Eleştiri Kuramları 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Eleştiri Kuramları 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adorno ve Benjamin’in sanata dair görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sanatın yönü topluma doğru olmamalıdır.
B
Sanat toplumsal gerçekliğin aynısı değildir.
C
Sanat topluma örnek olur.
D
Sanatın gerçekliği farklı bir gerçekliktir.
E
Gerçek sanat statükoya direnmenin bir aracıdır.
Soru 2

Fransız dilbilimci Emile Benveniste’in geliştirdiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözceleme
B
Edimbilim
C
Yerdeşlik
D
Yazınbilim
E
Biçembilim
Soru 3

Metinler arasılıkta bir metnin başka bir metindeki somut varlığına bağlı olarak ortaya çıkan ilişkiye ne ad verilir?

A
Öykünme
B
Türev ilişkisi
C
Yansılama
D
Ortakbirliktelik ilişkisi
E
Parodi
Soru 4

Bahtin’nin karnaval dünyasındaki ruh göçü (reenkarnasyon) düşüncesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teksesli roman
B
Çokseslilik
C
Akıldışılık
D
Sistematik diyalektik
E
Nietzsche’nin “daimî dönüş” miti
Soru 5

Metinlerarasılık kuramında bir yapıtta başka bir yazarın yapıtını özet şeklinde kullanma tekniğine ne ad verilir?

A
Yansılama
B
Yeniden yazma
C
Anlatı içinde anlatı
D
Alaycı dönüştürüm
E
Öykünme
Soru 6

Eserin ancak çevre, ülke ve uygarlıkların çözümlenmesi ile anlaşılabileceği düşüncesi ile eleştiride nesnelliğe vurgu yapan Fransız Edebiyatı Dersleri adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
VValter Benjamin
B
Abel François Villemain
C
Mihail Bahtin
D
Peter Zima
E
Hippolyte Taine
Soru 7

Her metnin bir ya da birden fazla metni kendi içerisinde erittiği ve dönüştürdüğü süreci belirlemeyi amaçlayan eleştiri kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminist eleştiri
B
Psikanalitik
C
Sosyolojik eleştiri
D
Metinlerarasılık
E
Biçimsel eleştiri
Soru 8

Bachelard gibi yaratıcı bilinçle ilgilenen, şair ve yazarlar üzerinde zamansallık ve edebi bilinç üzerine eğilen, “İnsan Zamanı Üzerine İncelemeler” isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles Maron
B
Georges Poulet
C
Jean-Pierre Richard
D
Gustave Lanson
E
Ferdinand De Saussure
Soru 9

Okuyucunun makul, kabul edilebilir açıklamalar ile akıl dışı açıklamalar arasında kararsız bırakıldığı metinlerin duygu yükü aşağıdaki tonlardan hangisine bir örnektir?

A
Lirik ton
B
Patetik ton
C
Komik ton
D
ironikton
E
Fantastik ton
Soru 10

Metinlerarasılık kavramının yaratıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proust
B
Lautreamont
C
Kristeva
D
Joyse
E
Jenny
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Taine’e göre bir edebî eserin değerini tespit etmek için kullanılacak nesnel ölçütlerden biridir?

A
Sanatçının bulduğu ana karakterin önem derecesi
B
Yazarın ideolojisi
C
Sanatçının ruh dünyası
D
Sanatçının okura ilettiği mesaj
E
Yazarı yansıtan hayal dünyası
Soru 12

Olayları ve olguları zamanın akışı içinde anlatan metinlere ne ad verilir?

A
İspatlama metinleri
B
Betimleme / tasvir metinleri
C
Hikâye etme metinleri
D
Bilgi veren metinler
E
Gönderge metin
Soru 13

Üslupta bayağı ifadelere, kaba hayallere yer vermeme ilkesine ne ad verilir?

A
Vecizlik
B
Saflık
C
Ahenk
D
Asalet
E
Tabiî
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yazınsal göstergebilimde duygu değerinin yinelenmesi ile ortaya çıkan dönemlerden biri değildir?

A
Kayıtsızlık dönemi
B
Dengesizlik dönemi
C
Durgunluk dönemi
D
Yazma dönemi
E
Gerginlik dönemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yazınsal metnin derin anlamını ortaya çıkarmak için kullanılan kavramlardan biridir?

A
Ahenk
B
Çift anlam
C
Politik yapı
D
Ekonomik yapı
E
Biçim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir eseri tahlil/analiz etme başlangıcında sorulacak sorulardan biri değildir?

A
Eserin türü nedir?
B
Eser hangi edebî akıma aittir?
C
Eserdeki tez ispatlanmış mıdır?
D
Metin tipi nedir?
E
Duygu tonu nedir?
Soru 17

Söz bilimde “sözcüklerin alışılmış düzeninin değiştirilmesine” devriklik adı verilir. Devriklik aşağıdaki söz bilim betilerinin hangi düzeyinde gerçekleşir?

A
Metin
B
Tümcecik
C
Tersinleme
D
Sözcük
E
Dizim
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi anlatı şemasının işlevlerinden biridir?

A
Anlatının iletisini gösterme
B
Yazarın iletisini yansıtma
C
Özne ile nesnenin olaylara katılımını yansıtmama
D
Yazarın ideolojisini yansıtma
E
Yaşamın anlamını sanal bir yeniden sunum ile anlaşılır biçime sokma
Soru 19

Yazınsal gösterge bilimde anlatısal ve anlamsal işlevleri yüklenen, kahraman sözcüğüyle de açıklanabilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzam
B
Metin
C
Eyleyen
D
Nesne
E
Oyuncu
Soru 20

Edebiyatın sosyal tarihe ışık tutacağına inanan ve edebiyat eserini sosyal bir olay olarak tanımlayan Fransız edebiyatı tarihçisi ve eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gustave Lanson
B
Mihail Bahtin
C
George Poulet
D
Charles Maron
E
Friedrich Hegel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x