Endüstri İlişkileri 2015-2016 Vize Sınavı

Endüstri İlişkileri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dar anlamda endüstri ilişkilerinin kapsadığı sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım
B
imalat
C
Ticaret
D
Hizmet
E
Kamu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşmiş endüstri ilişkileri sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A
Sıklıkla yaşanan grevler
B
Yüksek örgütlenme eğilimi
C
Eşitler arası bir toplu pazarlık yapısı
D
Bürokratik örgüt yapıları
E
Uyuma yönelik bir toplum yapısı
Soru 3

Yönetimin ve işçilerin çıkarlarının aynı olduğunu ve yönetimin örgütün tümünün çıkarları için çalıştığını ileri sürerek yöneticilerin otoritesini meşrulaştıran endüstri ilişkileri teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem teorisi
B
Kurumsal teori
C
Çoğulcu teori
D
Klasik teori
E
Tekilci teori
Soru 4

Fabrika, işletme, endüstri ve tüm ekonomi içindeki çeşitli üretim birimleri arasında var olan hem bireysel ve toplu hem de ekonomik ve sosyal ilişkileri inceleyen tek bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri ilişkileri
B
iş hukuku
C
insan kaynakları yönetimi
D
Çalışma ekonomisi
E
Sosyal politika
Soru 5

Sosyolojik teori ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uyuşmazlıkların ve çatışmaların endüstri toplumunun özündeki bir olgu olduğunu savunur.
B
insan ve insan davranışlarını esas alarak endüstri ilişkilerini açıklar.
C
Endüstri ilişkileri aktörlerinin davranışlarını açıklayabilmek için bu davranışlara yükledikleri kişisel anlamın yorumlanması gerektiğini ileri sürer.
D
Endüstri ilişkileri sisteminin çevresel özelliklerinin aktörlerin davranışlarına olan etkisini ön planda tutar.
E
Endüstri ilişkilerindeki yapı ve kurumlardan çok aktörlerin davranışlarına önem verir.
Soru 6

Endüstri ilişkilerinde Sistem Teorisi ilk kez kim tarafından ortaya atılmıştır?

A
Sidney ve Beatrice Webb
B
John Dunlop
C
Karl Marks
D
Alan Fox
E
Max Weber
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde endüstri ilişkileri sistemi içinde temel aktörlerin yanı sıra ayrıca ele alınması gereken aktörlerden biridir?

A
Devlet
B
Meslek odaları
C
işverenler
D
işçi sendikaları
E
Yöneticiler
Soru 8

İşletmelerde verimliliği artırmanın yolu olarak sendikaların devre dışı kaldığı ve işletme ile çalışanlar arasında doğrudan ilişkilerin kurulabildiği, bireysel ilişkileri ön plana çıkaran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal politika
B
insan kaynakları yönetimi
C
iş hukuku
D
Çalışma ekonomisi
E
Endüstri ilişkileri
Soru 9

İşçi ve işverenlerin üst örgütlerinin devlet tarafından tekel statüsü ile donatılmış ulusal düzeydeki kuruluşlara dönüştürüldüğü endüstri ilişkileri teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoğulcu teori
B
Sistem teorisi
C
Neokorporatist teori
D
Tekilci teori
E
Klasik teori
Soru 10

Cam tavan sendromu hangi endüstri ilişkileri teorisinin temel konularından biridir?

A
Neokorporatist teori
B
Sistem teorisi
C
Tekilci teori
D
Sosyolojik teori
E
Feminist teori
Soru 11

Uluslararası Sanayi İşverenleri Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

A
1915
B
1919
C
1920
D
1921
E
1925
Soru 12

Sendika saflığı ilkesi aşağıdakilerden hangisi için bir engel oluşturur?

A
Sendika bağımsızlığı
B
Sendika çokluğu
C
Sarı sendikacılık
D
Sendika güvenliği
E
Sendika özgürlüğü
Soru 13

18 yüzyılın sonlarında İngiltere’de doğan, genel ve eşit oy hakkının tanınması ve oylamaların gizli yapılması gibi siyasal talepleri olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Chartist hareket
B
Vandalizm
C
Ovvenizm
D
Koalisyon hareketi
E
Ludist hareket
Soru 14

Türkiye’de hangi sendika, kamuoyunda sendika ve örgütlenme bilincini artırmak üzere ‘Sendikalı Ol’ kampanyasını başlatmıştır?

A
Türk-İş
B
Türk Metal
C
Petrol-iş
D
Kristal-İş
E
Gıda-iş
Soru 15

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre aşağıdakilerden hangisi istihdam edilenler sınıflandırmasında yer alan ana gruplardan biri değildir?

A
Yevmiyeli çalışanlar
B
Ücretsiz aile işçileri
C
Ücretli veya maaşlı çalışanlar
D
Memurlar
E
işverenler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işveren sendikalarının örgütlenme modellerini ve örgüt yapılarını etkileyen unsurlardan biri değildir?

A
işçi sendikalarının yapısı
B
Ülkenin siyasi yapısı
C
Devletin çalışma hayatındaki rolü
D
işletme büyüklüğü
E
Coğrafi büyüklük
Soru 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde işverenlerin çalışma hayatına yönelik çıkarları ve ticari/ekonomik çıkarları tek bir örgüt tarafından korunmaktadır?

A
Norveç
B
Türkiye
C
İsviçre
D
Almanya
E
Japonya
Soru 18

Sistem Teorisi’nde işveren yerine aşağıdakilerden hangisi sistemin aktörlerinden biri olarak ele alınmıştır?

A
Meslek odaları
B
Hissedarlar
C
Bürokrasi
D
Yönetim
E
Sendikalar
Soru 19

Sendikaların grev fonlarının en önemli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırımlar
B
Devlet yardımları
C
Vergiler
D
Üyelik aidatları
E
Primler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de büyük sanayicilerin TOBB içinde gerçek ekonomik güçleri oranında temsil edilmemeleri nedeniyle, 1971 yılında iş dünyasını temsil etmek amacıyla kurulan gönüllü bir sivil toplum örgütüdür?

A
TÜSİAD
B
MÜSİAD
C
TİSK
D
TZOB
E
TESK
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...