Eleştiri Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Eleştiri Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Edebiyat inceleme tarzlarını iç ve dış yaklaşım olarak ikiye ayıran edebiyat eleştirmenleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
R. Wellek-A. Varren
B
F. Thumerel-G. Lanson
C
M. Bahtin-Z. Todorov
D
W. Benjamin-T. W. Adorno
E
E. Rallo-A. Compagnon
Soru 2

Latifi, tezkiresindeki şairleri aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırmamıstır?

A
El değmemiş düşünce ve kendine mahsus hayallere yer verenler
B
Kendinden sonra gelen şairlere örnek olamayanlar
C
Ölçülü söz söyleme yeteneğine sahip olanlar
D
Değişik nedenlerle şekil ve içerik bakımından şiir hırsızlığı yapanlar
E
Usta bir şairin bir mazmununu işleyerek daha orijinal hale getirenler
Soru 3

Yazarın niyetini dikkate almayıp eserin anlamını kavramayı amaçlayan eleştiri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel Eleştiri
B
Biçimsel Eleştiri
C
Yorumlayıcı Eleştiri
D
Hüküm Eleştirisi
E
Tarihsel Eleştiri
Soru 4

Süleyman Paşa’nın, değişen zihniyetin belagat kitaplarına yansımasını gösteren ve dönemi için bir model oluşturan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misbahü’l Fesaha
B
Tercemei-i Telhis
C
Miftahü’l Belaga
D
Mebani’l inşa
E
Istılahatu’ş-Şİ’riyye
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Batı retoriğine yönelmiş ilk edebiyat kuramcısıdır?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Abdülhak Hamit Tarhan
C
Muallim Naci
D
Mizancı Murat
E
Beşir Fuad
Soru 6

Namık Kemal’in, Ziya Paşa’nın “Harâbât”nın ikinci ve üçüncü cildini eleştirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
irfan Paşa Mektubu
B
Tahrib-i Harabat
C
intibah Mukaddimesi
D
Takîb
E
Mukaddime-i Celâl
Soru 7

II. Meşrutiyet döneminin en önemli eleştirel yazılarının yayımlandığı edebiyat dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genç Yazarlar
B
Kalem Dergisi
C
Genç Kalemler
D
Yeni Hayat
E
Yeni Kalemler
Soru 8

Türk edebiyat tarihinin ilk tenkitli monografisi olan Victor Hugo’yu, 1885'te aşağıdaki yazarlardan hangisi yazmıştır?

A
Beşir Fuad
B
Mizancı Murat
C
Muallim Naci
D
Namık Kemal
E
Şinasi
Soru 9

Muallim Naci’nin yazım kuralları ile edebiyat terimlerini incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhâberât ve Muhâverât
B
Istı lahat-ı Edebiyye
C
intikad
D
Mektuplarım
E
Demdeme
Soru 10

Türk edebiyatında şair tezkirelerinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heşt-Behişt
B
Meşa’irü’ş-Şu’ara
C
Mebani’l-inşa
D
Tezkiretü’ş-Şu’ara
E
Mecalisü’n-Nefayis
Soru 11

Osmanlı kültür çevrelerinde Türkçe ilk belagat kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadıki-i Avşar
B
Ahmet Bardahi
C
Sekkaki
D
Süruri
E
Tebrizli Ahmedi
Soru 12

Servet-i Fünûn edebî topluluğunun güzellik anlayışı, felsefi ve estetik açısından aşağıdaki Batılı filozoflardan hangisinin görüşleriyle benzerdir?

A
Aristoteles
B
Platon
C
Friedrich Nietzsche
D
George Wilhelm Friedrich Hegel
E
Immanuel Kant
Soru 13

Hece ile aruzun iki kardeş nehir gibi olduğunu iddia eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Yahya Kemal Beyatlı
D
Orhan Seyfi Orhon
E
Halit Fahri Ozansoy
Soru 14

Yeni Lisan faaliyetlerini; Genç Kalemler Öncesi, Genç Kalemler Devresi ve Genç Kalemler Sonrası olmak üzere üç döneme ayıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaya Bilgegil
B
Abdullah Uçman
C
Olcay Önertoy
D
İsmail Parlatır
E
Bilge Ercilasun
Soru 15

Millî-manevi değerleri ön plana çıkarmaya çalışan, geleneksel edebiyat anlayışına bağlı olarak zaman zaman eleştiriler de yazan fakat edebiyat tarihçisi olarak tanınan yazarlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru olarak verilmiştir?

A
Nihat Sami Banarlı ve Ahmet Kabaklı
B
Beşir Ayvazoğlu ve Rasim Özdenören
C
Gültekin Samanoğlu ve Mustafa Necati Karaer
D
Orhan Şaik Gökyay ve Mehmet Çınarlı
E
Mehmet Kaplan ve Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 16

Mehmet Akif Ersoy’u, “Müslüman Dante” olarak niteleyen eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet Özel
B
Sezai Karakoç
C
Rasim Özdenören
D
Sadri Ertem
E
Necip Fazıl
Soru 17

Mehmet Behçet Yazar’ın dogmatik eleştiri ile pozitivist eleştiriyi benimsemediğini gösteren yazılarına yer verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlarımız ve Türk Yazını
B
Yazarlarımız ve Türk Edebiyatı
C
Münevverlerimiz ve Türkçe Edebiyat
D
Sanatçılarımız ve Kültürümüz
E
Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı
Soru 18

Eleştirmeden Önce, Çağının Şairi, Turgut Uyar vb. eleştiri alanındaki kitaplarıyla tanınan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nurullah Ataç
B
Hüseyin Cöntürk
C
TahirAlangu
D
Haluk Aker
E
Güven Turan
Soru 19

Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman isimli eseriyle tanınan ve eleştiride nesnel bir anlayışı benimseyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Kaplan
B
TahirAlangu
C
Olcay Önertoy
D
Fethi Naci
E
Ramazan Korkmaz
Soru 20

Eleştiriyi, Yeni çıkan eserler hakkında bilgi veren yazılar olmayıp herhangi bir sanatçı, herhangi bir eser, herhangi bir değer yargısı üzerinde sistemli bir düşünce sonucunda yazılmış eleştirel tarzdaki bütün yazılardır. olarak tanımlayan Cumhuriyet dönemi eleştirmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peyami Safa
B
Nurullah Ataç
C
Orhan Burian
D
İbrahim Alaattin Gövsa
E
Suut Kemal Yetkin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x