Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sümerlerin, Eski Mezopotamya’da mimariye kazandırdıkları yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stel
B
Obol
C
Ziggurat
D
Balbal
E
Terek
Soru 2

Akkad İmparatorluğu'nun kurucu kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naram-Sin
B
Dudu
C
Maniştuşu
D
Sargon
E
Rimuş
Soru 3

Mezopotamya’da özellikle Sami kökenli toplumlarda düzenin nasıl sağlandığı, toplumsal sınıfların kimlerden oluştuğu, hangi suça ne tür cezalar verildiği konusunda en ayrıntılı bilgileri aşağıdaki kanunların hangisinden öğreniriz?

A
Urukagina Kanunu
B
Hammurabi Kanunu
C
Ana İttişu Kanunu
D
Lipit-İstar Kanunu
E
Ur-Nammu Kanunu
Soru 4

Fırat ve Dicle nehirleri ile bu nehirlerin kolları arasındaki bölgeyi kapsayan coğrafya için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafkasya
B
idil
C
Orta Asya
D
Mezopotamya
E
Ural
Soru 5

Yeni Assur ve Babil krallıklarında kralın yönetme yetkisini kimden aldığına inanılırdı?

A
Tanrıdan
B
Babasından
C
Halktan
D
Kanunlardan
E
Ordudan
Soru 6

Assur krallarından Esarhaddon döneminde en az altı, Aşurbanipal zamanında ise iki kez krallık tahtına “vekil kral” getirilmesinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akkadların Assur kentleri üzerinde baskı kurması
B
Assur ülkesinin dış dünyadan soyutlanmış olması
C
Din ve mitoloji alanında kesintisiz devam eden Urartu Krallığı geleneklerinin benimsenmesi
D
Kâhinlerin, Assur krallarının başına bir kötülük geleceğine dair işaretler aldıklarını bildirmesi
E
Kralların ordunun başında sefere katılması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Assur Kralığı’nda insanların tehcire tabi tutulmasının nedenlerinden biri değildir?

A
inşaatlarda çalıştırmak
B
Yeni eyalet merkezlerine nüfus kazandırmak
C
Güvenliği sağlamak
D
Tarlalarda çalıştırmak
E
Köleliğe sınırlama getirmek
Soru 8

Yeni Assur Krallığı’nda insan başlı, hayvan gövdeli ve kanatlı olarak yapılan ve kötü ruhlardan sarayı korumak için sarayın girişine konulan heykellere ne ad verilirdi?

A
Kuros
B
Lamaşşu
C
Sukkal
D
Ekhinos
E
Kore
Soru 9

Yeni Babil Kralığı'nda “Babil” kentinin en büyük tanrısı (baştanrısı) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sin
B
Şamaş
C
Marduk
D
İştar
E
Adad
Soru 10

Yukarı Habur bölgesinin Assur yazıtlarında geçen adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabal
B
Hanigalbat
C
Melid
D
Samarra
E
Aram
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Assur krallarından II. Aşurnasirpal ve oğlu 3III.Şalmaneser’in komşu ülkeler üzerine sefere çıkma nedenlerinden biri değildir?

A
Sınır bölgelerini güvenli hale getirmek
B
Vergiye tabi kılmak
C
Sınırları genişletmek
D
Nika isyanını bastırmak
E
Ganimet elde etmek
Soru 12

Yeni Assur krallarından hangisi Babil’i yağmalayarak (MÖ 700), tanrı heykellerini kendi başkentine taşımıştır?

A
III. Tiglat-pileser
B
Esarhaddon
C
Sanhe'rib
D
III. Fialmaneser
E
II. Aşurnasirpal
Soru 13

Eski Mısır’da 2. Sülalenin ilk kralı Peribsen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mısır tarihinde Horus değil Seth unvanı taşıyan ilk ve tek kraldır.
B
Başkenti Delta bölgesindeki Per-Ramses adlı şehre taşımış, Karnak ve Luksor tapınaklarına ekler yaptırmıştır.
C
Mathura, Mannaiç ve Asni Seferlerini gerçekleştirmiştir.
D
Kadeş Barış Antlaşması’nı imzalamıştır.
E
Nubya ve Siva’ya yaptığı seferlerde başarısız olmuştur.
Soru 14

Eski Mısır Tarihi’ni 31 sülaleye ayırarak yazan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herodotos
B
Thukydides
C
Strabon
D
Berossos
E
Manetho
Soru 15

IV. Amenofis’in MÖ 1350 yıllarında yerleştirmeye çalıştığı tek tanrı inancında tek tanrı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaş Tanrısı Mut
B
Güneş Tanrısı Aton
C
Yer Tanrısı Geb
D
Genç Kızların Koruyucusu Bes
E
Savaş ve Av Tanrıçası Neith
Soru 16

Eski Mısır’da mumya yapılırken, iç organların konulduğu vazolara ne ad verilirdi?

A
Kanopik
B
Natron
C
Kiten
D
Usepti
E
Habeş
Soru 17

Eski Mısır’da ekonomi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başta ahşap olmak üzere pek çok hammadde dış ülkelerden sağlanmıştır.
B
Mısır’da ekonominin temelini tarım oluşturmaktadır.
C
Ekonomide değiş-tokuş sistemi kullanılmıştır.
D
Ticaret 18. Sülale zamanında gelişkin bir hal almıştır.
E
Mısırlılar sikkeyi içeren bir takas sistemi geliştirmişlerdir.
Soru 18

Eski Mısır tarihindeki kadın firavun aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Tutmosis
B
Ahmose
C
Hatşepsut
D
IV. Amenofis
E
I. Amenemhet
Soru 19

Mısır hiyerogliflerini 1822 yılında çözen Eski Mısır Uzmanı ve Dilbilimcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niels Westergaart
B
Henry C. Rawlinson
C
G. Friedrich Grotefend
D
A. Henry Layard
E
Jean-François Champollion
Soru 20

Eski Mısır'da “Yabancı diyarların şefleri” olarak bilinen kavim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiksoslar
B
Persler
C
Romalılar
D
Assurlular
E
Babilliler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x