Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz sanatları 2015-2016 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz sanatları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Teşhîs sanatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her teşhis bir intâktır.
B
Kişileştirme demektir.
C
Aslında lügavî mecazdır.
D
İntâkla arasında umum-husus ilişkisi bulunur.
E
Ta'lîm-i Edebiyat'tan önceki edebiyat nazariyesiyle ilgili eserlerde böyle bir terime rastlanmaz.
Soru 2

Rûzgârum buldı devrân-ı felekden inkılâb
Kan içer oldum ayağın çekdi bezmümden şerâb
Yukarıdaki beyitte yer alan anlam sanatı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Tevriye
B
Te'kîdü'l-medh bimâ yüşbihü'z-zemm
C
Müşâkele
D
Rücû'
E
Nidâ
Soru 3

Din kebûter gönlümi almağa zülfin salmasun
Mürğ-i dest-âmûzdur ana n'ider şâhin salup
Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimeler arasında yapılmış olan edebi sanat aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Tezâd
B
Tenâsüb
C
Mukabele
D
Tefrîk
E
Rücû'
Soru 4

Zaman gelir ki cihan içre ins ü cân kalmaz
Degil degil yalınız ins ü cân cihân kalmaz
Yukarıdaki beyitte yer alan anlam sanatı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
İntâk
B
Tecrîd
C
Rücû'
D
Teşhis
E
İstifhâm
Soru 5

Aşağıdaki deyimlerden hangisi kinaye örneği değildir?

A
Eli uzun
B
Gözü açık
C
Eteği temiz
D
Arslan yürek
E
Burnu büyük
Soru 6

Okutmadılar ortadan sonra
Tahsilim de kaldı yarım
Yukarıdaki dizelerde görülen “orta” kelimesi, “orta okul” ibaresinin kısaltılmışıdır. Bu şekildeki bir kullanım aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
İtnâb-ı mümil
B
Îcâz-ı kısar
C
Haşv-i müfsid
D
Îcâz-ı hazif
E
Haşv-i gayr-ı müfsid
Soru 7

Sevgilinin yüzünün aya benzetilmesi delâletin hangi kısmıyla ilgilidir?

A
Mutâbakat
B
Aklî delâlet
C
Tabî'î delâlet
D
İltizâm
E
Tazammun
Soru 8

Taçlar bile cihanda eğilen başlarındır
Yukarıdaki mısrada yer alan anlam sanatı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
İstifhâm
B
İdmâc
C
Hüsn-i ta'lîl
D
Mezheb-i kelâmî
E
Tezâd
Soru 9

Sakın bir söz söyleme...
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimeler arasında yapılmış olan edebi sanat aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Tevriye
B
Leff ü neşr
C
Kapalı istiâre
D
Açık istiâre
E
Müşâkele
Soru 10

Bütün boşluk: Zemîn boş, âsumân boş, kalb ü vicdân boş
Tutunmak isterim, bir nokta yok pîş-i hisârımda
Yukarıdaki mısrada yer alan anlam sanatı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Tefrîk
B
Tevriye
C
Tekrîr
D
Taksîm
E
Tezâd
Soru 11

Ölüm Kapanması bir evin
Yukarıdaki dizelerde yer alan söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Açık istiâre
B
Mecâz-ı mürsel
C
Kinâye
D
Teşbih-i beliğ
E
Kapalı istiâre
Soru 12

Aynı sahilde durup daldığımız aynı gurûb
Sana bir saksı çiçektir bana bir kan çanağı
Yukarıdaki mısralar ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güneşin batışı iki unsura benzetilmiştir.
B
Cem' ma'at taksim sanatı vardır.
C
Teşbih sanatından yararlanılmıştır.
D
Mukâbele sanatı vardır.
E
F. Nafiz Çamlıbel'in mısralarıdır.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamdan mecazî anlama geçişi, mazhariyet ilişkisi sağlamıştır?

A
Saçımı kestirdim.
B
Ateşi yak.
C
Bütün aile onun eline bakıyor.
D
Bereketli topraklara yağmur yağıyor.
E
Ahmet dersten çıktı.
Soru 14

Seci bulunan sözlerde revî yanında, revîden önceki ses ya da seslerin aynı olmasına ne ad verilir?

A
Akis
B
İ'âde
C
İltizâm
D
Reddü'l-acüz ale's-sadr
E
Cinâs
Soru 15

Atan anan hakı yitirdün ise
Yeşil tonlar geyesin tonanasın
Yukarıdaki beyitte yer alan söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
İ'âde
B
İştikak
C
Seci
D
Akis
E
Müvâzene
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nâkıs cinâs örneklerinden biri değildir?

A
Dem-âdem
B
Cem-câm
C
Ârif-me'ârif
D
Divân-divâne
E
Sâlik-mâlik
Soru 17

Kabz u bastı bu yolun der-pey olur birbirine
Her düzün bir yokuşu her yokuşun bir düzü var
Yukarıdaki beyitte yer alan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İ'âde
B
Akis
C
Seci
D
Kapalı istiâre
E
Kinâye
Soru 18

Manzum veya mensur bir metinde anlamları farklı sözcükler arasındaki yazılış ve söyleyiş benzerliğine ne ad verilir?

A
İrsâd
B
Seci
C
Cinas
D
İştikak
E
Tarsi'
Soru 19

Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi müvâzene sanatını örnekler?

A
evlâ-ahrâ
B
zâhir-bâtm
C
ma'dûd-mahdûd
D
bekâ-vefâ
E
zübde-'umde
Soru 20

Muhkem ve müstahkem kelimeleri hangi seci türüne örnektir?

A
İrsâd
B
Mütevâzî
C
Müvâzene
D
Murassa
E
Mutarraf
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x