Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mezopotamya’daki tarihöncesi kültürleri tanımlayan Hassuna, Samarra, Halaf ve Obeyd gibi isimler nasıl ortaya çıkmıştır?

A
ilk kez bulundukları höyük adından
B
Yazılı belgelerde geçen ve tarihlemede kullanılan bir terimden
C
Arkeologların ortak olarak belirledikleri bir isimden
D
Geçmişte yaşamış ünlü bir şahsiyetten
E
Araştırmayı yapan bilim insanından
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Sümer sanatının en önemli ürünlerinden olan “Ur Standardı” üzerinde yer almaz?

A
Savaştan dönüş sahnesi
B
Eşeklerin çektiği arabalar
C
Atların çektiği arabalar
D
Piyade askerler
E
Savaşa gidiş sahnesi
Soru 3

Her yıla bir önceki yıl meydana gelen önemli bir olayın adını vererek hem olayların kaydedilmesini hem de sırasını kaydetmek aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin getirdiği yeniliktir?

A
Babilliler
B
Akkadlar
C
Sümerler
D
Amurrular
E
III. Ur Sülalesi
Soru 4

Zengin hammadde kaynaklarına sahip Doğu Anadolu’ya sefer yapan ilk Assur kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Şalmaneser
B
I. Tiglat-pileser
C
Aşared-apil-Ekur
D
II. Eriba-Adad
E
IV. Şamşi-Adad
Soru 5

I. Tarım potansiyeli
II. Hammaddenin fazla olması
III. Maden yataklarının zenginliği
Yukarıdakilerden hangileri Yeni Assur krallarının Dicle nehrinin kaynak bölgesine önem vermelerinin nedenleri arasında yer alır?

A
Yalnız 1
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Yukarı Habur bölgesinin Assur yazıtlarında geçen adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabal
B
Hanigalbat
C
Aram
D
Samarra
E
Melid
Soru 7

Yeni Assur Kralı III. Tiglat-pileser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Orduyu güçlendirdi ve haberleşme ağı kurdu.
B
Yukarı Dicle bölgesindeki Tuşhan adlı eyalet merkezini yeniden inşa etti.
C
Yukarı Mısır'da Abu Simbel kaya tapınağını yaptırdı.
D
Urartu’ya karşı ikinci büyük seferini MÖ 735 yılında yaptı.
E
Assur Krallığı’nın yıkılışına kadar devam eden kesintisiz genişleme sürecini başlattı.
Soru 8

Yeni Assur Kral lığı ’ nı n siyasal anlamda genişleme politikasının yoğunlaştığı batıdaki bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hindistan sahillerinde Surat, Masulipatam
B
Kazan ve Astırhan şehirleri
C
Cava ve Sumatra Adası’nın kuzeyi
D
Bahariye, Farafra ve Dahla vahaları
E
Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu
Soru 9

Yeni Assur Krallığı’nda insan başlı, hayvan gövdeli ve kanatlı olarak yapılan ve kötü ruhlardan sarayı korumak için sarayın girişine konulan heykellere ne ad verilirdi?

A
Ekhinos
B
Lamaşşu
C
Sukkal
D
Kuros
E
Kore
Soru 10

Yeni Assur Krallığı’nda tarım ve madencilik bakımından zengin olan bölgelerde kurulan eyalet merkezlerinde, merkezden tayin edilen yönetici ve bürokratların asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diplomatik yazışmalarda Akkadca’nın kullanımını yaygınlaştırmak
B
Sanat anlayışlarını Mezopotamya uygarlıklarından yararlanarak geliştirmek
C
Din adamlarının devlet yönetimindeki etkinliklerini azaltmak
D
Elde edilen gelirleri ve topladıkları vergileri düzenli olarak göndermek
E
insanların başka sınıftan kişilerle evlenmelerini yasaklamak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Assur krallarının seferlere çıkmalarının gerekçelerinden biri değildir?

A
Güvenliği sağlamak
B
Hâzineye gelir sağlamak
C
Mitanni Krallığı’na son vermek
D
Vergilerin düzenli ödenmesini sağlayacak güç gösterisinde bulunmak
E
Yeni topraklar elde etmek
Soru 12

Yeni Assur Krallığı’nda yeni yılın başlangıcı hangi ayda kutlanan törenlerle ilan edilirdi?

A
Mart
B
Mayıs
C
Haziran
D
Temmuz
E
Eylül
Soru 13

Nil Nehri’nin, Mısır için taşıdığı hayati önemi vurgulamak amacıyla “Mısır Nil’in armağanıdır” diyen Eskiçağ yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ksenephon
B
Strabon
C
Sokrates
D
Herodotos
E
Thukydides
Soru 14

Tapınak kapılarının iki yanında kaideleri geniş, yukarı doğru daralan Mısır’a özgü duvarlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Limes
B
Pilon
C
Obol
D
Kuros
E
Nektar
Soru 15

Mısır’ı ele geçiren ve 27 Sülaleyi kuran Pers Kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psammetikos
B
Darius
C
Kyros
D
Kambyses
E
Kroisos
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mısır Kralı Merneptah (MÖ 1224-1214) döneminin özelliklerinden biri değildir?

A
Teb şehrinde Hons Tapınağı ve batı kıyısında Ölüler Tapınağı’nın inşa edilmesi
B
LibyalIlarla birleşerek Delta Bölgesi’ne saldıran Deniz Kavimleri’ni Batı Delta Bölgesi’nden geri püskürtülmesi
C
Başkentin Memfis’e taşınması
D
Kıtlıkla mücadele eden Hitit Krallığı’na tahıl yardımı yapılması
E
Ugarit ve Amurrularla dostane ilişkilerin sürdürülmesi
Soru 17

Şahin başlı ya da şahin şeklinde ve iki taçlı Mısır’ın ilk devlet tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taveret
B
Bes
C
Nefthys
D
Horus
E
imhotep
Soru 18

Eski Mısır'da bir kralın ölümünden 30 yıl sonra ilk kez, daha sonra da 3 yıllık aralarla kralın yeniden doğuşunun kutlandığı tören aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mastaba Festivali
B
Ra Festivali
C
Firavun Festivali
D
Piramit Festivali
E
Sed Festivali
Soru 19

Genellikle uzun süre kullanılan, geniş ve önemli gömü alanlarını niteleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yonga
B
Vabartum
C
Nekropolis
D
Kore
E
Khiton
Soru 20

Eski Mısır’da mumya yapılırken iç organların konulduğu vazolara ne ad verilir?

A
Sabti
B
Kore
C
Natron
D
Khiton
E
Kanopik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x