Elektronik Ticaret 2017-2018 Final Sınavı

Elektronik Ticaret 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

e-ticaretin başlangıcı olarak kabul edilen internet portalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Netscape.com
B
Yahoo.com
C
Google.com
D
Amazon.com
E
Yandex.com
Soru 2

Internet sayesinde ortaya çıkan yeni bir sanal aracı türü olan “pazar yaratıcıları” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alıcı,ürünler için arama yapabilir.
B
Satıcı, ürünlerini sergileyebilir.
C
Satıcı, ürünlerini komisyon/gider ödemeden satar.
D
Alıcı ve satıcının karşılaşmalarına olanak sağlar.
E
Alıcı,ürünler için fiyat belirleyebilir.
Soru 3

Bütünlüğü sağlayan güvenlik araçları; şifreleme, ________ , sayısal sertifikalar ve bütünlük sağlama toplamı olarak bilinen kimlik denetim kodları ve sayısal parmak izinden oluşmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
sayısal imza
B
korsanlık
C
İP gizleme
D
tünelleme araçları
E
zararlı yazılımlar
Soru 4

e-ticaretin en cok kullanılan ödeme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borç senetleri
B
Nakit
C
e-çek
D
Döviz
E
Kredi kartı
Soru 5

I. Kredi kartları
II. Şifreleme
III. Zararlı yazılımlar
IV. Sayısal zarflar
V. işletme sırlarının satılması
Yukarıdakilerden hangileri e-ticaret için güvenlik tehdidi olarak kabul edilir?

A
I ve III
B
1 ve V
C
II ve IV
D
III ve IV
E
III ve V
Soru 6

En yaygın olarak kullanılan elektronik ticaret türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tüketiciden tüketiciye ve tüketiciden işletmeye
B
Devletten tüketiciye ve tüketiciden devlete
C
Devletten işletmeye ve devletten devlete
D
işletmeden işletmeye ve işletmeden tüketiciye
E
Devletten devlete ve tüketiciden tüketiciye
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir reklam uzmanının küçük bir işletmeye banner reklamlar kullanmasını tavsiye ederken, işletme sahibini ikna için kullanması gereken ifadelerden biri değildir?

A
Bu yolla, müşteriye içerik ulaştırabilirsiniz.
B
Ağızdan ağıza iletişimi gerçekleştirebilirsiniz.
C
iki yönlü bir iletişim kurarak,müşteriden tepki alabilirsiniz.
D
Müşteriye sürekli ürünlerinizi hatırlatarak, elde tutmak yönünde teşvik edebilirsiniz.
E
Marka farkındalığı yaratıp, tutumları şekillendirebilirsiniz.
Soru 8

I. ihtiyaç duymamak
II. Kişi başına gelirin düşüklüğü
III. Gizlilik ve güvenlik kaygıları
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de internet üzerinden ürün satın almama nedenler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9

Elektronik ticaretin tamamen vergisiz olması aşağıdaki ilkelerden hangisini ihlâl eder?

A
Sadelik
B
Kanunilik
C
Tarafsızlık
D
Esneklik
E
Basitlik
Soru 10

Gelir üzerinden alınan vergilerde uluslararası vergilendirme prensibinin dayandığı iki temel nokta aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
ikametgâh ve işyeri
B
işyeri ve sicil kaydı
C
Kaynak ve sadelik
D
Kaynak ve ikametgâh
E
Mülkilik ve tarafsızlık
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Ticaret: Vergilendirme Koşulları Çerçevesi” isimli raporda; mal ve hizmetlerin vergilendirilmesine ilişkin olarak kabul edilen genel kurallardan biri değildir?

A
idare ve uyum maliyetlerinin düşük olması
B
Etkinlik ve adalet
C
Esneklik
D
Yasallık
E
Sadelik ve basitlik
Soru 12

Figen ve Murat internette bir web sitesinde satışa sunulan bir malın satımı ile ilgili Türk Hukuku'na tâbi bir sözleşme yapmışlar, ancak sözleşmeyi kurarken, ifa yerinin neresi olacağına ilişkin bir seçim yapmamışlardır.
Yukarıda verilen paragraftaki duruma göre sözleşmenin ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşmenin kurulduğu yer
B
Sözleşme konusu borcun ifa edildiği yer
C
Alacaklının bulunduğu yer
D
Borçlunun bulunduğu yer
E
Web sitesi sahibinin yerleşim yeri
Soru 13

http:/ /www.anadolu.edu.tr şeklindeki bir internet adresindeki “www” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Alan adını
B
Transfer iletişim kurallarını
C
Üst düzey alanı
D
ikinci düzey alanı
E
Serverı
Soru 14

Elektronik imza kullanarak sürekli işlemler yapan Aylin, aşağıdaki işlemlerden hangisini elektronik imza kullanarak yapamaz?

A
internet bankacılığını
B
Taşınmaz satımını
C
Sigortacılık işlemlerini
D
e-sözleşmeleri
E
e-siparişleri
Soru 15

Bilgi teknolojisinde ________ , sistemin bütünlüğünün bozulmaması ve maliyet hesaplama ile uygulamaların fizibilite çalışmaları açısından önemli olmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
lojistik sistemi elemanları
B
bilgi teknolojisi alt yapısı
C
elektronik ticaret
D
bütünleşme ile ilgili konular
E
standartlaştırma
Soru 16

Büyük bir lastik üreticisi işletme; kendi ürünleri satan bayilerinin stoklarını takip edebilmekte, benzer şekilde de bayiler müşterilerin talep ettiği ürünleri işletmenin stoklarından izleyebilmektedir.
Yukarıdaki paragraftaki ilişki aşağıdakilerden hangisi yardımıyla gerçekleştirilir?

A
Tüketiciler arası e-ticaret
B
Intranet
C
Müşteriler arası e-ticaret
D
Tüketiciler ve devlet arasında e-ticaret
E
işletme-müşteri arasında e-ticaret
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi elektronik veri değişimi sisteminin sağlamış olduğu faydalardan biri değildir?

A
Bilgi değişiminin hızlanması
B
iş süreçlerinin hızlanması
C
işlem maliyetlerinin artması
D
Bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi
E
Siparişlerdeki hataların azalması
Soru 18

Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin işletme faaliyetlerinde ortaya çıkan verileri ve bilgileri bütünleştirebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Bütünleşik bilgi sistemi altyapısına dayanmasıyla
B
iletişim teknolojisinin ve ağ yapısının gelişmiş olmasıyla
C
Bilgisayar yazılımı olmasıyla
D
işletme dışı verileri de işleyebilir olmasıyla
E
Esnek bir sistem olmasıyla
Soru 19

Kağıt doküman kullanılmadan verinin tek bir bilgisayar sisteminde hazırlanıp anında diğer işletmeye yollanması elektronik veri değişiminin yararlarından hangisini ifade eder?

A
Çalışma süresi tasarrufunu
B
Hızlı işleyişi
C
iş fırsatlarının genişlemesini
D
Verinin hazırlanması sonucunda hataların azalmasını
E
Müşteriye hizmette artışı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi e-lojistik işlem süreci içerisinde yer alan faaliyetlerden biri değildir?

A
Müşteri bilgi hizmetleri
B
Onay
C
Stok maliyeti
D
iş emri
E
Elektronik sipariş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...