Endüstri İlişkileri 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Endüstri İlişkileri 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Endüstri ilişkilerini bir amaç değil, emek ve sermaye arasındaki sınıf savaşını sona erdirmek için bir araç olarak gören endüstri ilişkileri teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist teori
B
Klasik teori
C
Sistem teorisi
D
Çoğulcu teori
E
Neokorporatist teori
Soru 2

Endüstri ilişkilerinde Sistem Teorisi ilk kez kim tarafından ortaya atılmıştır?

A
Max Weber
B
Sidney ve Beatrice Webb
C
Kari Marks
D
John Dunlop
E
Alan Fox
Soru 3

Toplumdaki uzlaşma kültürünün bir yansıması olarak ekonomik ve sosyal sorunların bütün sosyal tarafların katılımıyla tartışılmasının geleneksel hale gelmesini sağlayan ve Avrupa Toplum Modeli’nin en temel unsurlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-fordizm
B
Stratejik insan kaynakları yönetimi
C
Sosyal diyalog
D
Esneklik
E
Toplu eylemler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin temel aktörlerinden biridir?

A
Sivil toplum örgütleri
B
Devlet
C
iş mahkemeleri
D
Meslek odaları
E
iş müfettişleri
Soru 5

18 yüzyılın sonlarında İngiltere’de doğan, genel ve eşit oy hakkının tanınması ve oylamaların gizli yapılması gibi siyasal talepleri olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ludist hareket
B
Chartist hareket
C
Ovvenizm
D
Koalisyon hareketi
E
Vandalizm
Soru 6

Sendikaların birbirlerinden üye çalmaya yönelik giriştikleri rekabete ne ad verilir?

A
Yenilikçi sendikalar arası rekabet
B
Aktif sendikalar arası rekabet
C
Pazar payına yönelik sendikalar arası rekabet
D
Genişlemeci sendikalar arası rekabet
E
Etkin sendikalar arası rekabet
Soru 7

Aşağıdaki teorilerden hangisinde yönetim, endüstri ilişkileri sisteminin aktörlerinden biri olarak kabul edilir?

A
Feminist teori
B
Klasik teori
C
Sosyolojik teori
D
Sistem teorisi
E
Çoğulcu teori
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin pazarlama, fiyatlandırma, teknoloji gibi ticari ve ekonomik sorunları ile ilgilenen örgütlerdendir?

A
Sanayi odası
B
Lonca
C
işveren konfederasyonu
D
Kooperatif
E
işveren sendikası
Soru 9

Devletin sınıf baskısının bir aracından başka bir şey olmadığını ileri süren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik devlet anlayışı
B
Otoriter devlet anlayışı
C
Weberianizm
D
Marksizim
E
Modern devlet anlayışı
Soru 10

I. Problem çözmeye dayalı toplu pazarlık
II. Muhalefete dayalı toplu pazarlık
III. işbirlikçi toplu pazarlık
IV. Çatışmaya dayalı toplu pazarlık
Yukarıdakilerden hangileri klasik toplu pazarlık stratejileri olarak adlandırılmaktadır?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 11

Devlet müdahalesinin toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatın her boyutunda var olduğu devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal demokrat devlet
B
Askeri devlet
C
Komünist devlet
D
Liberal devlet
E
Modern devlet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi devletin işverenler ve çalışanlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde üstlendikleri rollerden biri değildir?

A
Zorunlu tahkim
B
Arabuluculuk
C
Gönüllü tahkim
D
Uzlaştırma
E
Grev
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın kapsamını doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
istihdam yapısı
B
Ülkenin coğrafi yapısı
C
Ekonomik konjonktür
D
Yasal düzenlemeler
E
Ülkenin gelişmişlik düzeyi
Soru 14

Toplu pazarlık sürecinin çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arabuluculuk
B
Grev
C
Tahkim
D
Toplu iş uyuşmazlığı
E
Toplu iş sözleşmesi
Soru 15

Siyasi grev ________ karşı yapılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
işyerine
B
işçiye
C
sendikaya
D
devlete
E
işverene
Soru 16

__________ Japonya’da Toyota otomobil fabrikasının geliştirdiği üretim sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Seri üretim
B
Esneklik
C
Küreselleşme
D
Fordizm
E
Yalın üretim
Soru 17

Havvthorne araştırması hangi yaklaşımın temellerini oluşturmuştur?

A
Çift yönlü hareket yaklaşımı
B
Esnek uzmanlaşma yaklaşımı
C
Bilimsel yönetim yaklaşımı
D
Sosyal diyalog yaklaşımı
E
insan ilişkileri yaklaşımı
Soru 18

Sendikalı işçileri işten çıkartan işverenlerin ürünlerini tüketmeme kampanyası düzenlemek ne tür bir eyleme örnek olarak verilebilir?

A
Boykot
B
Gayret grevi
C
Vandalizm
D
Sempati grevi
E
Toplu vizite
Soru 19

Çalışanlara her an işlerini kaybetme korkusunu yaşatan işsiz rezervini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayıtdışı istihdam
B
Yedek işgücü ordusu
C
insan kaynakları yönetimi
D
Esnek uzmanlaşma
E
Çift yönlü hareket
Soru 20

Sendikaların grev fonlarının en önemli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üyelik aidatları
B
Vergiler
C
Primler
D
Tazminatlar
E
Bağışlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...