Engellilerle Sosyal Hizmet 2017-2018 Final Sınavı

Engellilerle Sosyal Hizmet 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin yaşadıkları sorunlardan biri değildir?

A
istihdam koşullarındaki yetersizlik
B
Engellileri dikkate almayan yapılaşma
C
Fiziki olanaklarda artan iyileşme
D
işsizlik, yoksulluk ve düşük gelir
E
Olumsuz toplumsal tutumlar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ailelerin engelliliğe gösterdiği ilk tepkileri etkileyen değişkenlerden biri değildir?

A
Ekonomik düzeyleri
B
Kişilik yapıları
C
Eğitim düzeyleri
D
inançları
E
Aile birey sayısı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi rehabilitasyon kapsamında verilen hizmetlerden biri değildir?

A
Fizik tedavi
B
Konuşma tedavisi
C
Klinik tedavi
D
Bilişsel tedavi
E
Ortopedik cihaz kullanımı
Soru 4

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A
8 Nisan 1979
B
23 Şubat 1983
C
5 Kasım 1990
D
1 Ekim 2001
E
3 Mayıs 2008
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma gelişimini etkileyen sorunlardan biri değildir?

A
Duygusal yoksunluk
B
Uyaran eksikliği
C
Otizm
D
Zihinsel özür
E
Enfeksiyonel rahatsızlıklar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi otizmli çocuğa sahip ailelerin evde yapılabilecek etkinliklere katılmasında öğretmenin/uzmanın yapması gerekenlerden biri değildir?

A
Beceri için gerekli araç-gereçleri belirlemek
B
Ortez ve protez ihtiyaçlarını karşılamada aileye yardımcı olmak
C
Etkinliğe kimlerin katılacağını belirlemek
D
Becerinin nasıl öğretileceğini belirlemek
E
Aile ile öğretim planlarının sonuçlarını değerlendirmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel engelin belirtilerinden biri değildir?

A
Hatırlamada zorlanma
B
Sosyal kuralları anlamada güçlük çekme
C
Genel olarak anlamada güçlük çekme
D
Konuşulan dili anlamada zorluk yaşama
E
Beden hareketlerinde zorluk çekme
Soru 8

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların eğitiminde, “öğrenci-aile-öğretmen” ihtiyaçlarına göre hedeflenen amaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebeveyn eğitimi programı
B
Kapsamlı öğretim programı
C
Bireyselleştirilmiş eğitim programı
D
Karma öğretim programı
E
Bütüncül eğitim programı
Soru 9

Ortopedik engelli bireye günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazandırmayı amaçlayan rehabilitasyon türüne ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mesleki rehabilitasyon
B
psikososyal rehabilitasyon
C
biyo-motor rehabilitasyon
D
iş-uğraşı terapisi
E
tıbbi rehabilitasyon
Soru 10

Çocuğun gelişimini destekleyecek, pekiştirecek, güvenlik duygusunu sağlayacak bir anne baba ve çevrenin olmaması durumu konuşma ve dil becerileri gelişimini olumsuz yönde etkileyen hangi sorunu ifade eder?

A
Duygusal yoksunluk
B
Duyusal özür
C
Psikolojik bozukluklar
D
Zihinsel özür
E
Uyaran eksikliği
Soru 11

Kişinin beyninin; öğrenme, problem çözme, zekâ düzeyi veya entelektüel fonksiyonlarını yerine getirme yeteneğinin testler aracılığı ile ölçülmesi, zihinsel engelin teşhis edilmesinde kullanılan hangi tür değerlendirme kapsamına girer?

A
Biyolojik değerlendirme
B
Tıbbi değerlendirme
C
Patolojik değerlendirme
D
Psiko-patolojik değerlendirme
E
Biyopsikolojik değerlendirme
Soru 12

“O kadar kötü görünmüyor.”
“Çocuğun normal dışı durumu yok.”
“Başka doktorlara gitmek gerekir.”
Yukarıdaki tepkiler görme engelli bir çocuğa sahip ebeveynlerin geçirdiği evrelerden hangisine örnektir?

A
Depresyon
B
Şok
C
Suçluluk
D
inkâr
E
Kızgınlık
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi engelli işçi veya memur çalıştırmayan işverene uygulanan yaptırımlardan biridir?

A
Sorumluluğunu yerine getirmeyen işverene, çalıştırmadığı her engelli birey için belirli bir miktar para cezası uygulanması
B
Engelli birey çalıştırma zorunluluğuna uymayan işyerinin bir yıl süre ile kapatılması
C
Engelli çalıştırması gerektiği halde çalıştırmayan işyerlerinin süresiz kapatılması
D
Engelli bireyleri niteliklerine göre çalıştırmayan işverene hapis cezası uygulanması
E
işyerinin engelli birey çalıştırmaya uygun olmadığını ileri süren işverenin, çalıştırmak zorunda olduğu engelli işçi sayısının iki kat artırılması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi aile yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireyler için alternatif olarak farklı bakım hizmetlerinin verildiği yerlerden biri değildir?

A
Özel bakım merkezleri
B
Evde bakım hizmetleri
C
Resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezleri
D
Evde kurumsal bakım merkezleri
E
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
Soru 15

Devlet Memurları Kanunu’na göre, Türkiye’de kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç engelli personel çalıştırmak zorundadır?

A
2
B
3
C
5
D
6
E
7
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi engelli bireyler için verilen psiko-sosyal destek hizmetlerinden biri değildir?

A
Engelli bireyin bağımsız yaşama ve sosyal hayata uyumu için verilecek refakat hizmetleri
B
Engelli bireyin tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesine yönelik hizmetler
C
Bakıma muhtaç engelli bireyin gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik verilecek hizmetler
D
Engelli birey ve ailesinin sosyal haklarına yönelik verilecek hizmetler
E
Bakıma muhtaç engelli ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu kabullenmesine yönelik verilecek hizmetler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinin engelli istihdam edememe konusunda sundukları gerekçelerden biri değildir?

A
Fazla başvuru oluyor.
B
işe uygun engelli bulamıyoruz.
C
Verimli olamıyorlar.
D
Verilen işi beğenmiyorlar.
E
Vasıflı engelli bulamıyoruz.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının ahlaki sorumluluk ve görevlerinden biri değildir?

A
Sabır ve psikolojik yönden strese dayanıklı olmak
B
Maddi ve psiko-sosyal istismardan kaçınmak
C
Ev tamiri, tadilatı ve onanırımda aileye yardımcı olmak
D
Mesleki liyakat ve mesleki sorumluluk sahibi olmak
E
Farkındalık ve ayrımcılık yapmamak
Soru 19

Temel ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan, hayat kalitesinden uzaklaşan bireyin, şahsi tercihlerini kullanmasında ve hayatının devamını sağlanmasında aile, akraba veya uzmanların desteğine ihtiyaç duymasına ne ad verilir?

A
Bakım
B
Muhtaçlık
C
Onarım
D
Rehabilitasyon
E
Psikolojik destek
Soru 20

Engelli istihdamında mevcut kota yönteminin dayandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönlendirme
B
Teşvik
C
Ceza
D
Koruma
E
Rehberlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x