Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kültür tarihçileri tarafından “Venüs heykelcikleri” adı verilen kadın heykelcikleri (ana tanrıça) ilk kez hangi çağda/dönemde görülmüştür?

A
Paleolitik Çağ
B
Epipaleolitik Çağ
C
Neolitik Çağ
D
Samarra Dönemi
E
Hassuna Dönemi
Soru 2

Halaf Dönemi’nin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk standart taş aletlerin üretilmesi
B
Ateşin ilk kez kontrollü kullanılması
C
ilk kez artı ürünün üretilmesi
D
Günlük yaşamda boya ve çizi bezemeli olağanüstü güzel çanak çömleklerin yapılması
E
insanların bilinçli avcılık yapmaya başlaması
Soru 3

Mezopotamya Bölgesi'nin en büyük akarsuyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fırat
B
Dicle
C
Asi
D
Araş
E
Karasu
Soru 4

Ölü gömme âdetini ilk defa uygulayan insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homo Heidelbergensis (Heidelbergansis)
B
Homo Erectus
C
Homo Neanderthal (Neanderthalensis)
D
Homo Sapiens
E
Homo Habilis
Soru 5

İlk evcilleştirme ve ziraatın Fırat, Dicle ve Nil gibi büyük ırmakların kenarlarındaki taşkınlarla meydana gelen verimli ve nemli topraklarda olduğunu ileri süren kültür tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
G. Childe
B
F. Babinger
C
J.H. Breasted
D
L. Ranke
E
C. Stephenson
Soru 6

Çivi yazısının XIX. yüzyıl ortalarındaki çözümüne katkıda bulunan üç dilli Bisutun yazıtları hangi ülkededir?

A
İtalya
B
İngiltere
C
Fransa
D
İran
E
İsviçre
Soru 7

Tufan Mitosu aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?

A
Sümer
B
Lidya
C
Akad
D
Assur
E
Elam
Soru 8

Sümer yazılı belgelerinde geçen UNKEN teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahkeme
B
Ordu
C
Sivil Meclis
D
Yargı
E
Askeri Kışla
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Güney Mezopotamya kentlerinden biri değildir?

A
Eridu
B
Avaris
C
Lagaş
D
Uruk
E
Ur
Soru 10

Sümerce’nin, Mezopotamya çevresinde konuşulan ve yazıya geçirilen bütün dilleri etkilemesinde ve çok sayıda kelime vermesindeki esas neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomide değiş-tokuş sisteminin kullanılması
B
Kral Yıllıkları (Annallar) ve Limmu Listeleri’nin olması
C
Sümerce’nin din dili olarak benimsenmesi ve binlerce yıl boyunca duaların Sümerce okunması
D
Sümerlerin konuştuğu dilin, günümüzde bilinen diğer dil aileleri ile doğrudan akrabalık bağı kuracak yakınlıkta olması
E
Hitit ve Assurluların itaat altına alınması
Soru 11

Tanrı veya tanrıların özelliklerini, tapınağını, ibadet şeklini kapsayan tapınma ile ilgili eylemlerin tümüne ne ad verilir?

A
Ziggurat
B
Yargan
C
Sebasteion
D
Simoni
E
Kült
Soru 12

III. Ur Sülalesi kralı Şulgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanrı-kral anlayışıyla kutsanmıştır.
B
Siyasal yayılma politikasına son vermiştir.
C
Sümer edebiyatında ve mitolojisinde iz bırakmıştır.
D
inşa faaliyetlerine hız vermiştir.
E
Adına tapınak yapılmıştır.
Soru 13

Akkadların başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ur
B
Uruk
C
Babil
D
Akkad / Agade
E
Kaniş / Neşa
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Akkad İmparatoru Naram-Sin döneminin özelliklerinden biri değildir?

A
Resmi dil olan Akkadca'nın yaygınlaşması
B
Kuzey Mezopotamya bölgesinin denetimi için seferler yapılması
C
Sınırların genişlemesi
D
Yeni bir yönetim modelinin oluşturulması
E
Abu Gurab Güneş Tanrısı Tapınağı'nın inşa edilmesi
Soru 15

III. Ur Sülalesi döneminde resmi belgelerde yaygın olarak kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elamca
B
Sümerce
C
Aramice
D
Babilce
E
Persçe
Soru 16

Amurrular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Batı Sami kökenli toplumlardan biridir.
B
Mezopotamya kökenli bazı kültürel ve mitolojik unsurların tek tanrılı dinlere aktarılmasına aracılık etmişlerdir.
C
Resmi yazışmalarda Akkadca kullanmışlardır.
D
Din ve mitoloji alanında kesintisiz devam eden Sümer geleneklerini benimsemişlerdir.
E
Adı bilinen en erken yöneticilerinden biri III. Senusret'tir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Mezopotamya’da egemenlik süren Mitanni Krallığı’nın yazılı belgelerde adı geçen ancak henüz bulunamamış başkentidir?

A
Tuşhan
B
Waşşukani
C
Tuşpa
D
Ninive
E
Tidu
Soru 18

Assur Krallığı’nın kent devletleri arasındaki siyasal mücadelelerden başarılı olarak öne çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filleri savaşlarda kullanmaları
B
Urartulardan yardım almaları
C
Bu dönemde ticarette önemli rol oynamaları
D
Ordularında zırh, miğfer ve kalkan kullanmaları
E
Lidyalılardan yardım almaları
Soru 19

Eski Babil Kralı Hammurabi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fetihlerle birlikte kullandığı unvanlara “Dünyanın Dört Bir Yanının Kralı” ile “Sümer ve Akkad Kralf’nı da eklemiştir.
B
Eski Sümer ülkesindeki Larsa’yı ele geçirmiş ve eyalet haline dönüştürmüştür.
C
Bütün hayatı boyunca yaptığı işleri ve toplumsal hayatı düzenlemek için koyduğu kanunları taş bir stel üzerine yazdırmıştır.
D
Hiksosları yenip Mısır'a egemen olmuştur.
E
iktidarı kırk üç yıl kadar sürmüştür.
Soru 20

Orta Assur Krallığı kayıtlarında Yukarı Dicle ve kuzeydeki Doğu Anadolu yaylasına ne ad verilir?

A
Eribe
B
Ninurta
C
Neşa
D
Marduk
E
Nairi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x