşmenin ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satış sözleşmesinin yapıldığı web sitesi sahibinin bulunduğu yer
B
Sözleşmenin kurulduğu yer
C
Borcun ifa yeri
D
Borçlunun bulunduğu yer
E
Alacaklının bulunduğu yer
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Ottowa’da (1998) kabul edilen vergilendirme çerçeve koşullarından biri değildir?

A
Bağımsızlık
B
Etkinlik ve Doğruluk
C
Kesinlik ve Basitlik
D
Verimlilik
E
Denetlenebilirlik
Soru 12

e-ticaret yönergesinde yer alan, internet hizmetinin sağlanmasında, genel olarak, sadece servis sağlayıcısının bulunduğu üye ülkenin hukuk kurallarına tabi olunacağına ilişkin ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorumluluk
B
Özellik
C
Servis sağlayıcıları
D
Genellik
E
Menşe
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinin işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Faaliyetlere ilişkin verilerin toplanmasını sağlaması
B
Faaliyet maliyetlerini artırması
C
Verileri bilgiye dönüştürmesi
D
Faaliyetlere ilişkin verilerin kaydedilmesini sağlaması
E
Bilginin, ilgili bilgi kullanıcılarına iletilmesini sağlaması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi elektronik veri değişimi sisteminin işletmelere sağladığı direkt faydalardan biridir?

A
işlem maliyetlerini azaltmak
B
Faaliyetlerin verimliliğini artırmak
C
işletmenin rekabet gücünü artırmak
D
Müşteri hizmetlerini iyleştirmek
E
iş ortaklığı ilişkilerini artırmak
Soru 15

Lojistik yönetiminde faaliyetlerin başlangıcında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
Tedarikçiler
B
Müşteriler
C
işletmeler
D
Depolar
E
Rakipler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi e-lojistik sunan işletmelerin avantajlarından biridir?

A
Kırtasiye masrafını artırmak
B
Hizmet alanını genişletmek
C
Promosyonları artırmak
D
işletme içi iletişimi karmaşıklaştırmak
E
Üretimi kolaylaşlaştırmak
Soru 17

İç lojistik tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malzemelerin depolanmasıdır.
B
Malzemenin iş merkezleri arasında hareket etmesidir.
C
Malzemelerin dış tedarikçiden işletmeye ulaştırılmasıdır.
D
Ürünlerin müşteriye ulaştırılmasıdır.
E
Malzemelerin işletme içi hareket etmesidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin kapsamındaki bilgilerden biri değildir?

A
Depolama
B
Üretim süreci tipi
C
Envanter
D
Malzeme nakliyesi
E
Nakliye
Soru 19

Kurumsal kaynak planlaması sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Modüler bir yapıya sahiptir.
B
işletme içindeki bilgilerin bütünleşmesini sağlar.
C
Özelleştirilebilir yazılımlardır.
D
Ortak veri tabanı yapısına sahiptir.
E
Departmanların bütünleşmesini sağlar.
Soru 20

Bir markette yapılan alışverişte alınan ürünün kasada okutulması, market açısından satış işleminin gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Bu satış işlemine ilişkin verilere işletmenin ilgili departmanlarınca ulaşılabilmesini sağlayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geniş alan ağı
B
iletişim
C
Ayrık
D
Bütünleşik
E
Halka
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...