Eski Anadolu Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Eski Anadolu Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Lidya’da hüküm süren Mermnadlar hanedanı krallarından biri değildir?

A
Kandaules
B
Ardys
C
Alyattes
D
Sadyattes
E
Kroisos
Soru 2

Athenaeus’un anlatımlarına göre, Friglerin icadı olarak kabul edilen müzik aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lir
B
Telli saz
C
Kaval
D
Tef
E
Davul
Soru 3

İvriz kabartmasında yer alan Kral Warpalawas hangi Geç Hitit Devleti’nin kralıdır?

A
Pattin
B
Kargamış
C
Sam’al
D
Tabal
E
Kummuh
Soru 4

Hititlerin başkenti olan Hattuşa bugün hangi il sınırları içindedir?

A
Konya
B
Kayseri
C
Çorum
D
Amasya
E
Sivas
Soru 5

Kimmerler tarih sahnesinden silinmeden önce, Anadolu’da onları yenmeyi başaran Lidya kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alyattes
B
Sadyattes
C
Kroisos
D
Ardys
E
Gyges
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Urartuların Doğu Anadolu’ya getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
insanların kentlerde yaşamaya zorlanması
B
Göçebe yaşam tarzının teşvik edilmesi
C
Kent inşa projelerinin gerçekleştirilmesi
D
Sulu tarımın teşvik edilmesi
E
Güçlü bir merkezi yönetimin kurulması
Soru 7

Kimmerlerin Anadolu’ya girişlerinden ilk etkilenen krallık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urartu
B
Frig
C
Lidya
D
Mısır
E
Assur
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Lidya hakkında bilgi veren kaynaklardan biri değildir?

A
Assur yazıtları
B
Urartu yazıtları
C
Lidce yazıtlar
D
Babilce yazıtlar
E
Mısır hiyeroglifleri
Soru 9

Lidya krallarının gelecek ile ilgili bilgi almak için hediyeler göndererek kehanetlerini sordukları, çağın ünlü kehanet merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Delphoi
B
Karia
C
Argos
D
Samsat
E
Patras
Soru 10

Frig sanatının MÖ 9. yüzyıldan MÖ 5. yüzyıla kadar süreklilik gösteren en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitkisel bezeme kompozisyonu
B
Geometrik motiflerden oluşan bezeme kompozisyonu
C
Figüratif bezeme kompozisyonu
D
Çok renkli boya bezemesi
E
Sırlı bezeme
Soru 11

Urartu yazıtlarında Melitia, Tablani ve öumaha gibi Geç Hitit Krallıkları nasıl adlandırılmıştır?

A
Huzana
B
Muşki
C
Supa
D
Hate
E
Alzi
Soru 12

Anadolu’da kentleşme hangi çağda başlamıştır?

A
Demir Çağı'nda
B
Paleolitik Çağ'da
C
Neolitik Çağ'da
D
Mezolitik Çağ'da
E
ilk Tunç Çağı'nda
Soru 13

İskitler, Kimmer ülkesini ne zaman istila etmiştir?

A
MÖ 2. yüzyılda
B
MÖ 5. yüzyılda
C
MÖ 7. yüzyılda
D
MÖ 8. yüzyılda
E
MÖ 9. yüzyılda
Soru 14

Kurgan ne demektir?

A
Yerleşim yeri
B
Yüksek kayalıklara yapılmış çok odalı kaya mezarı
C
Üzerinde toprak yükselti bulunan mezar
D
Kale
E
Sınır karakolu
Soru 15

Kültepe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Höyük ve karum olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
B
Yazılı tabletlerin çoğu karum bölümünden bulunmuştur.
C
Persler tarafından kurulmuştur.
D
Eski adı Kaniş/Neşa’dır.
E
Form ve bezeme yönünden son derece çeşitli çanak çömlekler bulunmuştur.
Soru 16

Frigya bölgesi coğrafi konumu itibariyle Eskiçağ’da ulaşım ve ticaret açısından hangi iki bölgeyi birbirine bağlamıştır?

A
Orta Anadolu ve Doğu Anadolu
B
Ege ve Karadeniz
C
Ege ve Akdeniz
D
Marmara ve Trakya
E
Ege ve Önasya
Soru 17

Kimmer ve İskitlerde yaygın olan mezar türüne ne ad verilir?

A
Höyük
B
Kurgan
C
Lahit
D
Tümülüs
E
Kaya mezar
Soru 18

Urartu Krallığı'nın batı sınırını çizen nehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoruh
B
Karasu
C
Dicle
D
Murat
E
Fırat
Soru 19

Lidyalılardan günümüze ulaşan çift dilli yazılı belgelerde Lidce dışında kullanılan iki dil aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Urartuca ve Assurca
B
Hititçe ve Frigce
C
Arapça ve Persçe
D
Sümerce ve Akkadca
E
Yunanca ve Aramca
Soru 20

Friglerin tanrıçalarına verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adad
B
Sabazios
C
Maat
D
Matar
E
Şamaş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x