Eleştiri Kuramları 2017-2018 Final Sınavı

Eleştiri Kuramları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gustav Jung’un Freudçu savlardan ayrı düştüğünü ortaya koyduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazınsal Tipte Estetik Bir inceleme
B
Histeri Üzerine incelemeler
C
Düşlerin Yorumu
D
Mallerme’nin Ruhçözümleyimine Giriş
E
Libido’nun Değişimleri ve Simgeleri
Soru 2

Bir sanatçının yazısını yahut şiirini kendisininmiş gibi göstermesine, çalmasına ne ad verilir?

A
Gönderge
B
Alıntı
C
intihal
D
Gösterge
E
Sembol
Soru 3

İzlek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
izleğin kaynakları arasında fenomenoloji yoktur.
B
izlekler, metnin derin yapısında da bulunabilir.
C
Bir yapıtta birden çok izlek yer alabilir.
D
izlek, her yapıtta yeniden yaratılan anlam ulamıdır.
E
izlek, yaratıcısının dünya ile olan öznel ilişkisini anlatır.
Soru 4

Edebiyatın sosyal tarihe ışık tutacağına inanan ve edebiyat eserini sosyal bir olay olarak tanımlayan Fransız edebiyatı tarihçisi ve eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mihail Bahtin
B
Charles Maron
C
Gustave Lanson
D
George Poulet
E
Friedrich Hegel
Soru 5

Okuyucunun makul, kabul edilebilir açıklamalar ile akıl dışı açıklamalar arasında kararsız bırakıldığı metinlerin duygu yükü aşağıdaki tonlardan hangisine örnektir?

A
Komik
B
Patetik
C
Fantastik
D
ironik
E
Lirik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi anlatı şemasının işlevlerinden biridir?

A
Yazarın ideolojisini yansıtma
B
Anlatının iletisini gösterme
C
Yaşamın anlamını sanal bir yeniden sunum ile anlaşılır biçime sokma
D
Yazarın iletisini yansıtma
E
Özne ile nesnenin olaylara katılımını yansıtmama
Soru 7

“Metin sözceler arası bir etkileşim ve söyleşi yeridir. Metin gibi dil de tek başına var olmaz, farklı toplumsal söylemlerin iç içeliğiyle oluşur. Her metin dil, sözce ya da söylem toplumsal bir bağlamda konumlanır.” hükümleri ile metinler arasılığın özüne katkı sağlayan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Michael Riffaterre
B
Julia Kristeva
C
Roland Barthes
D
Mihail Bahtin
E
Gerard Genette
Soru 8

Adorno ve Benjamin’in sanata dair görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sanat topluma örnek olur.
B
Sanatın yönü topluma doğru olmamalıdır.
C
Sanatın gerçekliği farklı bir gerçekliktir.
D
Gerçek sanat statükoya direnmenin bir aracıdır.
E
Sanat toplumsal gerçekliğin aynısı değildir.
Soru 9

Üslupta bayağı ifadelere, kaba hayallere yer vermeme ilkesine ne ad verilir?

A
Ahenk
B
Asalet
C
Tabiî
D
Vecizlik
E
Saflık
Soru 10

Metnin içinde geliştiği tarihi, sosyal ve kültürel şartlar içinde değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Dış bağlam
B
Anlam evreni
C
ileti
D
izlek
E
Söz dizimi
Soru 11

Gösterge bilimde ev, para, araba, insan gibi el değiştirebilen eyleyenlere ne ad verilir?

A
Bilişsel nesneler
B
Edimsel nesneler
C
Oyuncu
D
Eyletim
E
Özne
Soru 12

Giambastista Vico’nun Homeros’u psikolojik ve sosyal açıdan yorumlamaya çalıştığı ve sosyolojik eleştirinin temelini oluşturan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiliz Edebiyatı Tarihine Giriş
B
Yeni Bilim
C
Fransız Edebiyatı Dersleri
D
Roman Kuramı
E
Edebiyata Dair
Soru 13

Anlatımı sözcüklere yeni anlamlar katarak zenginleştiren beti sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlam betileri
B
Dizim betileri
C
Sözcük betileri
D
Düşünce betileri
E
Kuruluşla ilgili betiler
Soru 14

Metinler arasılığın ortaya çıkışındaki ana neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazınsal metni sözcük düzeyinde çözümleme isteği
B
Yazınsal metni psikolojik açıdan tahlil etme isteği
C
Yazınsal metni sosyolojik açıdan çözümleme amacı
D
Yazınsal metnin dilsel betilerini ortaya çıkarma amacı
E
Yazınsal metni alışılmışın dışında yeni bir açıdan tanımlamak arayışı
Soru 15

Edebiyatı kendi başına değil, toplum içinde gelişen ve toplumun bir ifadesi olan bir durum/alan şeklinde tanımlayan eleştiri kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göstergebilimsel eleştiri
B
Sözbilim
C
izlekçi eleştiri
D
Sosyolojik eleştiri
E
Psikanalitik eleştiri
Soru 16

Julia Kristeva’nın bir göstergeler dizgesinden başka bir dizgeye geçişini belirtmek için metinler arasılık yerine kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mozaik
B
Sözce
C
Bütünce
D
Palempsest
E
Bağlam değiştirme
Soru 17

Metinler arasılıkta bir metnin başka bir metindeki somut varlığına bağlı olarak ortaya çıkan ilişkiye ne ad verilir?

A
Ortakbirliktelik ilişkisi
B
Türev ilişkisi
C
Öykünme
D
Yansılama
E
Parodi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yazınsal gösterge bilimin sorun olarak ele aldığı unsurlardan biri değildir?

A
Mimesis sorunları
B
Betisel yapılar
C
Kültürel çeşitlilik
D
Anlatısal yapılar
E
Eserin basım sayısı
Soru 19

Yazınsal gösterge bilimde anlatısal ve anlamsal işlevleri yüklenen, kahraman sözcüğüyle de açıklanabilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzam
B
Metin
C
Eyleyen
D
Oyuncu
E
Nesne
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Jakobson'a göre, dilin görevlerinden biri değildir?

A
Estetik
B
Üst dil
C
Algılama
D
Karşılaştırma
E
Bilgi verme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x