Endüstri Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Profesyonel mesleklerin toplumsal iş bölümünde pozitif ve önemli bir rol oynadıkları görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonalist yaklaşım
B
Çatışmacı yaklaşım
C
Kurumsal yaklaşım
D
Fenomenolojik yaklaşım
E
Yapısal yaklaşım
Soru 2

I. Kullanımda kusursuzluk
II. Tasarımda kusursuzluk
III. Fiyatta kusursuzluk
Yukarıdakilerden hangileri toplam kalite yönetiminin temel özelliklerindendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

I. Ulusal gelişme hedefi
II. Performans artırma hedefi
III. Sektörel yatırım hedefi
IV. Teknoloji transferi hedefi
V. Küresel gelişme hedefi
Yukarıdakilerden hangileri yatırımları teşvik etmek amacıyla kullanılan vergi teşviklerinin hedefleri arasında yer alır?

A
II ve IV
B
I, II ve IV
C
I, III ve V
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 4

Bir mesleğin profesyonel statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamalara ve profesyonel bir mesleği karakterize eden içsel süreçlere odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makro yaklaşım
B
Nitelik yaklaşımı
C
Süreç yaklaşımı
D
Nicelik yaklaşımı
E
Mikro yaklaşım
Soru 5

I. Foksiyonalist yaklaşıma göre meslekler toplumda önemli işlevlere sahiptir.
II. Kurumsal yaklaşıma göre meslekler normatif ve ideolojik yapılardır.
III. Çatışmacı yaklaşıma göre meslekler oldukça zayıf bir gücü temsil etmektedirler.
Mesleklere yönelik teorik yaklaşımlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
II ve III
E
1,11 ve III
Soru 6

I. Yabancı sermaye ile rekabet edilememesi
II. Hedeflenen yatırım miktarına ulaşılamaması
III. iç tasarrufların yetersiz oluşu
IV. Sermaye katsayılarının yanlış hesaplanması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de 1963-1978 yıllarını kapsayan dönemde büyüme hedeflerinin tutturulamamasının nedenleri arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Risk Toplumu: Yeni Bir Modernliğe Doğru adlı çalışmasıyla “risk toplumu” kavramını sosyoloji literatürüne kazandıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mary Douglas
B
Anthony Giddens
C
Aaron VVİldavsky
D
Ulrich Beck
E
Niklas Luhmann
Soru 8

I. Kendi hesabına çalışan işçiler ile ücretsiz aile işçilerinin toplamından oluşur.
II. işçiler yetersiz sosyal korunma ve sosyal diyalog içindedirler.
III. Bütün olarak istihdam kalitesi hakkında fikir verir.
Korunmasız istihdam ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

I. Varlık Vergisi Kanunu
II. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
III. Milli Korunma Kanunu
Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet tarihinin en ağır devletçilik uygulamaları olarak halk nezdinde büyük tepkilere neden olan kanunlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

I. Sanayide hammaddesi tarıma dayalı sektörler çoğunluktadır.
II. Tüketim mallarının üretimi önemli bir yer tutmaktadır.
III. Ara malı ve yatırım malları üretimi oldukça fazladır.
IV. Ulusal yoğunlaşma söz konusudur.
Osmanlı sanayisiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 11

I. Müslüman Türk tüccar ve sanayicileri öncelemesi
II. Yabancı sermayeye kapalı olması
III. ithalat odaklılık
IV. Serbest girişime dayalı olması
Yukarıdakilerden hangileri 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde deklare edilen iktisat politikasının esaslarından biri değildir?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 12

Türkiye imalat sanayindeki en kirli sektörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kuyumculuk, metal eşya, selüloz sanayi
B
Kâğıt, kereste, kozmetik sanayi
C
Demir, çelik, metal ana sanayi
D
Sabun, kireç, çikolata sanayi
E
Şekerleme, tekerlek, bilişim sanayi
Soru 13

U. Beck’in risk toplumunda hakim olduğunu savunduğu, çokluk, belirsizlik çerçevesinde dünyanın düzensizliği, kaotik yapılar ve işleyişler, bulanıklık, yan yana olma, çift değerlilik gibi durumları ifade eden felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ve felsefesi
B
Ya da felsefesi
C
Ancak ve ancak felsefesi
D
Risk felsefesi
E
ise felsefesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ulusal rekabet politikasının temel belirleyicilerinden biri değildir?

A
Yabancı sermaye
B
Ara ya da destekleyici politikalar
C
Değişim politikaları
D
Mikropolitikalar
E
Makroekonomik yapı ve politikalar
Soru 15

Profesyonel gücü daha çok profesyonel bireyin hem meslek içindeki hem de meslek dışındaki faaliyetleri çerçevesinde değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonalist yaklaşım
B
Çatışmacı yaklaşım
C
Yapısalcı yaklaşım
D
Sembolik etkileşimci yaklaşım
E
Kurumsal yaklaşım
Soru 16

İşveren güdümlü sendikacılığı ifade eden sarı sendikacılık kavramı ilk kez hangi ülkede kullanılmıştır?

A
Rusya
B
Fransa
C
ispanya
D
İngiltere
E
Türkiye
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel ve ulusal rekabeti etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Üstyapı
B
insan kaynakları
C
Makroekonomik istikrar
D
Altyapı
E
Üretken çevre
Soru 18

I. Üniversiteler
II. Fabrikalar
III. Araştırma kurumlan
IV. Akademik enstitüler
Yukarıdakilerden hangileri post-endüstriyel toplumların temel kurumlan arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 19

Toplumu temelde ekonomik ilişkilerin gelişmesine dayanan belirli yasalarca yönetilen doğal - tarihsel bir süreç olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herbert Spencer
B
Talcott Parsons
C
Emile Dürkheim
D
Karl Marx
E
Ferdinand Tönnies
Soru 20

I. Yerellik
II. Düzen
III. Farklılık
IV. Belirsizlik
V. istikrar
Yukarıdakilerden hangileri risk toplumunun belirleyicilerinden olan post-modern durumun temel özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız IV
B
II ve V
C
III ve IV
D
I, II ve V
E
I,III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x