Endüstri İlişkileri 2016-2017 Final Sınavı

Endüstri İlişkileri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Endüstri ilişkilerinde Sistem Teorisi ilk kez kim tarafından ortaya atılmıştır?

A
Alan Fox
B
Max Weber
C
Sidney ve Beatrice Webb
D
John Dunlop
E
Karl Marks
Soru 2

İşletmelerde verimliliği artırmanın yolu olarak sendikaların devre dışı kaldığı ve işletme ile çalışanlar arasında doğrudan ilişkilerin kurulabildiği, bireysel ilişkileri ön plana çıkaran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal politika
B
insan kaynakları yönetimi
C
Endüstri ilişkileri
D
iş hukuku
E
Çalışma ekonomisi
Soru 3

18 yüzyılın sonlarında İngiltere’de doğan, genel ve eşit oy hakkının tanınması ve oylamaların gizli yapılması gibi siyasal talepleri olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ludist hareket
B
Vandalizm
C
Chartist hareket
D
Koalisyon hareketi
E
Ovvenizm
Soru 4

Uluslararası Sanayi İşverenleri Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

A
1915
B
1919
C
1920
D
1921
E
1925
Soru 5

Toplu pazarlık sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplu görüşme
B
Anlaşma
C
Taleplerin ve karşı taleplerin belirlenmesi
D
Tarafların tespiti
E
Toplu pazarlık ünitesinin oluşturulması
Soru 6

Türkiye’de 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?

A
2001
B
2006
C
2009
D
2010
E
2012
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi devletin endüstri ilişkilerindeki rollerinden biri değildir?

A
Düzenleyici rol
B
Ticari rol
C
Hakemlik rolü
D
Kanun koyucu rolü
E
işveren rolü
Soru 8

Problem çözmeye dayalı toplu pazarlık stratejisinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayıp-kazanç esasına dayalı toplu pazarlık
B
işbirlikçi toplu pazarlık
C
Klasik toplu pazarlık
D
Muhalefete dayalı toplu pazarlık
E
Çatışmaya dayalı toplu pazarlık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi devleti diğer kurumlardan ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Vatandaşlara meşru ceza verme yetkisini sahip olması
B
Üyelerinin zorunlu vatandaşlık bağlarının olması
C
En büyük tüzel kişilik olması
D
Doğrudan kullanıcıyla ilgili olan faaliyetler sunması
E
En etkili buyurma ve yaptırım gücüne sahip olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık sürecinin çıktısıdır?

A
Toplu iş sözleşmesi
B
Grev
C
Toplu görüşme
D
Sendika
E
Arabuluculuk
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi etkili toplu pazarlığın koşullarından biri değildir?

A
Örgütlenme özgürlüğü
B
Çoğulculuk
C
Uygun iletişim
D
Sözleşmenin takibi
E
işverenlerin tanınması
Soru 12

Sosyal devlet veya refah devleti anlayışının bir uzantısı olarak devletin işveren rolü aşağıdaki dönemlerden hangisinde önem kazanmıştır?

A
2000'li yıllarla başlayan dönemde
B
II. Dünya Savaşı’ndan 1980'li yılların başına kadar geçen dönemde
C
Sanayi Devrimi’nden I. Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde
D
1980-2000 yılları arasındaki dönemde
E
1929 Ekonomik Krizi’ndenII. Dünya Savaşına kadar geçen dönemde
Soru 13

Türkiye’de 1963-1980 yılları arasındaki dönemde toplu iş uyuşmazlıklarında tarafların grev ve lokavta başvurmadan önce hangi yolu kullanmaları öngörülmüştür?

A
Uzlaştırma
B
Mahkeme
C
Arabuluculuk
D
Tahkim
E
Hakem
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretimin tipik özelliklerinden biri değildir?

A
işin durumuna göre sürekli farklılaştırılabilen işgücü
B
Düzenli çalışma saatleri
C
Deneyim ve bilgiye dayalı ücret artışı
D
Olumsuz iş koşulları
E
Sürekli ve tam süreli çalışma
Soru 15

Dar anlamda sabotajın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weberizm
B
Ludizm
C
Toplu vizite
D
Vandalizm
E
Picketting
Soru 16

Kapitalizmin küreselleşmesi ve yeniden yapılanması sürecinin başlıca hızlandırıcısı ve kolaylaştırıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fordizm
B
Sendikalaşma
C
Esneklik
D
Yalın üretim
E
Teknolojik gelişmeler
Soru 17

Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey ilk kez kaç yılında oluşturulmuştur?

A
1983'te
B
1990'da
C
1995'te
D
1999'da
E
2010'da
Soru 18

Türkiye’de 1963 yılından önceki dönemde toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde aşağıdaki sistemlerden hangisi uygulanmıştır?

A
Barışçıl sistem
B
Karma sistem
C
Yasakçı sistem
D
Özgürlükçü sistem
E
Serbestlik sistemi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi grevin temel unsurlarından biri değildir?

A
Bağımlı çalışanların yaptıkları bir eylem olması
B
Üretimi tamamen durduran veya önemli ölçüde aksatan bir eylem olması
C
iş bırakma eylemi olması
D
Önceden planlanan bir eylem olması
E
Endüstri ilişkileri sisteminin amacı olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek (merkez) işgücüne ait özelliklerden biridir?

A
iş güvencesinin olması
B
Vasıfsız veya yarı vasıflı işçilerden oluşması
C
Sayısal olarak esnetilebilmesi
D
Yarı zamanlı işlerde çalıştırılması
E
Geçici sözleşmelerle çalıştırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...