Eleştiri Kuramları 2016-2017 Final Sınavı

Eleştiri Kuramları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi üslup türlerinden biridir?

A
Yazılı
B
Orta
C
Sade
D
Ara
E
ilk
Soru 2

Bir varlık, oluşum, düşünce, söylem ya da ürünün olumlu ve olumsuz yönlerini, nitelik ve eksikliklerini irdeleyip anladıktan sonra, tam değerini ortaya çıkarma, bir yargıya ulaşma çabası ve yetisine ne ad verilir?

A
Yargı
B
Çözümleme
C
Yorum
D
Eleştiri
E
Yergi
Soru 3

Metnin derin yapısını oluşturan ilk çocukluk, cinsellik, bu, ben, üstben, bilinçdışı, Oidipus/Elektra karmaşası, yaşam-ölüm dürtüleri gibi gözden kaçan olguları ve durumları, yazarın bilinçdışı kişiliğinde arayarak açıklamaya çalışan ruhçözümleyim yöntemini kullanmış yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles Mauron
B
Otto Rank
C
Marie Bonaparte
D
Charles Baudouin
E
Jacques Lacan
Soru 4

Karar almaya yönelik söylemi yaygın olarak kullananlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüccarlar
B
Bankacılar
C
Güvenlik görevlileri
D
Öğretmenler
E
Politikacılar
Soru 5

I. Kapitalizm
II.Maddileşme
III.Yabancılaşma
IV.Değişen değerler
V.Hükmetme
Yukarıdakilerden hangileri Frankfurt Okulu kuramcıları ile Marksist eleştirmenlerin ortaklaşa kullandıkları kavramlardandır?

A
I, II, ve IV
B
I, III ve V
C
II, III ve IV
D
I, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 6

Fransız dilbilimci Emile Benveniste’in geliştirdiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerdeşlik
B
Edimbilim
C
Sözceleme
D
Yazınbilim
E
Biçembilim
Soru 7

Edebi türlerdeki kahraman teriminin yazınsal göstergebilimdeki karşılığı olabilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oyuncu
B
Özne
C
Uzam
D
Karakter
E
Tip
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yazınsal göstergebilimde duygu değerinin yinelenmesi ile ortaya çıkan dönemlerden biri değildir?

A
Yazma dönemi
B
Dengesizlik dönemi
C
Durgunluk dönemi
D
Gerginlik dönemi
E
Kayıtsızlık dönemi
Soru 9

Hayatın, sosyal bir gerçeklik olduğu görüşü üzerine gelişen eleştiri kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözbilim
B
Sosyolojik eleştiri
C
Psikanalitik eleştiri
D
Metinlerarasılık
E
Göstergebilim
Soru 10

Eserin ancak çevre, ülke ve uygarlıkların çözümlenmesi ile anlaşılabileceği düşüncesi ile eleştiride nesnelliğe vurgu yapan Fransız Edebiyatı Dersleri adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegel
B
Zima
C
Benjamin
D
Bakhtin
E
Abel François Villemain
Soru 11

Bakhtin’nin karnaval dünyasındaki ruh göçü (reenkarnasyon) düşüncesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistematik diyalektik
B
Çokseslilik
C
Teksesli roman
D
Nietzsche’nin “daimî dönüş” miti
E
Akıldışılık
Soru 12

Yazınsal göstergebilimde yüzeysel anlatıda kullanılan, anlatıda olayların nasıl eklemlendiği, eyleyenlerin hangi işlevlerle olaylara katıldığı hakkında bilgi veren şemaya ne ad verilir?

A
Eylem şeması
B
Anlatı şeması
C
Uzam şeması
D
Tip şeması
E
Karakter şeması
Soru 13

Her metnin bir ya da birden fazla metni kendi içerisinde erittiği ve dönüştürdüğü süreci belirlemeyi amaçlayan eleştiri kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyolojik eleştiri
B
Psikanalitik
C
Metinlerarasılık
D
Feminist eleştiri
E
Biçimsel eleştiri
Soru 14

Metinlerarasılık kavramının yaratıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jenny
B
Proust
C
Kristeva
D
Joyse
E
Lautreamont
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir eseri tahlil/analiz etme başlangıcında sorulacak sorulardan biri değildir?

A
Eserdeki tez ispatlanmış mıdır?
B
Eser hangi edebî akıma aittir?
C
Eserin türü nedir?
D
Metin tipi nedir?
E
Duygu tonu nedir?
Soru 16

Mutlak güzel diye bir şey de yoktur, her şey görelidir yani bize göre güzel yahut çirkindir. Her yazar sadece kendine has olan bir estetik yaratır. görüşünü savunan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Andre Gide
B
Remy de Gourmont
C
Gerard Genette
D
Roman Jakobson
E
Henri Bergson
Soru 17

Okuyucunun makul, kabul edilebilir açıklamalar ile akıl dışı açıklamalar arasında kararsız bırakıldığı metinlerin duygu yükü aşağıdaki tonlardan hangisine bir örnektir?

A
Lirik ton
B
Patetik ton
C
Komik ton
D
ironikton
E
Fantastik ton
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi metinlerarası yöntemlerden biri değildir?

A
Anıştırma
B
Epigraf
C
Aşırma
D
Üst-metin
E
Alıntı
Soru 19

Bir metnin diğer bir metinden hareket edilerek yazılmasına ne ad verilir?

A
ispatlama metinleri
B
Gönderge metin
C
Nazire metin
D
Betimleme/tasvir metinleri
E
Bilgi veren metinler
Soru 20

Metinlerarasılık kuramında bir yapıtta başka bir yazarın yapıtını özet şeklinde kullanma tekniğine ne ad verilir?

A
Alaycı dönüştürüm
B
Yansılama
C
Yeniden yazma
D
Anlatı içinde anlatı
E
Öykünme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x