Eleştiri Kuramları 2017-2018 Vize Sınavı

Eleştiri Kuramları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanın daha önce hiç görmediği, hatta gerçek dışı varlık ya da nesnelerden yeni bir görüntü(imge) oluşturabilme yetisine ne ad verilir?

A
Simge
B
Yaratıcı imgelem
C
Dizge
D
Yapısalcılık
E
Sınıflama
Soru 2

Freud’un Dostoyevski ve Baba Katilliği adlı incelemesinde yaşamına dair bilgileri kurgudaki unsurlara dayandırarak çözümlemeler yapması ruhçözümleyici eleştiri yönteminin hangi yaklaşımına örnektir?

A
Coğrafyadan hareketle yapıtı açıklamak
B
Yapıtın derin anlamını yapıta ait özelliklerle açıklamak
C
Toplumdan hareketle yapıtı açıklamak
D
Yapıttan hareket ederek yazarı açıklamak
E
Dönemden hareketle yapıtı açıklamak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi izlekçi eleştirinin izlediği yollardan biri değildir?

A
Dünya ile bilinç arasındaki karşılıklı içerme ilişkisini bulma
B
Özne ile nesne arasındaki karşılıklı içerme ilişkisini bulma
C
Yaratıcı ile eleştirmen arasındaki karşılıklı içerme ilişkisini bulma
D
Yaratıcı ile yapıtı arasındaki karşılıklı içerme ilişkisini bulma
E
Edebiyat yapıtlarının sınırlarını ve eksiklerini belirleme
Soru 4

Yazılı eserleri inceleyerek geçmiş uygarlıkları tanımayı amaçlayan, eski metinlerin gün ışığına çıkarılması, çözülmesi, karşılaştırılması gibi sorunlarıyla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikoloji
B
Filoloji
C
Felsefe
D
Sosyoloji
E
Tarih
Soru 5

Köklerini okurun ilişki kurabileceği, yaşanmış bir iç zenginliğe, yapıtın bilincine daldıran yapıt türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana yapıt
B
Simgesel yapıt
C
Sanatsal yapıt
D
Kökten (otantik) yapıt
E
Edebî yapıt
Soru 6

“Yakıcı soğuk” tamlaması aşağıdaki söz bilim betilerinden hangisine örnektir?

A
Değişmece
B
Tersinleme
C
Devriklik
D
Eğretileme
E
Zıtlaşma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel söz biliminin betilerinden biri değildir?

A
Düzdeğişmece
B
Kapsamlayış
C
Eğretileme
D
Tersinleme
E
Kolaj
Soru 8

Bachelard’ın Biz mavi gökyüzüne baktığımızı sanırız. Birdenbire mavi gökyüzü bize bakmaya başlar. cümlesi ile izlekçi eleştiride dikkat çekmek istediği ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlama
B
Dengeleme
C
Sınıflama
D
Düzene koyma
E
Algılama
Soru 9

Bir şeyi kendiliğinden, bir anda bilme, tanıma; bir şey hakkında edinilmiş temel, bütüncül bilgiye ne ad verilir?

A
Çözümleme
B
Beti
C
izlek
D
Mefhum
E
izlenim
Soru 10

Yetişkinlerdeki ruhsal rahatsızlıklarda çocukluğun belirleyici bir etkisi olmadığı tezini ortaya atan Gustav Jung’un ters düştüğü eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigmund Freud
B
Jacques Lacan
C
Gaston Bachelard
D
Charles Maron
E
George Poulet
Soru 11

Platon’un aksine sanatın ve edebiyatın gerçekleri yansıttığına inanan ve “Gerçek duyu dünyasındadır, sanatçı hayatı ve dünyayı açıklayan adamdır.” fikrini savunan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Horace
B
Cicero
C
Aristoteles
D
d’Halicarnasse
E
Plutarque
Soru 12

Daha cok politikacıların kullandığı, amacı alıcıyı karar almaya ya da eylem yapmaya zorlayan söylem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Övgü
B
Yergi
C
Karar almaya yönelik ya da tartışmacı
D
Yargılayıcı
E
Savunmacı
Soru 13

“Gençlik, hayatın baharıdır.” cümlesi aşağıdaki hayal türlerinden hangisine örnektir?

A
Yaratıcı, şairane hayaller
B
Pasif hayaller
C
Soyut hayaller
D
Basit hayaller
E
Üslup hayaller
Soru 14

Freud yaratma eylemi ile aşağıdaki hastalıklardan hangisi arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünür?

A
Nevroz
B
Histeri
C
Libido
D
Anksiyete
E
Şizofren
Soru 15

İnsanla yapıt arasındaki etkileşimin incelenmesine ne ad verilir?

A
izlekçi eleştiri
B
Ruhsalyaşamöyküsü
C
Yapısalcılık
D
Sosyolojik eleştiri
E
Göstergebilim
Soru 16

Edebiyat ve eleştiri biliminin temellerinin atıldığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Poetika
B
Metod Üzerine Konuşma
C
Yüce Üzerine
D
L’art Poetique
E
L’institution Oratorie
Soru 17

Söz bilimde “sözcüklerin alışılmış düzeninin değiştirilmesine” devriklik adı verilir. Devriklik aşağıdaki söz bilim betilerinin hangi düzeyinde gerçekleşir?

A
Tümcecik
B
Metin
C
Tersinleme
D
Dizim
E
Sözcük
Soru 18

Bachelard gibi yaratıcı bilinçle ilgilenen, şair ve yazarlar üzerinde zamansallık ve edebi bilinç üzerine eğilen, “İnsan Zamanı Üzerine İncelemeler” isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles Maron
B
Gustave Lanson
C
Georges Poulet
D
Ferdinand De Saussure
E
Jean-Pierre Richard
Soru 19

Söz bilimin temel özellikleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Anlatımı soyutlaştırma ve çokanlamlılığı tercih etme
B
Alıcıyı göz ardı etme ve anlatımı şahsileştirmek
C
Somut imajlar yaratma ve etkili anlatımı yakalama
D
Güzel konuşma ve ikna etme
E
Sembolik dil yaratma ve anlamı gizleme
Soru 20

Fransa’da 1650-1715 yılları arasında yayılan meşhur “Eskiler-Yeniler” kavgasının çıkışını hazırlayan ana neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matbaanın gelişmesi
B
Klasisizm akımının dayandığı dogmatik kurallar
C
Fransız Devrimi
D
Bilimsel eleştirinin başlaması
E
Tek tanrıcılık inancı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x